Categories

Subgrupe Majore


28 SUBGRUPE MAJORE

COD

DENUMIRE

01

Fortele armate

Nivelul de instruire: 0 (nedefinit)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1
ENG      MAJOR GROUP 1: LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS
FRA      GRAND GROUPE 1 : MEMBRES DE L’EXÉCUTIF ET DES CORPS LÉGISLATIFS, HAUTS FONCTIONNAIRES DES SERVICES PUBLICS, DIRIGEANTS ET CADRES DE DIRECTION DES ENTREPRISES
GER      BERUFSHAUPTGRUPPE 1: ANGEHÖRIGE GESETZGEBENDER KÖRPERSCHAFTEN, LEITENDE VERWALTUNGSBEDIENSTETE UND FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER PRIVATWIRTSCHAFT

Continue reading Subgrupe Majore

Download PDF

Grupe majore


10 GRUPE MAJORE

COD

DENUMIRE

1

Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico-sociale si politice

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1
ENG      MAJOR GROUP 1: LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS
FRA      GRAND GROUPE 1 : MEMBRES DE L’EXÉCUTIF ET DES CORPS LÉGISLATIFS, HAUTS FONCTIONNAIRES DES SERVICES PUBLICS, DIRIGEANTS ET CADRES DE DIRECTION DES ENTREPRISES
GER      BERUFSHAUPTGRUPPE 1: ANGEHÖRIGE GESETZGEBENDER KÖRPERSCHAFTEN, LEITENDE VERWALTUNGSBEDIENSTETE UND FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER PRIVATWIRTSCHAFT

Continue reading Grupe majore

Download PDF

Acte necesare pentru infiintare intreprinderi familiale

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea intreprinderilor familiale:
1. Cererea de inregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale (original);
7. Declaratia-tip pe propria raspundere a reprezentantului care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 1 sau model 2,
dupa caz);
8. Acordul de constituire incheiat de membrii familiei (original);
9. Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (inscris sub semnatura privata);
10. Daca este cazul:
– precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii familiale (declaratie, etc.);
– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (acordul de constituire sau actul aditional la acesta);
– documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
11. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Download PDF

Acte necesare pentru infiintare PFA

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii intreprinzatorilor persoane fizice titulari ai intreprinderilor individuale:
1. Cererea de inregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (Aceasta se obtine personal de catre solicitant de la Registrul Comertului)
3. Carte de identitate sau pasaport titulari intreprindere individuala (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul); Continue reading Acte necesare pentru infiintare PFA

Download PDF