Categories

Grupe de Baza


438 GRUPE DE BAZA

COD

DENUMIRE

0111

Fortele armate

(Subgrupa majora 01, Grupa minora 011)

Nivelul de instruire: 0 (nedefinit)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 111
ENG      Legislators and senior government officials
FRA      Membres de l’Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’Administration publique
GER      Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete

1110

Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

(Subgrupa majora 11, Grupa minora 111)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1110
ENG      Legislators and senior government officials
FRA      Membres de l’Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’Administration publique
GER      Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbe- dienstete

1141

Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice

(Subgrupa majora 11, Grupa minora 114)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile politice definesc politica, statutul si regulamentul intern al organizatiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora si de coordonare a activitatii respective.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1141
ENG      Senior officials of political party organisations
FRA      Dirigeants et cadres supérieurs de partis politiques
GER      Leitende Bedienstete politischer Parteien

1142

Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare

(Subgrupa majora 11, Grupa minora 114)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii si inaltii functionari din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul si regulamentele de ordine interioara ale organizatiilor pe care le conduc, supravegheaza aplicarea politicii organizatiilor respective, reprezinta aceste organizatii si actioneaza in numele lor, reprezentandu-le interesele in Parlament si in fata puterii publice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1142
ENG      Senior officials of employers’, workers’ and other economic-interest organisations
FRA      Dirigeants et cadres supérieurs d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organisations socio-économiques
GER      Leitende Bedienstete von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer- sowie anderen Wirt- schaftsverbänden

1143

Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)

(Subgrupa majora 11, Grupa minora 114)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul, si regulamentul intern al organizatiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum si de reprezentare a organizatiilor in relatiile cu alte organe si organizatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1143
ENG      Senior officials of humanitarian and other special-interest organisations
FRA      Dirigeants et cadres supérieurs d’organisations humanitaires et d’autres organisations spécialisées
GER      Leitende Bedienstete humanitärer und anderer Interessenorganisationen

1210

Directori generali, directori si asimilati

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 121)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Directorii generali, directorii si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economico-sociala a unitatilor respective, planifica si coordoneaza activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza in fata consiliului de administratie sau a altui organ director si reprezinta unitatea in tranzactiile cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1210
ENG      Directors and chief executives
FRA      Directeurs
GER      Direktoren und Hauptgeschäftsführer

1211

Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 121)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

1221

Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alte cadre de conducere de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie a bunurilor agricole, supravegheaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane, stabilesc modalitatile de executie a lucrarilor de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc in relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi intreprinderi sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1221
ENG      Production and operations managers in agriculture, hunting, forestry and fishing
FRA      Cadres de direction, agriculture, chasse, sylviculture et peche
GER      Produktions- und Operationsleiter in der Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei

1222

Conducatori in industria extractiva si prelucratoare

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din industria extractiva si prelucratoare, in subordinea directorilor responsabili, in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de extractie a carbunelui si minereurilor, de productie si distributie a electricitatii, gazului si apei; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1222
ENG      Production and operations managers in manufacturing
FRA      Cadres de direction, industries manufacturieres
GER      Produktions- und Operationsleiter im verarbeitenden Gewerbe

1223

Conducatori in constructii

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din constructii, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie, exploatare si intretinere in constructii si lucrari publice; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1223
ENG      Production and operations managers in construction
FRA      Cadres de direction, bâtiment et travaux publics
GER      Produktions- und Operationsleiter im Baugewerbe

1224

Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din comertul cu ridicata si cu amanuntul, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea comerciala a intreprinderii; supravegheaza respectarea normelor practicate in regimul schimbului de marfuri si cheltuielile specifice; supravegheaza recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1224
ENG      Production and operations managers in wholesale and retail trade
FRA      Cadres de direction, commerce de gros et de détail
GER      Produktions- und Operationsleiter im Groß- und Einzelhandel

1225

Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Denumirea si descrierea au fost modificate prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Initial denumirea era ‘Conducatori in activitatea hoteliera si restaurante’. Descrierea a fost modificata astfel:

Conducatorii din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement in subordinea directorilor responsabili, planifica, coordoneaza si supravegheaza activitatea de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1225
ENG      Production and operations managers in restaurants and hotels
FRA      Cadres de direction, restauration et hôtellerie
GER      Produktions- und Operationsleiter in Restaurants und Hotels

1226

Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din transporturi, posta si telecomunicatii in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea specifica din transporturi, posta si telecomunicatii; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si respectarea normativelor si tarifelor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si eficienta personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia si cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1226
ENG      Production and operations managers in transport, storage and communications
FRA      Cadres de direction, transports, entreposage et communications
GER      Produktions- und Operationsleiter im Transportwesen, in der Lagerbewirtschaftung und Nachrichtenübermittlung

1227

Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii firmelor de intermediere a afacerilor si a altor servicii comerciale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea de prestare servicii bancare, asigurare si gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piata, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize si analize tehnice, publicitate si conditionare (ambalare) a marfurilor; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia si cu tertii; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1227
ENG      Production and operations managers in business services enterprises
FRA      Cadres de direction, entreprises d’intermédiation et de service aux entreprises
GER      Produktions- und Operationsleiter in gewerblichen Dienst- leistungsunternehmen

1228

Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din intreprinderile de prestari de servicii pentru populatie, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curatenie si alte prestatii similare; planifica si coordoneaza activitatea de executare a lucrarilor de reparatii sau altor prestatii; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare si urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1228
ENG      Production and operations managers in personal care, cleaning and related services
FRA      Cadres de direction, services de soins personnels, de nettoyage et services similaires
GER      Produktions- und Operationsleiter in Körperpflege-, Pflege-, Reinigungs- und verwandten Dienstleistungsunternehmen

1229

Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 122)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din alte activitati de productie si servicii sociale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea din domeniile de sanatate si asistenta sociala, invatamant public si particular, activitate recreativa, culturala si sportiva, precum si a institutiilor si organismelor extrateritoriale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1229
ENG      Production and operations managers not elsewhere classified
FRA      Cadres de direction, non classés ailleurs
GER      Produktions- und Operationsleiter, anderweitig nicht genannt

1231

Conducatori in servicii de administratie si financiare

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din serviciile de administratie si financiare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori, planifica si coordoneaza activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul si supravegheaza operatiunile financiare ale intreprinderilor sau institutiilor; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor financiare si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului din subordine; reprezinta organizatia in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1231
ENG      Finance and administration managers
FRA      Cadres de direction, services administratifs et financiers
GER      Finanzdirektoren und Verwaltungsleiter

1232

Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din servicii de personal, pregatire a personalului si alte relatii de munca, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de recrutare, formare si promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protectie a muncii si reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1232
ENG      Personnel and industrial relations managers
FRA      Cadres de direction, personnel et relations professionnelles
GER      Personalleiter und Sozialdirektoren

1233

Conducatori in activitatea de vanzare si marketing

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din activitatea de vanzare si marketing, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de comert interior sau exterior si marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamenteaza programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piata; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor si rabatului comercial, conditiile de livrare si metodele de vanzare; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor umane, materiale si financiare, recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1233
ENG      Sales and marketing managers
FRA      Cadres de direction, ventes et commercialisation
GER      Verkaufs- und Absatzleiter

1234

Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din serviciile de publicitate si relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de publicitate din intreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media) si agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autoritatilor si publicului si organizeaza campanii de colectare a fondurilor in contul organizatiilor umanitare sau fara scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si supravegheaza randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1234
ENG      Advertising and public relations managers
FRA      Cadres de direction, publicité et relations publiques
GER      Werbeleiter und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit

1235

Conducatori in aprovizionare si desfacere

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din activitatea de aprovizionare si desfacere, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime si materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie si calitatii materiilor prime si materialelor care fac obiectul contractului; planifica si stabilesc sistemul de inventariere; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregatirea profesionala si randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1235
ENG      Supply and distribution managers
FRA      Cadres de direction, achats et distribution
GER      Leiter des Einkaufs und der Materialwirtschaft

1236

Conducatori in informatica

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din informatica coordoneaza activitatea compartimentelor de informatica din unitati (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordoneaza alegerea, instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor de calcul, precum si achizitionarea, din exteriorul unitatii, de programe de calculator; stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unitatii; supravegheaza utilizarea eficienta si rationala a resurselor materiale si financiare; se preocupa de recrutarea si pregatirea profesionala si urmaresc eficienta personalului in subordine; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu terti.

In contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, directie, directie generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzatoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare si Functionare al fiecarei organizatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1236
ENG      Computing services managers
FRA      Cadres de direction, services informatiques
GER      Leiter der EDV

1237

Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii din cercetare-dezvoltare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de cercetare-dezvoltare din intreprinderi, institutii, in domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetarii in limitele bugetare si supravegheaza utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului si randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei, sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1237
ENG      Research and development managers
FRA      Cadres de direction, recherche-développement
GER      Forschungs- und Entwicklungsleiter

1239

Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

(Subgrupa majora 12, Grupa minora 123)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

In aceasta grupa sunt inclusi conducatorii care nu pot fi clasificati in celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori. Managerul de securitate la incendiu asigura pastrarea permanenta a eficientei si performantele necesare a sistemului de protectie la incendiu dintr-o unitate (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1239
ENG      Other specialist managers not elsewhere classified
FRA      Autres cadres de direction non classés ailleurs
GER      Sonstige Fachbereichsleiter, anderweitig nicht genannt

1311

Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit organizeaza activitatile de cultivare a pamantului in scopul obtinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe si furaje si cresterea diferitelor specii si categorii de animale (descriere introdusa prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1311
ENG      Managers of small enterprises in agriculture, hunting, forestry and fishing
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises dans l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la peche
GER      Leiter kleiner Unternehmen in der Landwirtschaft, Jagd, Forst-wirtschaft und Fischerei

1312

Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1312
ENG      Managers of small enterprises in manufacturing
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises dans les industries manufacturieres
GER      Leiter kleiner Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe

1313

Conducatori de intreprinderi mici din constructii

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1313
ENG      Managers of small enterprises in construction
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises dans le bâtiment et les travaux publics
GER      Leiter kleiner Unternehmen im Baugewerbe

1314

Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1314
ENG      Managers of small enterprises in wholesale and retail trade
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises dans le commerce de gros et de détail
GER      Leiter kleiner Unternehmen im Groß- und Einzelhandel

1315

Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Denumirea si descrierea modificate prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era ‘Conducatori de intreprinderi mici din activitatea hoteliera si restaurante’. Descrierea modificata este:

Conducatorii de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement coordoneaza activitatea unitatilor, planifica si urmaresc realizarea activitatilor de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1315
ENG      Managers of small enterprises of restaurants and hotels
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises dans la restauration et l’hôtellerie
GER      Leiter kleiner Unternehmen von Restaurants und Hotels

1316

Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1316
ENG      Managers of small enterprises in transport, storage and communications
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises dans les transports, l’entreposage et les communications
GER      Leiter kleiner Unternehmen im Transportwesen, in der Lagerei und Nachrichtenübermittlung

1317

Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1317
ENG      Managers of small enterprises in business services enterprises
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises d’intermédiation et de service aux entreprises
GER      Leiter von kleinen gewerblichen Dienstleistungsunternehmen

1318

Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1318
ENG      Managers of small enterprises in personal care, cleaning and related services
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises de services de soins personnels, de nettoyage et de services similaires
GER      Leiter von kleinen Körperpflege-, Pflege-, Reinigungs- und verwandten Dienstleistungsunternehmen

1319

Conducatori de alte intreprinderi mici

(Subgrupa majora 13, Grupa minora 131)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 1319
ENG      Managers of small enterprises not elsewhere classifie
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises non classés ailleurs
GER      Leiter kleiner Unternehmen, anderweitig nicht genannt

2111

Fizicieni si astronomi

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 211)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Fizicienii si astronomii efectueaza experimente, teste si analize asupra structurii si proprietatilor materiei in stare solida si a modificarilor posibile in functie de temperatura si presiune; evalueaza rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa si analizeaza fenomenele ceresti; aplica cunostintele legate de fizica si astronomie in industrie, medicina si in domeniul militar.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2111
ENG      Physicists and astronomers
FRA      Physiciens et astronomes
GER      Physiker und Astronomen

2112

Meteorologi

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 211)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Meteorologii conduc (dirijeaza) cercetarea, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale care se refera la compozitia, structura si dinamica atmosferei; investigheaza directia si viteza deplasarilor aerului, presiunii temperaturii, umiditatii si alte fenomene ca formarea cetei si precipitatiilor, pregatesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice si prognozelor meteo folosite in aviatie, in marina, agricultura si alte domenii pentru informarea publicului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2112
ENG      Meteorologists
FRA      Météorologues
GER      Meteorologen

2113

Chimisti

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 211)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Chimistii efectueaza cercetari aplicative si analize pentru determinarea compozitiei chimice a diferitelor substante, materii si produse naturale, artificiale sau sintetice; intocmesc rapoarte cu concluziile rezultate in vederea imbunatatirii calitatii materialelor, produselor si procedeelor farmaceutice si industriale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2113
ENG      Chemists
FRA      Chimistes
GER      Chemiker

2114

Geologi, geofizicieni

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 211)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Geologii, geofizicienii si geografii studiaza compozitia si structura scoartei terestre, analizeaza rocile, mineralele si fosilele pentru determinarea naturii si cronologiei diferitelor formatiuni geologice; studiaza si masoara intensitatea seismelor si a fortei gravitationale; studiaza fenomenele optice si acustice din atmosfera; identifica zacaminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. si stabilesc procedeele de exploatare a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2114
ENG      Geologists and geophysicists
FRA      Géologues et géophysiciens
GER      Geologen und Geophysiker

2121

Matematicieni si asimilati

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 212)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Matematicienii si asimilatii acestora studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2121
ENG      Mathematicians and related professionals
FRA      Mathématiciens et assimilés
GER      Mathematiker und verwandte Wissenschaftler

2122

Specialisti statisticieni

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 212)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Statisticienii proiecteaza si organizeaza anchete si alte culegeri de date statistice, concep chestionarele si celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza si interpreteaza informatii statistice si se ocupa de publicarea lor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2122
ENG      Statisticians
FRA      Statisticiens
GER      Statistiker

2131

Analisti, programatori, informaticieni designeri

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 213)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Analistii, programatorii, proiectantii de sisteme informatice, consultantii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice, programe si documentatia tehnica aferenta; proiecteaza structura bazelor de date; concep si proiecteaza retele de calculatoare; ofera consultatii de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2131
ENG      Computer systems designers, analysts and programmers
FRA      Concepteurs et analystes de systemes informatiques
GER      Systemplaner, Systemanalytiker und Systemprogrammierer

2139

Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 213)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in informatica neclasificati in grupa de baza anterioara concep, realizeaza si aplica metode de asigurare a integritatii si securitatii datelor si programelor; instaleaza, intretin si mentin in exploatare echipamente de calcul; gestioneaza retele de calculatoare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2139
ENG      Computing professionals not elsewhere classified
FRA      Spécialistes de l’informatique non classés ailleurs
GER      Informatiker, anderweitig nicht genannt

2141

Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Arhitectii in urbanistica si amenajarea teritoriului proiecteaza zonele de locuit, comerciale, industriale si cai rutiere; elaboreaza schite si planuri de detaliu pentru constructii si restaurari; identifica si gasesc cele mai bune solutii privind asigurarea calitatii mediului inconjurator, elaboreaza planuri de amenajare urbanistica si peisagistica, urmaresc in teren realizarea proiectelor de desfasurare a activitatilor si diverselor reglementari in vigoare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2141
ENG      Architects, town and traffic planners
FRA      Architectes, urbanistes et ingénieurs de la circulation routiere
GER      Architekten, Raum- und Verkehrsplaner

2142

Ingineri constructori

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii constructori analizeaza si avizeaza proiectele de constructie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele si normele de calitate specifice; organizeaza si conduc santierele de constructii, intretinere si reparatii ale constructiilor existente; supravegheaza respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de constructii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2142
ENG      Civil engineers
FRA      Ingénieurs civils
GER      Bauingenieure

2143

Ingineri energeticieni si electricieni

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii energeticieni si electricieni proiecteaza si avizeaza realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie si distributie a energiei; stabilesc controlul standard si procedeele de asigurare a functionarii eficiente a motoarelor si echipamentelor, urmarind securitatea sistemelor de distributie a energiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2143
ENG      Electrical engineers
FRA      Ingénieurs électriciens
GER      Elektroingenieure

2144

Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii electronisti, in transporturi, posta si telecomunicatii construiesc sisteme electronice, avizeaza functionarea lor, le asigura intretinerea si repararea, nominalizeaza si conduc productia, instalatiile si sistemele de telecomunicatii, stabilesc controlul standardelor si modalitatilor de functionare eficienta si in siguranta a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2144
ENG      Electronics and telecommunications engineers
FRA      Ingénieurs électroniciens et des télécommunications
GER      Elektronik- und Fernmeldeingenieure

2145

Ingineri mecanici

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii mecanici construiesc masini, mecanisme si instalatii industriale, avizeaza functionarea acestora, asigura intretinerea si repararea lor; studiaza anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2145
ENG      Mechanical engineers
FRA      Ingénieurs mécaniciens
GER      Maschinenbauingenieure

2146

Ingineri petrochimisti si in chimia industriala

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii petrochimisti si in chimia industriala avizeaza procedee aplicabile la scara industriala, pentru productia diferitelor substante si articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmaresc aplicarea si respectarea tehnologiilor de productie, colaboreaza cu inginerii mecanici si automatistii in asigurarea functionarii instalatiilor specifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2146
ENG      Chemical engineers
FRA      Ingénieurs chimistes
GER      Chemieingenieure

2147

Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii minieri, petrolisti si metalurgisti avizeaza tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu si a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizeaza aliaje noi, produse ceramice si alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2147
ENG      Mining engineers, metallurgists and related professionals
FRA      Ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes et assimilés
GER      Bergbauingenieure, Metallurgen und verwandte Wissenschaftler

2148

Ingineri geodezi, cartografi si topografi

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii geodezi, cartografi si topografi aplica metode si tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situatiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafetelor solului si amplasamentelor subterane pentru realizarea si revizuirea reprezentarilor numerice, grafice si fotografice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2148
ENG      Cartographers and surveyors
FRA      Cartographes et géometres
GER      Kartographen und Vermessungsingenieure

2149

Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 214)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora care nu sunt cuprinsi in celelalte grupe de baza urmaresc organizarea muncii, cresterea randamentului productiei, acorda consultatii si stabilesc procedeele optime in aceste domenii; efectueaza masurari si verificari, studiaza aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricatie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2149
ENG      Architects, engineers and related professionals not elsewhere classified
FRA      Architectes, ingénieurs et assimilés, non classés ailleurs
GER      Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler, ander-weitig nicht genannt

2151

Ingineri in industria textila si pielarie

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 215)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industria textila si pielarie elaboreaza si imbunatatesc tehnologii, supravegheaza si urmaresc prelucrarea pieilor si blanurilor, fabricatia de fire, tesaturi, tricotaje, confectii (din textile, blanuri, piei) si incaltaminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2152

Ingineri in industria alimentara

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 215)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industria alimentara elaboreaza si imbunatatesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2161

Ingineri in industria lemnului

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 216)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industria lemnului elaboreaza si imbunatatesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor si furnirelor, proiecteaza si supravegheaza executarea de produse finite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2162

Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 216)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industria sticlei si ceramicii elaboreaza retete de fabricatie a amestecurilor de sticla si ceramica, controleaza regimul de ardere in cuptoare si stabilesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor finite; elaboreaza tehnologii noi sau le imbunatatesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2163

Ingineri in industria celulozei si hartiei

(Subgrupa majora 21, Grupa minora 216)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industria celulozei si hartiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei si hartiei, stabilesc parametrii tehnici in procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza si hartie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2211

Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 221)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Biologii, botanistii, zoologii, ecologii si asimilatii acestora aplica cunostintele de specialitate in industrie si medicina si urmaresc ameliorarea speciilor de plante si animale si protectia mediului natural; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniile proprii de specialitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2211
ENG      Biologists, botanists, zoologists and related professionals
FRA      Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés
GER      Biologen, Botaniker, Zoologen und verwandte Wissenschaftler

2212

Bacteriologi, farmacologi si asimilati

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 221)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Bacteriologii, farmacologii si asimilatii acestora aplica cunostintele tehnice in domeniul propriu de activitate, contribuie la imbunatatirea calitatii medicamentelor existente experimentandu-le pe cele noi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2212
ENG      Pharmacologists, pathologists and related professionals
FRA      Pharmacologistes, pathologistes et assimilés
GER      Pharmakologen, Pathologen und verwandte Wissenschaftler (nicht Ärzte)

2213

Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 221)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii agronomi, zootehnisti si silvici supravegheaza si indruma activitatea din zootehnie si culturile horticole; asigura cresterea suprafetelor impadurite; coordoneaza exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate; acorda consultanta in domeniul culturii de cereale, plante tehnice si furaje pentru realizarea productiilor performante si folosirea profitabila a pamantului (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS. Consideram ca Ordinele contin o eroare deoarece fac referire la codul 2212 care este rezervat pentru Bacteriologi, farmacologi si asimilati, cand ar trebui sa faca referire la 2213)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2213
ENG      Agronomists and related professionals
FRA      Agronomes et assimilés
GER      Agrar- und verwandte Wissenschaftler

2214

Ingineri clinici

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 221)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii clinici organizeaza si asigura managementul general al echipamentelor din spitale si clinici – in particular interfata profesionala cu furnizorii, adaptarea la exigente clinice speciale, exploatarea si intretinerea optimala in conditii de securitate a pacientului si a medicului precum si parteneriatul cu personalul medical in interventii diagnostice sau terapeutice de inalta tehnologie, sunt implicati in cercetare-dezvoltare referitoare la aplicatiile stiintelor ingineresti (electronica, informatica, automatica) in biomedicina, sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2221

Medici medicina generala

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 222)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Medicii de medicina generala si pediatrie acorda consultatii si trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examineaza pacientii, prescriu si administreaza tratamente medicale sau chirurgicale in functie de natura afectiunilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2221
ENG      Medical doctors
FRA      Médecins
GER      Ärzte

2222

Medici stomatologi

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 222)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Medicii stomatologi efectueaza cercetari teoretice, acorda consultatii si aplica tratamente profilactice si curative in afectiunile dentare si ale cavitatii bucale; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice la reuniunile stiintifice de specialitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2222
ENG      Dentists
FRA      Dentistes
GER      Zahnärzte

2223

Medici veterinari

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 222)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Medicii veterinari efectueaza cercetari teoretice, examineaza, pun diagnosticul si administreaza tratamente medicale sau chirurgicale si vaccineaza animalele; avizeaza consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica si radiologica a sanatatii animalelor si a hranei acestora; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate cu prilejul manifestarilor stiintifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2223
ENG      Veterinarians
FRA      Vétérinaires
GER      Tierärzte

2224

Farmacisti

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 222)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Farmacistii aplica cunostintele de farmacologie la prepararea si eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele dupa prescriptia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandari pacientilor referitoare la posologia si riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente in spitale, vand medicamente in farmacii; tin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente si a stupefiantelor; controleaza natura, puritatea si eficacitatea medicamentelor si iau masuri de control a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2224
ENG      Pharmacists
FRA      Pharmaciens
GER      Apotheker

2229

Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 22, Grupa minora 222)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Medicii specializati in alte domenii decat cele nominalizate si asimilatii acestora examineaza pacientii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de munca, acuitatea vizuala si auditiva a acestora, fac analize si teste de laborator; avizeaza desfasurarea unor activitati in conditii igienice; examineaza cadavre si stabilesc cauza si imprejurarile in care s-au produs decesele; coordoneaza si indruma exercitiile de gimnastica medicala prescrise de medici specialisti in vederea recuperarii capacitatii de munca a pacientilor; fac parte din echipele de asistenta, diagnostica, curativa, preventiva si de cercetare medicala, asigura siguranta in exploatarea, intretinerea si manipularea echipamentului medical; asigura securitatea radiatiei si contribuie la imbunatatirea tehnicilor terapeutice, colaboreaza cu radioterapeutii pentru intocmirea planului de tratament si monitorizeaza echipamentul si procedurile (completata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2229
ENG      Health professionals (except nursing) not elsewhere classified
FRA      Médecins et assimilés (a l’exception des cadres infirmiers) non classés ailleurs
GER      Mediziner (ohne Krankenpflege), anderweitig nicht genannt

2310

Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 231)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2310
ENG      College, university and higher education teaching professionals
FRA      Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur
GER      Universitäts- und Hochschullehrer

2321

Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 232)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii din invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii profesionale a elevilor din invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri; pregatesc cursuri si planuri de predare, testeaza cunostintele elevilor, le corecteaza temele, ii examineaza si ii noteaza pentru a le aprecia progresele; intocmesc referate privind munca elevilor, consultandu-se in acest sens cu parintii elevilor si cu alte cadre didactice; participa la intalnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor si organizarea activitatilor in afara programelor scolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2322

Profesori in invatamantul gimnazial

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 232)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii din invatamantul gimnazial predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii elevilor in invatamantul gimnazial; pregatesc planuri de predare a cursurilor, testeaza si examineaza elevii, le corecteaza temele, ii noteaza pentru a le urmari progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se in acest sens cu parintii acestora, precum si cu celelalte cadre didactice; organizeaza activitati extrascolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2331

Profesori in invatamantul primar

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 233)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii din invatamantul primar predau diferite discipline in institutii de invatamant primar, in cadrul programului de studii impus.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2331
ENG      Primary education teaching professionals
FRA      Instituteurs de l’enseignement primaire
GER      Wissenschaftliche Lehrer des Primarbereiches

2332

Profesori in invatamantul prescolar

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 233)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii din invatamantul prescolar organizeaza jocuri colective si individuale, activitati educative, predau limbi straine pentru a ajuta si favoriza dezvoltarea fizica, mentala si sociala a copiilor care nu au atins varsta scolii primare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2332
ENG      Pre-primary education teaching professionals
FRA      Instituteurs de classe maternelle
GER      Wissenschaftliche Lehrer des Vorschulbereiches

2340

Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 234)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor utilizeaza metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau increderea in sine elevilor, ajutandu-i sa descopere metode proprii pentru depasirea handicapului; ii testeaza, ii noteaza si le urmaresc progresele; colaboreaza cu parintii, conducerea scolii, personalul de ingrijire si asistentii sociali in vederea recuperarii elevilor handicapati.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2340
ENG      Special education teaching professionals
FRA      Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés
GER      Wissenschaftliche Sonderschullehrer

2351

Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 235)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii din domeniul didactic si pedagogic cerceteaza mijloacele si metodele de predare, le imbunatatesc si avizeaza eventuale restructurari; avizeaza continutul programelor de curs si metodele de verificare a cunostintelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2351
ENG      Education methods specialists
FRA      Spécialistes des méthodes d’enseignement
GER      Pädagogik-, Didaktiklehrer und -berater

2352

Inspectori in invatamant

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 235)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inspectorii din invatamant controleaza si examineaza munca personalului didactic, rezultatele obtinute prin aplicarea programelor de studiu si, daca este cazul, propun reforme si fac recomandari in acest sens factorilor responsabili cu educatia.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2352
ENG      School inspectors
FRA      Inspecteurs de l’enseignement
GER      Schulinspektoren

2359

Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 23, Grupa minora 235)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

In aceasta grupa de baza sunt cuprinsi specialistii din invatamant care nu se regasesc in grupele de baza enumerate anterior in cadrul grupei minore 235.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2359
ENG      Other teaching professionals not elsewhere classified
FRA      Autres spécialistes de l’enseignement, non classés ailleurs
GER      Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte, anderweitig nicht genannt

2411

Specialisti in sistemul financiar-bancar

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in domeniul financiar-bancar avizeaza operatiuni financiar-bancare, efectueaza operatiuni financiare si contabile; intocmesc si vizeaza state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaratiilor; acorda consultatii in domeniul fiscal si stabilesc previziuni privind beneficiile si bugetul; verifica lucrarile contabile si intreprind anchete si revizii financiar-contabile.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2411
ENG      Accountants
FRA      Cadres comptables
GER      Buchprüfer, Revisoren, Steuerberater

2412

Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a personalului

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in probleme de personal si pregatire profesionala a personalului presteaza servicii administrative legate de politica de personal, in special in ce priveste recrutarea sau formarea profesionala a personalului, analiza locurilor de munca si orientarea profesionala; intocmesc materiale de informare profesionala si acorda consultatii celor interesati in legatura cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2412
ENG      Personnel and careers professionals
FRA      Spécialistes des problemes de personnel et de développement de carriere
GER      Personalfachleute, Berufsberater und Berufsanalytiker

2413

Specialisti in logistica

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in logistica stabilesc, lanseaza si urmaresc programele de fabricatie; planifica si coordoneaza inceputurile si transferurile de fabricatie; gestioneaza informatiile de aprovizionare intre client si furnizor; initiaza si actualizeaza documentatia tehnica de specialitate care serveste ca baza de date la gestionarea pieselor; hotarasc inceputul, modificarea si sfarsitul fabricatiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2414

Specialisti in cumparari produse, repere, ansamble si subansamble

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in cumparari stabilesc listele cu furnizorii potentiali pentru achizitionarea produselor necesare fabricatiei; negociaza preturile si incheie contractele de cumparari cu furnizorii; intocmesc documentele administrative pentru cumparare si urmaresc derularea contractului; urmaresc imbunatatirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2415

Specialisti in domeniul bancar

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in domeniul bancar aplica politica bancii in domeniul promovarii si vanzarii produselor si serviciilor bancare (creditarea clientilor bancii, administrarea conturilor in lei si in valuta ale persoanelor fizice si juridice, prin operatiuni executate la ordinul acestora, derularea operatiunilor de incasari si plati in lei si in valuta, monitorizarea acestor operatiuni etc.), realizand interfata cu clientul; gestioneaza activitatea de management al clientelei prin intretinerea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii bancii; evalueaza bunurile aduse in garantia creditelor si realizeaza studiile de fezabilitate; efectueaza operatiuni de decontare intre unitatile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice si cele proprii ale bancii etc.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2416

Specialisti in domeniul asigurarilor

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in domeniul asigurarilor negociaza si incheie contractele de asigurare si reasigurare, incaseaza primele de asigurare, executa activitatea de contractare a evenimentelor asigurate si plata despagubirilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate, acorda consultatii clientilor in domeniul asigurarilor, evalueaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep si imbunatatesc produsele de asigurare, formeaza si administreaza retele de vanzare asigurari.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2417

Specialisti in evaluare

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in evaluare executa lucrari de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, inteleg si pot aplica in mod corect acele metode si tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile; evalueaza intreprinderi, proprietati (bunuri) imobiliare, marfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectueaza evaluari in scopul asigurarii.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2418

Experti tehnici extrajudiciari

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in domeniul tehnic intocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea si precizarea unor imprejurari de fapt, analizeaza aspectele tehnice si economice ale unei intreprinderi in vederea reorganizarii, dezvolta sau imbunatatesc procedeele de productie sau comerciale si intocmesc rapoarte de expertiza tehnica si economica pentru terte persoane.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2419

Specialisti cu functii administrative si comerciale, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 241)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii cu functii administrative si comerciale care nu se regasesc in grupele anterioare se consacra activitatilor de analiza si stabilire a volumului de vanzare a unor produse sau servicii si evolutiei in perspectiva a cererii; organizeaza si coordoneaza campaniile publicitare. Studiaza si avizeaza problemele pe care le ridica crearea si gestiunea unei intreprinderi in plan financiar si juridic, organizatoric si comercial; acorda consultatii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examineaza cererile, redacteaza rapoartele si motiveaza acordarea/neacordarea brevetelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2419
ENG      Business professionals not elsewhere classified
FRA      Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises non classées ailleurs
GER      Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkräfte, ander- weitig nicht genannt

2421

Avocati

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 242)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Avocatii acorda asistenta juridica persoanelor fizice si juridice in scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept si a justitiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2421
ENG      Lawyers
FRA      Avocats
GER      Anwälte

2422

Magistrati (judecatori, procurori)

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 242)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Magistratii pot fi judecatori in cadrul instantelor judecatoresti, inamovibili investiti, prin lege, cu atributii de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ si alte cauze, sau procurori, apartinand Ministerului Public, insarcinati sa sesizeze instantele judecatoresti pentru aplicarea legii in vederea apararii intereselor generale ale societatii; efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, sesizeaza instantele de judecata si indeplinesc alte atributii stabilite de lege.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2422
ENG      Judges
FRA      Magistrats
GER      Richter

2423

Specialisti in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 242)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Grupa de baza (inclusiv descrierea acesteia) introdusa prin Ordinul MMSS nr. 86/2001, Ordinul INSSE 1453/2001.

Specialistii in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii realizeaza standarde profesionale si nationale; proiecteaza, realizeaza si dezvolta sistemele de management pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei, securitatii si sanatatii in munca; propun politici si obiective pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei si sanatatii profesionale; organizeaza si efectueaza audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evalueaza conformitatea produselor si a sistemelor de management fata de reglementarile sau standardele stabilite si fata de prevederile conducerii organizatiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2429

Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 242)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Juristii, altii decat cei clasificati in grupele de baza anterioare, exercita functii juridice care constau in elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea imprejurarilor in care s-au produs decese in afara cauzelor naturale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2429
ENG      Legal professionals not elswhere classified
FRA      Juristes non classés ailleurs
GER      Juristen, anderweitig nicht genannt

2431

Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 243)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Arhivistii si conservatorii operelor de arta si monumentelor istorice efectueaza cercetari asupra colectiilor de arta si a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta si alte piese sau obiecte si organizeaza expozitii in muzee si galerii; evalueaza obiectele de arhiva, le completeaza, le tin evidenta, le clasifica si le conserva.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2431
ENG      Archivists and curators
FRA      Archivistes paléographes et conservateurs de musée
GER      Archiv- und Museumswissenschaftler

2432

Bibliotecari, documentaristi si asimilati

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 243)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati colectioneaza, completeaza si conserva in mod sistematic carti, periodice si alte documente sau inregistrari audio-vizuale; selectioneaza lucrari si alte documente in vederea achizitionarii; ofera informatii din fondul documentar propriu sau obtinute prin reteaua de schimb intre bibliotecari, cercetatori specializati sau alti utilizatori; efectueaza cercetari de biblioteconomie si analizeaza sau modifica serviciile, in functie de necesitatile formulate de utilizatori.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2432
ENG      Librarians and related information professionals
FRA      Bibliothécaires, documentalistes et assimilés
GER      Bibliotheks-, Dokumentations- und verwandte Informationswissenschaftler

2441

Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul financiar-bancar)

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Economistii activeaza pe pietele nationale de bunuri, servicii si forta de munca si rezolva probleme economice vizand productia, costurile acesteia, activitatea umana si mediul social si pun la dispozitia factorilor de decizie consultatii in acest sens.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2441
ENG      Economists
FRA      Economistes
GER      Wirtschaftswissenschaftler

2442

Sociologi, antropologi, geografi si asimilati

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Sociologii, antropologii si asimilatii acestora efectueaza cercetari asupra structurii sociale, originii si evolutiei umanitatii si relatiei dintre activitatea umana si mediul social si pun la dispozitia factorilor de decizie rezultatele cercetarilor intreprinse; avizeaza aplicarea cunostintelor acumulate la definirea politicilor economice si sociale, aplicabile anumitor categorii de populatie si regiuni.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2442
ENG      Sociologists, anthropologists and related professionals
FRA      Sociologues, anthropologues et assimilés
GER      Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler

2443

Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice studiaza, interpreteaza si dezvolta concepte si teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile si semnificatia initiativelor, experientei si existentei umane; consulta si compara surse primare, in special documente originale sau contemporane pe care le raporteaza la evenimente anterioare, precum si surse secundare cum ar fi lucrari de arheologie sau antropologie; efectueaza cercetari in domeniul filozofiei politice si prezinta constatarile si concluziile sub forma de publicatii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizatii sau persoane interesate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2443
ENG      Philosophers, historians and political scientists
FRA      Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques
GER      Philosophen, Historiker und Politologen

2444

Lingvisti, traducatori si interpreti

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Lingvistii, traducatorii si interpretii studiaza relatiile existente intre limbile materne, originea si evolutia cuvintelor, gramatica si sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor si lucrarilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limba in alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor si terminologiei; elaboreaza metode de utilizare a calculatoarelor si altor instrumente, in vederea cresterii productivitatii si ameliorarii calitatii traducerilor; interpreteaza texte sau asigura translatia directa cu ocazia conferintelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2444
ENG      Philologists, translators and interpreters
FRA      Linguistes, traducteurs et interpretes
GER      Philologen, Übersetzer und Dolmetscher

2445

Psihologi

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Psihologii efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane, individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, educativ; testeaza si determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda consultatii; analizeaza influenta ereditatii si factorilor sociali si profesionali asupra mentalitatii si comportamentului indivizilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2445
ENG      Psychologists
FRA      Psychologues
GER      Psychologen

2446

Asistenti sociali

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Asistentii sociali ofera consultatii in probleme sociale si conexe, in scopul unei mai bune valorificari a resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale; culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor; analizeaza situatia persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora.

Denumirea a fost modificata prin Ordinul 170/2008 MMFES, cea anterioara fiind de Specialisti in activitatea sociala. Aceasta denumire aparea si in descriere, nefiind insa expres modificata prin Ordin. Ne-am luat libertatea de a modifica inclusiv descrierea, considerand ca este o scapare a Ordinului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2446
ENG      Social work professionals
FRA      Spécialistes du travail social
GER      Sozialarbeiter

2447

Specialisti in relatii publice

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul MMPS nr. 893/1997, Ordinul CNS 2527c/1997.

Specialistii in relatii publice creaza si gestioneaza imaginea publica a unor institutii, societati comerciale, partide si organizatii politice, organizatii non-guvernamentale etc.; mediaza conflictele si consiliaza negocierile, gestioneaza relatiile organizatiei cu mass-media in calitate de purtator de cuvant sau functionar in cadrul biroului de presa, redacteaza mesaje scrise si audiovizuale; organizeaza evenimente mediatice (conferinte de presa, expozitii, lansari de bunuri si servicii etc.)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2448

Specialisti in activitatea de tineret

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 244)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in activitatea de tineret ofera informare, consiliere si consultanta pentru tineri si organizatii neguvernamentale pentru tineret; informeaza, organizeaza si participa la activitati recreative si educative pentru tineri; asigura consiliere / consultanta tinerilor aflati in situatii conflictuale, cu probleme de integrare sociala sau aflati in situatii de risc; contribuie prin activitati specifice la cresterea implicarii tinerilor in viata publica sub toate formele ei de manifestare.

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2451

Scriitori, ziaristi si asimilati

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 245)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Scriitorii, ziaristii si asimilatii acestora creeaza opere literare in vederea publicarii sau reprezentarii in spectacole, apreciaza calitatea acestora si a altor creatii artistice; redacteaza si corecteaza informatii, articole, comentarii; intervieveaza personalitati politice in timpul conferintelor de presa si cu alte ocazii sau inregistreaza dezbaterile din timpul intalnirilor pentru radio si televiziune; concep si redacteaza manuale, brosuri si publicatii analoge.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2451
ENG      Authors, journalists and other writers
FRA      Auteurs, journalistes et autres écrivains
GER      Autoren, Journalisten und andere Schriftsteller

2452

Sculptori, pictori si asimilati

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 245)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Sculptorii, pictorii si asimilatii acestora creeaza si executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemanatoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenintate cu degradarea.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2452
ENG      Sculptors, painters and related artists
FRA      Sculpteurs, peintres et assimilés
GER      Bildhauer, Maler und verwandte Künstler

2453

Compozitori, muzicieni si cantareti

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 245)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Compozitorii, muzicienii si cantaretii compun si aranjeaza opere muzicale, dirijeaza executia sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formatii; interpreteaza piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; indeplinesc activitati conexe in domeniul propriu de activitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2453
ENG      Composers, musicians and singers
FRA      Compositeurs, musiciens et chanteurs
GER      Komponisten, Musiker und Sänger

2454

Coregrafi si dansatori

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 245)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Coregrafii si dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe baza de inspiratie; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2454
ENG      Choreographers and dancers
FRA      Chorégraphes et danseurs
GER      Choreographen und Tänzer

2455

Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 245)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Actorii si regizorii de film, teatru si alte spectacole interpreteaza roluri in productiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordoneaza aceste productii, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore si luminoase. Coordoneaza activitatea de productie a filmelor artistice de lung si scurt metraj, seriale TV, coordoneaza echipa de filmare in vederea realizarii filmelor (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2455
ENG      Film, stage and related actors and directors
FRA      Acteurs et metteurs en scene de cinéma, de théâtre et d’autres spectacles
GER      Film-, Bühnen- und sonstige Schauspieler, Regisseure

2460

Membri ai clerului

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 246)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Membrii clerului propaga traditiile, practicile si credintele religioase, oficiaza servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creatie, rugaciune, ofrande.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2460
ENG      Religious professionals
FRA      Membres du clergé
GER      Geistliche, Seelsorger

2470

Specialisti in administratia publica

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 247)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica legislatia in vigoare, centralizeaza si prelucreaza date si informatii culese de aparatul din teritoriu, elaboreaza metodologii, acorda audiente, informare asupra programelor si posibilitatilor de finantare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizata, stabilirea si mentinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmarirea derularii proiectelor

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 2470
ENG      Public service administrative professionals
FRA      Cadres administratifs des services publics
GER      Wissenschaftliche Verwaltungsfachkräfte des öffentlichen Dienstes

2481

Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 248)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul fizicii si astronomiei efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative asupra nucleului si particulelor elementare, structurii materialelor, proprietatilor fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice si proprietatilor fizice ale pamantului. Elaboreaza cercetari asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii si spectroscopiei, a starii condensate a materiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2482

Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 248)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul meteorologiei efectueaza studii si cercetari asupra factorilor care influenteza si determina starea vremii; fac determinari si studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii si umiditatii, formarea si deplasarea norilor si curentilor de aer, radiatiilor solare, pe baza carora intocmesc harti, prognoze pe termen scurt si lung.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2483

Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 248)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in chimie efectueaza cercetari fundamentale si aplicative privind mecanismele de reactie, caracterizarea si determinarea compozitiilor substantelor naturale si sintetice utilizabile in industrie, agricultura, protectia mediului, medicina, energetica. Elaboreaza procedee si metode pentru identificarea compozitiilor chimice si a caracteristicilor acestora, utilizand tehnici si principii noi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2484

Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 248)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare din geologie si geofizica efectueaza cercetari fundamentale si aplicative pentru descifrarea alcatuirii si evolutiei geologice a teritoriului, punerea in evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale si ape minerale; elaboreaza metode, procedee si tehnici pentru identificarea zonelor cu substante utile, intocmesc harti.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2491

Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 249)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2492

Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica

(Subgrupa majora 24, Grupa minora 249)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in statistica desfasoara cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice in medicina, biologie, stiinte sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilitatii, controlul statistic al calitatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2501

Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 250)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2511

Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii stiintifici si asistentii de cercetare in arhitectura si urbanism efectueaza cercetari si elaboreaza proiecte referitoare la arhitectura cladirilor de locuit, pentru institutii de cultura, invatamant, cult, institutii publice si de sanatate, amenajari de localitati, creeaza design-ul produselor industriale si a bunurilor de consum.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2512

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in constructii efectueaza studii si lucrari de cercetare-dezvoltare din domeniul constructiilor civile, industriale, drumuri si poduri; studii si cercetari legate de fizica constructiilor; sistemele de constructii, metode si tehnici de testare a elementelor de constructii si ale constructiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2513

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul energeticii si electrotehnicii desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa si inalta tensiune, instrumente de control, precum si tehnologii de obtinere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul si distribuirea energiei electrice, precum si sisteme pentru asigurarea functionarii si securitatii sistemului energetic.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2514

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul electronicii, transportului si telecomunicatiilor desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice si microelectronice, dispozitive, aparatura electronica si de radiocomunicatii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaboreaza tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2515

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor tehnice cu profil mecanic efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece si la cald, pentru obtinerea de piese subansamble si utilaje. Elaboreaza tehnologii si proiecteaza nave, aeronave, masini si sisteme de masini, echipamente, instalatii, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protectiei mediului, transportului si ambalarii produselor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2516

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul petrochimiei si chimiei industriale efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru sinteza si tehnologia de obtinere si prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici si performante noi, utilizabile in industrie, privind extractia metalelor, minereurilor, apei, petrolului si gazelor, medicina, agricultura, protectia mediului, energetica, alimentatiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2517

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul mineritului, petrolului si metalurgiei, efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind sisteme si procedee de extractie si preparare a carbunilor, substantelor utile – metale si nemetalifere, continute in minereuri, obtinerea de fonte, oteluri si alte metale, aliaje, cocs si produse carbunoase si refractare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2518

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 251)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in geodezie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea si dezvoltarea metodelor si tehnicilor de masurare a configuratiei pamantului, precum si de redare grafica a acestora; intocmesc harti topografice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2521

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile-pielarie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 252)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in textile, pielarie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obtinere de tesaturi si tricoturi, de obtinere a pielii si inlocuitorilor, de confectionare a produselor de uz personal, casnic si industrial din tesaturi, tricoturi, piele si inlocuitori din piele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2522

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 252)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in industria alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole in produse alimentare si bauturi, cresterea intensiva a pestilor in captivitate; elaboreaza metode si tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2531

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 253)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul prelucrarii lemnului efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee si metode de mentinere a fondului forestier, de combatere a daunatorilor; elaboreaza tehnologii si procedee de exploatare si prelucrare a lemnului, pentru obtinerea de mobilier.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2532

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 253)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor si oxizilor metalici pentru obtinerea de lianti anorganici, produse din sticla si ceramica.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2541

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie si ecologie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 254)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in biologie efectueaza cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la studierea si cunoasterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- si microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoasterea activitatii enzimatice in procesele metabolice, a tesuturilor conjunctive si a matricei extracelulare in cursul dezvoltarii organismelor, functionarea si protectia ecosistemelor, fauna si flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice si stratificate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2542

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 254)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie efectueaza cercetari teoretice fundamentale si aplicative in domeniul morfologiei, structurii si altor caracteristici ale organismelor vii, precum si sistemelor proprii organismului uman, animal si vegetal, in conditii normale si anormale; studiaza cauzele si evolutia tulburarilor si maladiilor specifice organismelor vii; studiaza efectele medicamentelor si altor substante asupra tesuturilor, contribuie la imbunatatirea calitatii medicamentelor, experimentandu-le pe cele noi; efectueaza cercetari pentru depistarea de noi principii active in diferite plante si stabilesc tehnologii de izolare si extractie a acestora si de preparare a medicamentelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2543

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 254)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare care se refera la structura si compozitia solului, geneza si evolutia solului, elaborarea de tehnologii si metode de fertilizare, combaterea poluarii si degradarii solului. Creeaza genotipuri de cereale si plante, amelioreaza genetic rasele de animale; elaboreaza metode si tehnici de combatere a bolilor si daunatorilor; elaboreaza tehnologii de cultura si tehnologii de control al animalelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2551

Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 255)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina generala efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile si elaboreaza metodele, procedeele si tehnicile de tratament si combatere a bolilor (bronhopulmonare si TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaboreaza cercetari de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala si patologica, psihiatrie, neurologie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2552

Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 255)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina stomatologica efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile stomatologice si elaboreaza tehnici si metode de prevenire, tratament si combatere.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2553

Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 255)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina veterinara efectueaza cercetari fundamentale si aplicative in domeniul patologiei si igienei publice sanitar-veterinare. Efectueaza cercetari prin care stabilesc metode si tehnici de diagnostic si tratamente ale bolilor la animale, precum si producerea si administrarea de biopreparate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2559

Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 255)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in educatie fizica si sport efectueaza cercetari privind tehnicile si metodele de formare-perfectionare si evaluare a sporturilor de performanta.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2560

Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 256)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza cercetari privind mecanismul financiar, sistemul bancar si gestionar si al controlului financiar, promoveaza informatizarea in sistemul financiar-bancar la nivel macro- si microeconomic.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2570

Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 257)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului, a sistemului institutional a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de actionare; efectueaza studii asupra dreptului civil, penal si comercial-administrativ.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2581

Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 258)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul economic efectueaza cercetari si studii asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, mecanismului economic de piata, modalitatii de formare si utilizare a capitalului, factorilor care asigura cresterea economica, conjuncturii pietii, studiilor economice, rolului si importantei turismului si serviciilor in economie, cailor de colaborare si cooperare eficienta internationala.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2582

Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie, arheologie si geografie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 258)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei si geografiei efectueaza studii referitoare la evolutia si dezvoltarea societatii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaboreaza studii si cercetari privind antropologia, antropologia social-demografica si culturala, mutatiile produse, identificarea surselor arheologice, evolutia locuirii umane, civilizatia geto-traco-daco-romana; organizarea spatiului geografic, dinamica si structura componentelor mediului geografic, influenta proceselor de restructurare a societatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2583

Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 258)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare din filozofie, istorie si politologie efectueaza studii si cercetari referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii si logicii, rolul minoritatilor nationale, mentalitatile in relatia limbaj-societate, cunoasterea trecutului si prezentului ariei europene in care traieste poporul roman, istoria romanilor in context european.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2584

Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 258)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in lingvistica si filologie efectueaza studii si cercetari referitoare la limba romana, lingvistica romanica legata de limba romana, studiul graiurilor si dialectelor romanesti, structura sonora a limbii romane, fonetica experimentala si acustica, folclor si obiceiuri populare, elaboreaza atlase lingvistice pe regiuni.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

2585

Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

(Subgrupa majora 25, Grupa minora 258)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in psihologie efectueaza studii si cercetari fundamentale referitoare la psihologia personalitatii si creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltarii umane, modalitatile de investigare psihologica in activitatea nervoasa la om, calitatea vietii sub aspectul economic, social, cultural.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3111

Tehnicieni in fizica si chimie

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din fizica si chimie culeg esantioane si pregatesc instalatiile si aparatura necesara in vederea experimentelor, incercarilor si analizelor si le asigura executia; fac estimari de cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea instalatiilor de cercetare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3111
ENG      Chemical and physical science technicians
FRA      Techniciens des sciences chimiques et physiques
GER      Chemo- und Physikotechniker

3112

Tehnicieni constructori

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii constructori efectueaza pe teren si in laboratoare incercari asupra solurilor si materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de constructie a locuintelor si altor lucrari, evaluare lucrari si pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii si inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile din planuri si schite, precum si pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor si schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si reparatiile utilajelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3112
ENG      Civil engineering technicians
FRA      Techniciens du génie civil
GER      Bautechniker

3113

Tehnicieni energeticieni si electricieni

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii energeticieni si electricieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, constructie, functionare, intretinere si reparare a aparatelor, instalatiilor si sistemelor de distributie a energiei electrice; asigura functionarea aparatelor si instalatiilor; testeaza prototipurile; concep si realizeaza scheme de montaj ale instalatiilor si circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare; asigura controlul tehnic al instalatiilor; intretin sistemele si aparatele electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3113
ENG      Electrical engineering technicians
FRA      Techniciens en électricité
GER      Elektrotechniker

3114

Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din electronica, transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din electronica si telecomunicatii legate de conceptie, fabricatie, montare, instalare, utilizare, intretinere si reparare de materiale electronice si sisteme electronice si electromecanice din telecomunicatii; asigura functionarea aparatelor electronice si de telecomunicatii sau incearca prototipuri; concep si realizeaza circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare fabricatiei si instalarii de materiale electronice si telecomunicatii; asigura controlul tehnic al fabricarii, utilizarii, intretinerii si repararii aparatelor electronice si sistemelor de telecomunicatii si buna lor functionare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3114
ENG      Electronics and telecommunications engineering technicians
FRA      Techniciens en électronique et en télécommunications
GER      Elektronik- und Fernmeldetechniker

3115

Tehnicieni si maistri mecanici

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din activitatea de constructii masini: conceptie, constructie, montaj, utilizare, intretinere si reparatii masini, motoare si instalatii mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor si instalatiilor mecanice si a elementelor acestora sau incercarea prototipurilor; concep si asambleaza masini, motoare si instalatii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimeaza cantitatile si costurile materialelor si fortei de munca necesare fabricatiei; asigura controlul tehnic al fabricatiei, al utilizarii intretinerii si reparatiei masinilor, motoarelor si instalatiilor; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii; coordoneaza activitatea muncitorilor ocupati cu curatarea, vopsirea si repararea navelor maritime.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3115
ENG      Mechanical engineering technicians
FRA      Techniciens en construction mécanique
GER      Maschinenbautechniker

3116

Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si maistrii petrolisti, petrochimisti si din chimia industriala indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii chimice: conceptie, montaj, utilizare, intretinere, reparatii de instalatii si experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii; estimeaza cantitatile si costurile materialelor si fortei de munca necesare fabricarii sau montarii instalatiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3116
ENG      Chemical engineering technicians
FRA      Techniciens en chimie industrielle
GER      Chemiebetriebs- und Verfahrenstechniker

3117

Tehnicieni mineri si metalurgisti

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii minieri si tehnicienii metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii metalurgice in vederea ameliorarii metodelor de extractie a substantelor minerale solide, petrolului si gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor si materialelor destinate extractiei de metale din mineralele respective; contribuie in plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietatilor metalelor si noilor aliaje si participa la experimentarea prototipurilor; contribuie in plan tehnic la realizarea studiilor geologice si topografice, precum si a celor de tratament, rafinare si purificare a mineralelor si metalelor; estimeaza cantitatile si costurile de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3117
ENG      Mining and metallurgical technicians
FRA      Techniciens des mines, techniciens métallurgistes
GER      Bergbau-, Hüttentechniker

3118

Desenatori tehnici

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Desenatorii tehnici realizeaza desene tehnice pe baza schitelor si specificatiilor stabilite de ingineri si proiectanti, in vederea fabricarii, instalarii si montarii masinilor si echipamentelor sau in vederea constructiei, transformarii, intretinerii si repararii locuintelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulatie si a altor lucrari; utilizeaza aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea si producerea de copii si reprezentari grafice; utilizeaza instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice si pentru realizarea si revizuirea hartilor topografice si hidrografice; realizeaza si revizuiesc ilustratii, brosuri si manuale tehnice care trateaza probleme de montaj, instalare, functionare, intretinere si reparare a masinilor si a altor instalatii si produse; copiaza desene si tablouri pe placi sensibile din piatra si metal.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3118
ENG      Draughtspersons
FRA      Dessinateurs industriels
GER      Technische Zeichner

3119

Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii si asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 311)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si asimilatii acestora, altii decat cei cuprinsi in grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea si productia, utilizarea eficace, sigura si economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de munca; supravegheaza fluxul operatiilor si controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date in vederea estimarii costurilor si stabilirii cantitatilor necesare realizarii proiectelor arhitectonice si de constructii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3119
ENG      Physical and engineering science technicians not elsewhere classified
FRA      Techniciens des sciences physiques et techniques non classés ailleurs
GER      Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte, anderweitig nicht genannt

3121

Asistenti, analisti-programatori si asimilati

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 312)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Programatorii ajutori codifica, testeaza si intretin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul si sisteme de operare; utilizeaza instrumente specifice care-i ajuta in realizarea sarcinilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3121
ENG      Computer assistants
FRA      Assistants informaticiens
GER      Datenverarbeitungsassistenten

3122

Tehnicieni-operatori echipamente calcul

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 312)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si operatorii la echipamente de calcul asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea si prelucrarea datelor; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerintele utilizatorilor; manipuleaza suporti magnetici si asigura imprimarea situatiilor de iesire in conditii de calitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3122
ENG      Computer equipment operators
FRA      Techniciens de matériels informatiques
GER      EDV-Operateure

3123

Tehnicieni-operatori roboti industriali

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 312)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii operatori la robotii industriali pun in functiune, programeaza, reprogrameaza, supravegheaza buna functionare a robotilor industriali, le asigura intretinerea si reglajele simple.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3123
ENG      Industrial robot controllers
FRA      Techniciens de robots industriels
GER      Roboterkontrolleure und -programmierer

3131

Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 313)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii de echipamente pentru inregistrare imagine si sunet executa fotografii, utilizeaza si regleaza camere cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii de imagini (inclusiv fotografice) montarii si mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii in scopuri publicitare, stiintifice, industriale sau comerciale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3131
ENG      Photographers and image and sound recording equipment operators
FRA      Photographes et techniciens d’appareils enregistreurs d’images et de son
GER      Photographen und Bediener von Bild- und Tonaufzeichnungsanlagen

3132

Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si telecomunicatii

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 313)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune si telecomunicatii asigura functionarea aparatelor pentru transmisie in direct sau retransmisii de emisiuni de radio si televiziune si telecomunicatii terestre sau la bordul navelor si avioanelor; asigura reglarea si functionarea sistemelor emitatoare si a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio si de televiziune; asigura reglarea si functionarea sistemelor de radiocomunicatie, servicii difuzate prin satelit si sisteme multiplexor si aparate de proiectie; asigura monitorizarea video a cailor de acces.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3132
ENG      Broadcasting and telecommunications equipment operators
FRA      Techniciens de matériels d’émissions de radio, de télévision et de télécommunications
GER      Fernseh-, Rundfunk- und Fernmeldeanlagenbediener

3133

Tehnicieni de aparate electro-medicale

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 313)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii de aparate electro-medicale asigura functionarea si reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea si tratarea afectiunilor, pentru radiografii, radioscopii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3133
ENG      Medical equipment operators
FRA      Techniciens d’appareils électromédicaux
GER      Bediener medizinischer Geräte

3139

Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 313)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii pentru alte aparate optice si electronice, care nu se regasesc in celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica in grupa 3139.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3139
ENG      Optical and electronic equipment operators not elsewhere classified
FRA      Techniciens d’appareils optiques et électroniques non classés ailleurs
GER      Bediener optischer und elektronischer Anlagen, anderweitig nicht genannt

3141

Ofiteri mecanici de nave

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 314)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Ofiterii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice si electronice si a masinilor de bord; participa la conducerea si repararea acestor aparate si masini sau exercita functiuni similare de intretinere a navelor in porturi; asigura si supravegheaza aprovizionarea cu carburant si alte materiale necesare salii de masini; tin registrul de operatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3141
ENG      Ships’ engineers
FRA      Officiers mécaniciens de navires
GER      Schiffsmaschinisten

3142

Ofiteri de punte si pilotaj nave

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 314)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Ofiterii de punte si pilotaj de nave asigura comanda si navigarea vapoarelor si ambarcatiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigatie interioara; manevreaza navele la intrare sau iesire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor si altor pasaje care impun cunostinte deosebite de navigatie; supravegheaza securitatea pasagerilor, a incarcarii si descarcarii cargourilor, precum si respectarea reglementarilor si normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a intretinerii si repararii navelor; asigura aprovizionarea navelor si recrutarea membrilor echipajului si intocmesc registrul de operatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3142
ENG      Ships’ deck officers and pilots
FRA      Officiers de pont et pilotes
GER      Schiffsführer und Lotsen

3143

Piloti de avioane si asimilati

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 314)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Pilotii de avioane si asimilatii acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau marfurilor, verifica si asigura functionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice si electronice de bord; studiaza si stabilesc planul de zbor; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in functionarea avioanelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3143
ENG      Aircraft pilots and related associate professionals
FRA      Pilotes d’avions et assimilés
GER      Flugzeugführer und verwandte Berufe

3144

Controlori si navigatori de trafic aerian

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 314)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Controlorii si navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor in spatiul aerian si pe sol, cu ajutorul aparaturii radio si de comunicatii, radarului si sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba si dirijeaza decolarea si aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre conditiile meteorologice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3144
ENG      Air traffic controllers
FRA      Contrôleurs de la circulation routiere
GER      Flugverkehrslotsen

3145

Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 314)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea in functiune a aparaturii electronice si electromecanice, utilizate in sistemele de navigatie aeriana si incercarea de prototipuri; contribuie la conceptia si punerea in functiune a circuitelor de legatura pentru navigatia aeriana si sistemele de detectare sau urmarire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificatii tehnice si comenzi pentru controlul circulatiei aeriene si pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea starii de functionare a navelor situate la sol, la intretinerea si repararea acestora, verificarea aplicarii normelor si recomandarilor tehnice specifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3145
ENG      Air traffic safety technicians
FRA      Techniciens de la sécurité aérienne
GER      Flugsicherungstechniker

3151

Specialisti in domeniul apararii impotriva incendiilor

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 315)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Denumirea anterioara era de Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, fiind modificata prin Ordinul 397/2008 MMFES si Ordinul 451/2008 INS.

Acestia inspecteaza imobilele, instalatiile industriale, hotelurile si alte constructii noi sau existente, pentru a se asigura ca indeplinesc conditiile prevazute de normele si reglementarile referitoare la constructii, urbanism si amenajarea teritoriului; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza si stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultatii cu privire la instalatiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere si materialele utilizate pentru constructiile de locuinte, in vederea reducerii riscurilor de incendii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3151
ENG      Building and fire inspectors
FRA      Inspecteurs de sécurité incendie et d’immeubles
GER      Bau-, Brandschutz-, Brandinspektoren

3152

Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 315)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate instruiesc reprezentantii intreprinderilor in vederea aplicarii normelor si reglementarilor legale in vigoare, cu privire la securitatea muncii si mediului de munca; inspecteaza locurile de munca pentru a se asigura ca mediul de munca, masinile si echipamentul corespund normelor si reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra conditiilor de munca si riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspecteaza locurile de productie, prelucrare, depozitare si vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele si reglementarile specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificatiile de calitate ale producatorului; informeaza publicul si reprezentantii intreprinderilor cu privire la aplicarea normelor si reglementarilor referitoare la igiena si salubritate, puritatea produselor si marfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice si altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizeaza, intretin si repara mijloace de transport, despre masurile si reglementarile in vigoare referitoare la conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele respective; inspecteaza intreprinderile pentru a se asigura ca acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deseuri si reziduuri periculoase.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3152
ENG      Safety, health and quality inspectors
FRA      Inspecteurs de sécurité et d’hygiene, et contrôleurs de qualité
GER      Gesundheits-, Umweltschutzinspektoren und Qualitätskontrolleure

3161

Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 316)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din industriile textila si pielarie, in subordinea directa a inginerilor, supravegheaza procesul tehnologic de fabricare a firelor, tesaturilor, tricotajelor si incaltamintei; urmaresc respectarea calitatii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3162

Tehnicieni si maistri in industria alimentara

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 316)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din industria alimentara si frigului, in subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricatie, aplicarea si respectarea normelor de munca; efectueaza analize de laborator privind calitatile nutritive ale materiilor prime folosite si ale produselor finite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3171

Tehnicieni si maistri in industria lemnului

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 317)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si maistrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; executa analize de laborator, de testare si incercare a diferitelor esente de lemn sau inlocuitori de material lemnos.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3172

Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 317)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si maistrii din industriile sticlei, ceramicii si a materialelor de constructii (materiale oxidice), in subordinea inginerilor de specialitate, supravegheaza procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; intretin si repara instalatiile aferente, efectueaza analize de laborator privind testarea rezistentei si proprietatile materialelor respective; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului si prefabricatelor din beton.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3173

Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei

(Subgrupa majora 31, Grupa minora 317)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si maistrii din industria celulozei si hartiei, in subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei si hartiei si produselor derivate din celuloza si hartie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3211

Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 321)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din stiintele vietii si ecologiei pregatesc instalatiile si aparatele pentru experiente, incercari si analize; recolteaza si prepara probele supuse experimentarii: celule, tesuturi, parti de plante, organe; participa sau conduc experimente, incercari sau analize; efectueaza citiri pe aparate de masurare a poluarii aerului, apei si efectueaza diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizeaza date si estimeaza cantitatile si costurile de materiale si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea aparatelor si instrumentelor necesare cercetarilor; utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate pentru identificarea si rezolvarea problemelor care se ivesc in activitatea profesionala.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3211
ENG      Life science technicians
FRA      Techniciens des sciences de la vie
GER      Biotechniker

3212

Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si silviculturii

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 321)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii agronomi si silvici din centrele experimentale indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii aplicative din agronomie si silvicultura; pregatesc instalatiile si aparatele necesare experientelor, incercarilor si analizelor; recolteaza si pregatesc materiale pentru experimentari: celule, tesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizeaza calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a esantioanelor de seminte; centralizeaza date sau estimeaza cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea aparatelor si instrumentelor necesare in activitatea de cercetare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3212
ENG      Agronomy and forestry technicians
FRA      Techniciens agronomes et forestiers
GER      Agrar- und Forstwirtschaftstechniker

3213

Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 321)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din activitatea de productie agricola si silvica acorda asistenta tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultatii tehnice privind metodele de ameliorare a calitatii produselor si de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date si estimeaza costurile materiale si de forta de munca necesare realizarii lucrarilor; organizeaza demonstratii, tin conferinte si distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de munca imbunatatite; utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate, pentru identificarea si rezolvarea problemelor care apar in timpul activitatii, tehnicienii din activitatea de productie agricola vegetala, zootehnie si silvicultura realizeaza activitati si servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitatii produselor, acorda asistenta tehnica si consultanta privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a animalelor, lucrari specifice silviculturii

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3213
ENG      Farming and forestry advisers
FRA      Conseillers agricoles et forestiers
GER      Land- und forstwirtschaftliche Berater

3221

Asistenti medicali generalisti

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Asistentii medicali generalisti indeplinesc sarcini, in limitele pregatirii de nivel mediu, acorda in subordinea medicilor, consultatii medicale pentru diagnosticare si tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa interventii chirurgicale simple; acorda consultatii de specialitate – in colectivitati si individual – cu privire la igiena, regim alimentar si intreprind alte masuri medicale preventive.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3221
ENG      Medical assistants
FRA      Assistants médicaux
GER      Medizinische Assistenten

3222

Igienisti

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Igienistii inspecteaza si acorda consultatii cu privire la problemele si masurile preventive si curative legate de igiena mediului; actioneaza in vederea ameliorarii si prevenirii poluarii apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promoveaza masuri preventive si corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curatare a locurilor publice sau de lupta impotriva substantelor nocive si focarelor de microbi; organizeaza conferinte si demonstratii, difuzeaza materiale documentare si de popularizare a practicilor si masurilor igienice; centralizeaza date si estimeaza cantitatile si costurile de materiale si forta de munca necesare realizarii unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3222
ENG      Hygienists, health and environmental officers
FRA      Hygiénistes, inspecteurs de la santé et responsables de l’environnement
GER      Hygiene-, Gesundheitsaufsichts- und Umweltschutzbeamte

3223

Asistenti dieteticieni si de nutritie

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Asistentii dieteticieni si de nutritie stabilesc si experimenteaza retete dietetice si de regim alimentar; organizeaza si supravegheaza prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienti spitalizati, muncitori ocupati in sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutritie si readaptare alimentara; contribuie, prin consultatii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutritie care apar in colectivitati; se documenteaza asupra progresului inregistrat de cunostintele din domeniul de specialitate si cele conexe; organizeaza conferinte si sustin expozeuri pe teme de regimuri alimentare si nutritie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3223
ENG      Dieticians and nutritionists
FRA      Diététiciens et spécialistes de la nutrition
GER      Diätassistenten und Ernährungsberater

3224

Optometricieni si opticieni

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Optometricienii si opticienii examineaza pacientii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu si monteaza ochelari si lentile de contact, acorda consultatii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corectie a vederii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3224
ENG      Optometrists and opticians
FRA      Optométriciens et opticiens
GER      Augenoptiker

3225

Tehnicieni dentari

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii dentari acorda consultatii individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentatie si la alte precautii referitoare la dentitie; efectueaza examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectueaza medicul stomatolog); efectueaza operatii de detartrare, obturatii, lucrari de protezare; pregatesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum si pacientii inainte de examinare si tratament.

Tehnicienii dentari executa proteze dentare fixe si mobile, aparate ortodontice si proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obtinerea unei proteze dentare, instruind in procesul de invatamant profesional

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3225
ENG      Dental assistants
FRA      Assistants de médecine dentaire
GER      Zahnmedizinische Assistenten

3226

Fizioterapeuti si asimilati

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Fizioterapeutii si asimilatii acestora trateaza afectiunile locomotorii, musculare, circulatorii si neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afectiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clientilor sau pacientilor pentru ameliorarea circulatiei sanguine, redarea sau stimularea activitatii nervoase sau pentru obtinerea altor efecte terapeutice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3226
ENG      Physiotherapists and related associate professionals
FRA      Kinésithérapeutes et assimilés
GER      Physiotherapeuten und verwandte Berufe

3227

Asistenti si tehnicieni veterinari

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Asistentii si tehnicienii veterinari acorda consultatii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afectiunile si leziunile acestora; examineaza animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, in unele situatii, se adreseaza medicului veterinar; trateaza animalele bolnave sau ranite, in cazul afectiunilor simple, obisnuite; pregatesc instrumentele si materialele utilizate in tratamentele animalelor; pregatesc animalele pentru examen sau tratament si, daca este cazul, le supravegheaza si asista in timpul fatarilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3227
ENG      Veterinary assistants
FRA      Assistants vétérinaires
GER      Veterinärmedizinische Assistenten

3228

Asistenti farmacisti si laboranti

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Asistentii farmacisti si laborantii din farmacii, sub indrumarea si supravegherea farmacistilor, prepara si elibereaza in farmacii, spitale si dispensare, medicamente, lotiuni si mixturi; fac recomandari scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curatarea, reconditionarea aparaturii si recipientelor utilizate pentru prepararea si eliberarea medicamentelor si preparatelor farmaceutice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3228
ENG      Pharmaceutical assistants
FRA      Assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie
GER      Pharmazeutische Assistenten

3229

Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 322)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii de medicina moderna (altii decat cei clasificati in grupele de baza descrise anterior ca facand parte din grupa minora 322) practica homeopatia si alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferintelor si dezechilibrelor fizice si mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; trateaza defecte de pronuntie, corecteaza tulburarile vizuale oculo-motorii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3229
ENG      Health associate professionals (except nursing) not elsewhere classified
FRA      Professions intermédiaires de la médecine moderne (a l’exception du personnel infirmier) non classées ailleurs
GER      Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege), anderweitig nicht genannt

3230

Tehnicieni protezisti – ortezisti

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 323)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii protezisti – ortezisti identifica, concep, fabrica, adapteaza si monteaza orice tip de proteze si orteze pacientilor cu deficiente functionale. Protezele (aparatele care inlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de sustinere a trunchiului sau a membrului cu deficiente) sunt realizate din diferite materiale: piele, otel, lemn, aliaje usoare, materiale plastice etc.; acusticianul-audioprotezist evalueaza auzul, amprenteaza urechea, recomanda tipul de proteza auditiva, o regleaza, confectioneaza olive si asigura service-ul protezei. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3231

Surori medicale si laborante

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 323)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Surorile medicale si laborantele acorda ingrijiri, tratamente si sfaturi medicale bolnavilor, ranitilor, handicapatilor si altor persoane care necesita ingrijiri; administreaza medicamente, aplica pansamente si alte forme de tratament, sub indrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor in caz de urgenta; ajuta la pregatirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregatirea necesara integrarii sociale a handicapatilor mentali sau fizic; ofera ingrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3231
ENG      Nursing associate professionals
FRA      Personnel infirmier (niveau intermédiaire)
GER      Nicht-wissenschaftliche Krankenschwestern/-pfleger

3232

Moase si surori puericultoare

(Subgrupa majora 32, Grupa minora 323)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Moasele si surorile puericultoare ajuta la nasterea copiilor, ofera ingrijiri prenatale si postnatale; instruiesc mamele cu privire la ingrijirea copiilor mici si nou-nascutilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3232
ENG      Midwifery associate professionals
FRA      Sages-femmes (niveau intermédiaire)
GER      Nicht-wissenschaftliche Hebammen/Geburtshelfer

3310

Invatatori in invatamantul primar

(Subgrupa majora 33, Grupa minora 331)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Invatatorii din invatamantul primar pregatesc programe de instruire si predare a disciplinelor din primul grad scolar – cititul, scrisul si aritmetica; corecteaza temele si evalueaza progresele realizate de copii; organizeaza activitati extrascolare pentru recreerea elevilor; supravegheaza elevii in clase si alte locuri din incinta scolii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3310
ENG      Primary education teaching associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’enseignement primaire
GER      Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Primarbereiches

3320

Educatoare

(Subgrupa majora 33, Grupa minora 332)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Educatoarele din invatamantul prescolar organizeaza jocuri colective si individuale si activitati educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala si sociala a copiilor; promoveaza dezvoltarea exprimarii orale prin povestiri, cantece si conversatie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele si le supravegheaza evolutia.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3320
ENG      Pre-primary education teaching associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’enseignement préprimaire
GER      Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Vorschulbereiches

3330

Instructori-educatori in unitati de handicapati

(Subgrupa majora 33, Grupa minora 333)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Instructorii-educatori din unitatile de handicapati concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapati, pregatesc lectii si activitati in functie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale in vederea reducerii handicapului elevului, urmaresc progresele inregistrate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3330
ENG      Special education teaching associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’éducation des handicapés
GER      Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkräfte

3331

Instructori – educatori in centrele de reeducare si penitenciare

(Subgrupa majora 33, Grupa minora 333)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Instructorii – educatori in centrele de reeducare si penitenciare prin activitatea pe care o desfasoara pregatesc minorii si tinerii pentru reabilitarea si reintegrarea sociala, prin formarea unei atitudini corecte fata de societate si regulile de convietuire sociala contribuie la dobandirea de catre acestia a deprinderilor intelectuale si sociale care, dupa eliberare, sa le permita un comportament constructiv, autonom si responsabil.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3340

Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 33, Grupa minora 334)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Alt personal din invatamant preda cunostinte legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor masini, prin explicarea manipularii comenzilor, insotirea elevilor in iesiri de antrenament, efectuarea de demonstratii si prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor masini.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3340
ENG      Other teaching associate professionals
FRA      Autres professions intermédiaires de l’enseignement
GER      Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte

3411

Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii de valori si cambistii cumpara si vand titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si devize straine in contul propriei societati, sau in contul clientilor, pe baza de comision.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3411
ENG      Securities and finance dealers and brokers
FRA      Courtiers en valeurs et cambistes
GER      Effektenhändler, -makler und Finanzmakler

3412

Agenti de asigurari

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii de asigurari acorda consultatii in domeniul asigurarilor si plaseaza clientilor polite de asigurare pe viata pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare in caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3412
ENG      Insurance representatives
FRA      Agents d’assurances
GER      Versicherungsvertreter

3413

Agenti imobiliari

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii imobiliari se ocupa de vanzari, cumparari, locatii si inchirieri de bunuri imobiliare in contul clientilor, pe baza de comision.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3413
ENG      Estate agents
FRA      Agents immobiliers
GER      Immobilienmakler

3414

Agenti de turism

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Denumirea si descrierea acestei grupe de baza a fost modificata prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era ‘Agenti de voiaj’.

Agentii de turism concep, rezerva, ofera, si vand pachete de servicii turistice, fac rezervari de locuri la unitati ospitaliere, unitati de alimentatie si unitati de agrement pentru clienti, fac rezervari pentru transportul aerian, auto, feroviar si maritim, organizeaza excursii, drumetii si evenimente pentru turisti, oameni de afaceri persoane cu motivatii diferite (tratament, practicanti de sport, participanti la manifestari sportive, culturale, religioase etc.).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3414
ENG      Travel consultants and organisers
FRA      Agents de voyages
GER      Reiseberater und -veranstalter

3415

Reprezentanti tehnici si comerciali

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Reprezentantii tehnici si comerciali se ocupa cu vanzari en gros de bunuri diverse, in special, instalatii si echipamente tehnologice si serviciile corespunzatoare acestora, furnizeaza informatii specializate asupra caracteristicilor si functionarii instalatiilor si fac demonstratii privind modul de utilizare a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3415
ENG      Technical and commercial sales representatives
FRA      Agents commerciaux et agents commerciaux techniciens
GER      Technische und kaufmännische Handelsvertreter

3416

Agenti contractari si achizitii

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii de contractari si achizitii se ocupa cu negocierea si incheierea de contracte pentru cumpararea de materiale, materii prime si produse, in contul unitatilor industriale, comerciale, administratiei publice si al altor institutii; intretin baza de date a furnizorilor potentiali, intocmesc documentele administrative pentru cumparari, analizeaza cererile de cumparare si propun oferta cea mai buna, urmaresc performantele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene (completata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3416
ENG      Buyers
FRA      Acheteurs
GER      Einkäufer

3417

Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Expertii in evaluarea bunurilor si vanzatorii la licitatie evalueaza bunuri imobiliare, marfuri sau diverse obiecte; estimeaza daunele ce pot fi acoperite prin polite de asigurare; coordoneaza vanzarea la licitatie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor si altor obiecte.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3417
ENG      Appraisers, valuers and auctioneers
FRA      Estimateurs, experts en évaluation et vendeurs aux encheres
GER      Schätzer und Versteigerer

3419

Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 341)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Aceasta grupa de baza cuprinde agenti in activitatea financiara si comerciala care nu au fost clasificati in grupa minora 341.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3419
ENG      Finance and sales associate professionals not elsewhere classified
FRA      Professions intermédiaires des finances et de la vente non classées ailleurs
GER      Finanz- und Verkaufsfachkräfte, anderweitig nicht genannt

3421

Agenti comerciali

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 342)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii comerciali pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii de marfuri, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare si fixarea taxelor de consignatie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3421
ENG      Trade brokers
FRA      Courtiers en marchandises
GER      Handelsmakler

3422

Agenti concesionari

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 342)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii concesionari indeplinesc formalitatile de declarare vamala si vamuirea exporturilor si importurilor; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; semneaza si elibereaza note de avizare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3422
ENG      Clearing and forwarding agents
FRA      Agents concessionnaires
GER      Vermittler von Abrechnungs- und Speditionsdienstleistungen

3423

Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 342)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea intreprinderilor si altor institutii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3423
ENG      Employment agents and labour contractors
FRA      Agents d’établissement de contrats d’emploi et de recrutement de main-d’oeuvre
GER      Arbeits- und Personalvermittler

3429

Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 342)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Aceasta grupa cuprinde agentii comerciali care nu au fost clasificati in grupa minora 342. Se clasifica aici agentii care se ocupa cu: furnizarea de servicii catre intreprinderi, de exemplu spatii publicitare in mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informatii privind acordarea de credite si alte informatii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentatii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea cartilor, inregistrarea discurilor muzicale si vanzarea lor; operatorii de interviu se ocupa cu culegerea de date in vederea prelucrarii in cadrul cercetarilor de piata si de opinie publica; reprezentare in baza unui contract de mandat a intereselor navelor romanesti si straine in fata autoritatilor portuare si agentilor economici. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3429
ENG      Business services agents and trade brokers not elsewhere classified
FRA      Agents commerciaux et courtiers non classés ailleurs
GER      Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handelsmakler, anderweitig nicht genannt

3431

Secretari administrativi si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 343)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Secretarii administrativi si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; redacteaza scrisori cu caracter comercial si raspund la scrisorile primite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3431
ENG      Administrative secretaries and related associate professionals
FRA      Secrétaires d’administration et professions intermédiaires assimilées de la gestion administrative
GER      Verwaltungssekretäre und verwandte Fachkräfte

3432

Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 343)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Membrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridica, comerciala si administrativa isi desfasoara activitatea in subordinea directorilor de societati, girantilor, juristilor si altor specialisti cu functii administrative si comerciale, in rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite si alte operatii financiare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3432
ENG      Legal and related business associate professionals
FRA      Professions juridiques intermédiaires et intermédiaires assimilés des fonctions administratives et commerciales des entreprises
GER      Fachkräfte für Rechts- und verwandte Angelegenheiten

3433

Contabili

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 343)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Contabilii tin evidenta contabila a operatiilor financiare ale unei intreprinderi, in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica calitatea si tipodimensiunile materiilor prime si materialelor, exactitatea documentelor si operatiilor contabile referitoare la incasari si varsaminte si a altor operatii financiare; intocmesc state financiare si evidente contabile pentru o perioada determinata de timp.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3433
ENG      Bookkeepers
FRA      Comptables
GER      Buchhalter

3434

Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 343)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Statisticienii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora centralizeaza si prezinta datele statistice sau actuariale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3434
ENG      Statistical, mathematical and related associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques, et assimilées
GER      Statistische, mathematische und verwandte Fachkräfte

3441

Inspectori de vama si frontiera (vamesi)

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 344)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii de vama si frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor si apelor de coasta pentru a impiedica intrarea/iesirea ilegala in/din tara a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de marfuri sau devize; controleaza documentele de calatorie si bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controleaza documentele de transport si incarcatura vehiculelor pentru a se asigura ca sunt in conformitate cu normele si reglementarile nationale privind tranzitul, importul si exportul de marfuri.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3441
ENG      Customs and border inspectors
FRA      Inspecteurs des douanes et des frontieres
GER      Zoll- und Grenzschutzinspektoren

3442

Inspectori de taxe si impozite

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 344)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii de taxe si impozite examineaza declaratiile de venituri si alte documente pentru determinarea tipului si nivelului de impozit, a drepturilor si obligatiilor pe care persoanele fizice sau societatile le au de platit.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3442
ENG      Government tax and excise officials
FRA      Contrôleurs des impôts
GER      Staatliche Steuer- und Abgabenbedienstete

3443

Inspectori de pensii si asigurari sociale

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 344)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii de pensii si asigurari sociale informeaza persoanele, organizatiile sau intreprinderile, asupra interpretarii corecte a legilor, normelor si reglementarilor nationale referitoare la acordarea de pensii si asigurari sociale, calculul cotizatiilor, drepturilor si obligatiilor solicitantilor; examineaza cererile si alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurari sociale si asistenta sociala la care au dreptul persoanele solicitante.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3443
ENG      Government social benefits officials
FRA      Agents des services publics accordant des prestations sociales
GER      Staatliche Sozialverwaltungsbedienstete

3444

Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 344)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii, examineaza cererile de permise sau licente pentru exportul sau importul de marfuri, construirea de case sau alte cladiri, infiintarea unei societati, obtinerea de pasapoarte; supun cazurile exceptionale sau dificile cadrelor de conducere din administratia publica, pentru elucidare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3444
ENG      Government licensing officials
FRA      Agents des services publics accordant des permis et des licences
GER      Staatliche Bedienstete bei Paß-, Lizenz- und Genehmigungsstellen

3449

Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 344)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Alti inspectori si agenti financiari se ocupa cu inspectarea intreprinderilor si amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura ca greutatile si masurile sunt corecte; controleaza aplicarea reglementarilor referitoare la preturi si salarii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3449
ENG      Customs, tax and related government associate professionals not elsewhere classified
FRA      Professions intermédiaires de l’administration publique des douanes et des impôts, et assimilées, non classées ailleurs
GER      Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkräfte der öffentlichen Verwaltung, anderweitig nicht genannt

3450

Inspectori de politie si detectivi

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 345)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise, circumstantele in care s-au produs acestea in vederea identificarii vinovatilor; ancheteaza furturile de marfuri, bani sau informatii, din intreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele si circumstantele presupuse a fi delictuale in vederea obtinerii probelor si identificarii vinovatilor; ancheteaza comportamentele suspecte din intreprinderi si locuri publice; actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3450
ENG      Police inspectors and detectives
FRA      Inspecteurs de la police judiciaire et détectives
GER      Polizeikommissare und Detektive

3460

Lucratori in asistenta sociala

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 346)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Lucratorii in asistenta sociala acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora; presteaza activitati care de regula se adreseaza unor persoane din grupul-tinta pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei.

Denumirea a fost modificata prin Ordinul 170/2008 MMFES, cea anterioara fiind de Asistenti sociali. Aceasta denumire aparea si in descriere, nefiind insa expres modificata prin Ordin. Ne-am luat libertatea de a modifica inclusiv descrierea, considerand ca este o scapare a Ordinului.

De asemenea, consideram ca denumirea Lucratori ar fi fost mai potrivita pentru grupele 5, 6 sau 7.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3460
ENG      Social work associate professionals
FRA      Professions intermédiaires du travail social
GER      Sozialpflegerische Berufe

3471

Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 347)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Designerii, decoratorii si desenatorii artistici creeaza modele vestimentare si accesorii pentru acestea; realizeaza decoratiuni interioare; concep si executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor si expozitiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3471
ENG      Decorators and commercial designers
FRA      Décorateurs et dessinateurs modélistes de produits industriels et commerciaux
GER      Dekorateure und gewerbliche Designer

3472

Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 347)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio si in spectacole prezinta buletinele de stiri, realizeaza interviuri si fac diverse anunturi sau prezentari la radio, televiziune, teatre, etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3472
ENG      Radio, television and other announcers
FRA      Annonceurs-présentateurs de radio, de télévision et de spectacles
GER      Rundfunk-, Fernsehsprecher und verwandte Berufe

3473

Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 347)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Muzicienii, cantaretii, dansatorii in localurile publice si asimilatii acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpreteaza melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral in localuri publice; executa dansuri ca solisti sau in cadrul unui ansamblu coregrafic in localuri publice, circuri etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3473
ENG      Street, night-club and related musicians, singers and dancers
FRA      Musiciens, chanteurs et danseurs de rue, de boîte de nuit et assimilés
GER      Straßen-, Nachtklub- und verwandte Musiker, Sänger und Tänzer

3474

Clovni, magicieni, acrobati si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 347)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Clovnii, magicienii, acrobatii si asimilatii acestora executa numere comice, de iluzionism si prestidigitatie, sedinte de hipnotism; executa numere de acrobatie, gimnastica si jonglerie; dreseaza animale si executa cu ele diverse numere de circ.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3474
ENG      Clowns, magicians, acrobats and related associate professionals
FRA      Clowns, magiciens, acrobates et assimilés
GER      Clowns, Zauberer, Akrobaten und verwandte Fachkräfte

3475

Sportivi, antrenori si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 347)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Sportivii, antrenorii si asimilatii acestora participa la competitii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supravegheaza si stabilesc reguli privitoare la desfasurarea competitiilor sportive; organizeaza si desfasoara activitatile pentru pregatirea si executarea tragerilor cu diferite categorii de arme. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3475
ENG      Athletes, sports persons and related associate professionals
FRA      Athletes, sportifs et assimilés
GER      Athleten, Berufssportler und verwandte Fachkräfte

3476

Tehnicieni in domeniul publicitatii

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 347)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii in domeniul publicitatii se ocupa de realizarea strategiei de creatie, intocmesc planurile media si urmaresc implementarea lor, cumpara in conditii favorabile spatii media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, intocmesc bugetul, analizeaza competitorii, pastreaza relatia cu clientii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3480

Personal laic din culte

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 348)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Personalul laic din culte indeplineste functii cu caracter religios: participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 3480
ENG      Religious associate professionals
FRA      Assistants laics des cultes
GER      Ordensbrüder/-schwestern und Seelsorgehelfer

3491

Tehnicieni in turism si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 349)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicieni in turism si asimilati promoveaza si vand programe si servicii turistice, planifica si organizeaza servicii turistice pentru clienti, comunica informatii necesare clientilor despre serviciile cazare, masa, transport, agrement, acces la atractiile din zona, rezolva prompt solicitarile si reclamatiile, in masura competentei lor, ofera explicatii privind contractul cadru si clauzele contractuale (conditiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile si obligatiile clientului, drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii, termenele de plata, penalizari in caz de retragere, situatii de forta majora); asista turistii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, intretin un dialog permanent cu turistii si actioneaza pentru imbunatatirea programelor turistice pe care le deruleaza/organizeaza si insotesc persoanele sau grupuri de persoane in plimbari calare sau cu atelaje.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3492

Tehnicieni in activitati ospitaliere si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 349)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in activitati ospitaliere si asimilati se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil in structurile de cazare turistice; rezerva spatii de cazare, primesc clientul, il cazeaza, il asista pe toata durate sejurului, presteaza servicii suplimentare, intocmesc nota de plata si incaseaza contravaloarea serviciilor prestate, rezolva solicitarile clientilor, reclamatiile, situatiile particulare, tin evidenta consumurilor clientului, asigura corespondenta cu clientii conform normelor interne, gestioneaza mijloacele de plata, gestioneaza documentele de evidenta specifica si materialele promotionale, reprezinta hotelul in fata clientului in toate etapele sejurului sau in hotel.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3493

Tehnicieni in activitati de alimentatie si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 349)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in activitati de alimentatie si asimilati se ocupa de asigurarea conditiilor pentru a satisface cerintele clientilor in unitatile de alimentatie; coordoneaza activitatile din salonul de restaurant, organizeaza serviciile, participa efectiv la realizarea lor, efectueaza operatiuni de mare indemanare in fata clientului, incaseaza nota de plata, ofera servicii personalizate, tinand cont de obiceiuri, gusturi ale clientilor, gestioneaza reclamatiile clientilor, participa la organizarea de evenimente.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

3494

Tehnicieni in activitati de agrement si asimilati

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 349)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care adera la programe turistice sau utilizeaza structuri ospitaliere, organizeaza activitatile de agrement oferite, asigura necesarul de terenuri, spatii, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta functionare a dotarilor, echipamentelor, stabileste sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordoneaza activitatea instructorilor pe activitati.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

4111

Stenografe si dactilografe

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 411)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Stenografele si dactilografele noteaza, prin stenografie si dactilografie, texte scrise sau orale si, cu ajutorul unei masini de scris, le transcriu pe hartie; executa lucrari de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4111
ENG      Stenographers and typists
FRA      Sténographes et dactylographes
GER      Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber

4112

Operatori la prelucrarea textelor si asimilati

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 411)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la prelucrarea textelor realizeaza dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe masini de prelucrare a textelor; pregatesc, realizeaza punerea in pagina si prezentarea de texte; modifica si ordoneaza textele dactilografiate; expediaza si receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau masini similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4112
ENG      Word-processor and related operators
FRA      Opérateurs de traitement de texte et assimilés
GER      Bediener von Textverarbeitungs- und verwandten Anlagen

4113

Operatori introducere, validare si prelucrare date

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 411)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii introducere date realizeaza introducerea si prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestioneaza suportii magnetici; raspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4113
ENG      Data entry operators
FRA      Opérateurs de saisie de données
GER      Datenerfasser

4114

Operatori la masini de calcul

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 411)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masini de calcul realizeaza operatii financiare sau contabile cu ajutorul masinilor de calcul electrice sau manuale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4114
ENG      Calculating-machine operators
FRA      Opérateurs sur machines a calculer
GER      Rechenmaschinenbediener

4115

Secretare

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 411)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Secretarele realizeaza colationarea si transcrierea corespondentei, proceselor verbale si rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza si expediaza corespondente si alte documente.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4115
ENG      Secretaries
FRA      Secrétaires
GER      Sekretärinnen

4121

Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 412)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Registratorii operatiunilor de evidenta contabila efectueaza operatii de inscriere in registrele financiare si contabile; calculeaza salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizeaza tinerea unei case si consemneaza manipularile curente, in numerar, intr-un registru.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4121
ENG      Accounting and book-keeping clerks
FRA      Teneurs de livres
GER      Rechnungswesen- und Buchhaltungsangestellte

4122

Functionari in activitati financiare

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 412)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii in activitati financiare pregatesc documentele financiare si calculeaza dobanzile, comisioanele etc; tin un registru de obligatii, actiuni si alte valori cumparate sau vandute in contul clientilor sau patronului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4122
ENG      Statistical and finance clerks
FRA      Employés de service statistique ou financier
GER      Statistik- und Finanzangestellte

4131

Magazineri

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 413)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Magazinerii organizeaza si controleaza receptia si expeditia de marfuri si tin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea marfurilor si evalueaza necesarul pentru reinnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza si elibereaza utilajele, piesele de schimb si alte articole; cantaresc marfurile primite in stoc; realizeaza inventare de mobilier si alte articole depuse in stoc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4131
ENG      Stock clerks
FRA      Employés du service des stocks
GER      Lagerverwalter

4132

Functionari de programare si urmarire a productiei

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 413)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii de programare si urmarire a productiei stabilesc cantitatea si calitatea materiilor si materialelor necesare pentru realizarea unui program de productie; stabilesc necesitatile de productie in functie de comenzile facute de clienti si de capacitatea de productie; controleaza stocurile si organizeaza livrarile.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4132
ENG      Production clerks
FRA      Employés du service d’ordonnancement de la production
GER      Material-, Fertigungsplaner

4133

Functionari in transporturi

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 413)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii din transporturi tin registre de evidenta si coordoneaza orarele transportului de pasageri si marfuri; dirijeaza mersul trenurilor pe un sector al retelei feroviare si tin evidente corespunzatoare; dirijeaza si controleaza manipularea marfurilor intr-o gara de triaj; coordoneaza operatiile unei intreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele si repartizarea soferilor si vehiculelor, incarcarea si descarcarea vehiculelor si stocarea marfurilor in tranzit; coordoneaza operatiile unei intreprinderi de transport aerian si intocmesc listele de pasageri si evidenta marfurilor si a corespondentei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4133
ENG      Transport clerks
FRA      Employés du service des transports
GER      Speditionsangestellte

4141

Bibliotecari si arhivari

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 414)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Bibliotecarii, arhivarii si restauratorii tin registrele si fisierele unei biblioteci, referitoare la achizitionarea, pretul si restituirea de carti si alte publicatii; triaza si claseaza actesi documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cat mai apropiat de cel original.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4141
ENG      Library and filing clerks
FRA      Employés de bibliotheque et classeurs-archivistes
GER      Bibliotheks-, Dokumentations- und Registraturangestellte

4142

Functionari expeditie si alti agenti postali

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 414)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Curierii si alti agenti postali indeplinesc activitati specifice in birouri publice de posta; triaza, inregistreaza si distribuie corespondenta la adrese particulare sau intreprinderi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4142
ENG      Mail carriers and sorting clerks
FRA      Employés de service du courrier
GER      Postverteiler und -sortierer

4143

Codificatori, corectori de tipar si asimilati

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 414)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Codificatorii, corectorii de tipar si asimilatii acestora realizeaza codificarea informatiilor si clasarea dupa codurile atribuite in vederea prelucrarii datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corecteaza erorile si scriu pe textul destinat tiparului semnele conventionale codurilor tipografice; triaza formulare si aplica numere de ordine; triaza documente in vederea clasarii lor sau asambleaza paginile documentelor copiate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4143
ENG      Coding, proof-reading and related clerks
FRA      Codeurs, correcteurs d’épreuves et assimilés
GER      Kodierer, Korrekturleser und verwandte Kräfte

4190

Alti functionari de birou

(Subgrupa majora 41, Grupa minora 419)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4190
ENG      Other office clerks
FRA      Autres employés de bureau
GER      Sonstige Büroangestellte

4211

Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 421)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Casierii, numaratorii de bani si vanzatorii de bilete incaseaza si verifica platile in numerar, prin cecuri sau carti de credit in magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; intocmesc monetarul si elibereaza chitante; vand bilete si incaseaza sumele corespunzatoare; efectueaza plati in numerar, in banci, pe baza de carti de credit; tin contabilitatea si verifica concordanta cu soldul de casa; incaseaza numerar in contul unei intreprinderi si verifica concordanta cu listele de vanzari si alte documente si pregatesc fondurile pentru depunerea in banca; platesc salariile personalului intreprinderii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4211
ENG      Cashiers and ticket clerks
FRA      Caissiers et billettistes
GER      Kassierer und Kartenverkäufer

4212

Operatori la ghisee

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 421)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la ghisee incaseaza bani sau cecuri de la clienti si efectueaza plati catre clienti; achita facturi si efectueaza viramente in contul clientilor; realizeaza operatii de schimb monetar, la cererea clientilor; inregistreaza toate operatiile efectuate si verifica concordanta cu soldurile de casa; efectueaza plata facturilor, primirea corespondentei, vanzarea de timbre postale si alte servicii de ghiseu intr-un birou de posta.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4212
ENG      Tellers and other counter clerks
FRA      Guichetiers de banque et autres guichetiers
GER      Bank-, Post und andere Schalterbedienstete

4213

Crupieri si asimilati

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 421)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crupierii si asimilatii acestora evalueaza riscurile si probabilitatile in vederea acceptarii sau refuzarii de pariuri, in timpul manifestarilor sportive sau a altor competitii, incaseaza mizele pariurilor si platesc sumele ce revin castigatorilor sau dirijeaza jocurile de noroc in casele de jocuri.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4213
ENG      Bookmakers and croupiers
FRA      Croupiers et assimilés
GER      Buchmacher und Croupiers

4214

Amanetari

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 421)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Amanetarii estimeaza valoarea obiectelor amanetate, calculeaza dobanda si platesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vanzarea acestor obiecte.

Denumirea a fost modificata prin Ordinul 170/2008 MMFES, cea anterioara fiind de Camatari. Aceasta denumire aparea si in descriere, nefiind insa expres modificata prin Ordin. Ne-am luat libertatea de a modifica inclusiv descrierea, considerand ca este o scapare a Ordinului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4214
ENG      Pawnbrokers and money-lenders
FRA      Preteurs sur gages et bailleurs de fonds
GER      Pfandleiher und Geldverleiher

4215

Colectori de note de plata, polite si bani cash

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 421)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Colectorii de note de plata, polite si bani cash realizeaza incasari de la adresele clientilor, procedeaza la urmarire in cazul in care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita si incaseaza contributii pentru opere de binefacere etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4215
ENG      Debt-collectors and related workers
FRA      Encaisseurs et assimilés
GER      Inkassobeauftragte und verwandte Arbeitskräfte

4221

Functionari la agentiile de voiaj

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 422)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii la agentiile de voiaj furnizeaza informatii clientilor in legatura cu itinerarul si modul de transport si realizeaza rezervarile necesare; distribuie bilete, bonuri si alte documente si, daca este nevoie, obtin vize; realizeaza facturi si incaseaza sumele datorate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4221
ENG      Travel agency and related clerks
FRA      Employés d’agence de voyages
GER      Reisebüroangestellte

4222

Functionari la serviciile de informare si receptioneri

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 422)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii la serviciile de informare si receptionerii furnizeaza informatii si realizeaza programari pentru spitale, cabinete medicale si dentare; realizeaza rezervari si inscrieri in contul clientilor pentru hotel, tin registrele de evidenta si prezinta note clientilor in momentul plecarii acestora; distribuie pliante, brosuri si formulare de informare a clientilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4222
ENG      Receptionists and information clerks
FRA      Réceptionnistes et employés d’information
GER      Empfangsbürokräfte und Auskunftspersonal

4223

Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 422)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatura telefonica intre apelant si apelat; realizeaza comunicatii cu exteriorul si transmiterea apelurilor la distanta; inregistreaza taxele de apel; raspund la cereri telefonice de informare si inregistreaza mesaje.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 4223
ENG      Telephone switchboard operators
FRA      Téléphonistes-standardistes
GER      Telefonisten

4231

Functionari in servicii publice comunitare

(Subgrupa majora 42, Grupa minora 423)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii in servicii publice comunitare desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor depuse de cetateni la ghiseele publice comunitare, actualizeaza si valorifica registrul de evidenta al persoanelor, furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice, date de identificare ale persoanelor.

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

5111

Insotitori de zbor si stewardese

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 511)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Insotitorii de zbor si stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supravegheaza fixarea centurilor de siguranta si respectarea interdictiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate si ofera informatii utile; servesc gustari gata preparate si bauturi, asigura asistenta medicala minora si intreprind masurile impuse in caz de urgenta si accident; insotesc pasagerii in aeroport, de la si pana la avion.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5111
ENG      Travel attendants and travel stewards
FRA      Agents d’accueil de voyage et stewards
GER      Reisebegleiter und Stewards

5112

Conductori si controlori in transporturi publice

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 511)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conductorii si controlorii din transporturile publice controleaza sau elibereaza bilete, incaseaza banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, ofera informatii utile calatorilor, supravegheaza respectarea regulilor de securitate, intreprind masurile impuse in caz de urgenta si accident.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5112
ENG      Transport conductors
FRA      Contrôleurs et receveurs de transports publics
GER      Schaffner

5113

Organizatori de activitati turistice

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 511)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Denumirea si descrierea modificate prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era de ‘Ghizi’. Descrierea modificata este:

Organizatorii insotesc persoane sau grupuri de persoane in vizite, excursii sau plimbari, le asigura confortul si ofera explicatii asupra punctelor de interes turistic, organizeaza cursuri de initiere si perfectionare in practicarea diferitelor discipline sportive de catre turisti in timpul sejurului supravegheaza copii aflati in statiune, organizeaza activitati de agrement sau actiuni turistice pentru turistii romani si straini.

Descrierea grupei de baza ‘Ghizi’ a mai fost completata anterior si prin Ordinul MMPS nr. 634/1998, Ordinul CNS 2689/1998.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5113
ENG      Travel guides
FRA      Guides
GER      Reiseführer

5121

Administratori (intendenti)

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 512)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Administratorii (intendentii) recruteaza, instruiesc, concediaza, organizeaza si distribuie materiale si accesoriile necesare, supravegheaza curatenia si ordinea in hoteluri, cluburi, intreprinderi si institutii. Realizarea de activitati de obtinere a unor produse agricole pentru realizarea preparatelor naturale, traditionale cat si de intretinere a spatiilor de cazare si a amenajarilor, de servire corespunzatoare a turistilor (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5121
ENG      Housekeepers and related workers
FRA      Economes (collectivités), intendants et gouvernantes
GER      Hauswirtschaftliche und verwandte Berufe

5122

Bucatari

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 512)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Bucatarii stabilesc meniuri, pregatesc alimente, organizeaza si coordoneaza munca in bucatarie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5122
ENG      Cooks
FRA      Cuisiniers
GER      Köche

5123

Ospatari si barmani

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 512)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Ospatarii si barmanii servesc gustari si bauturi, sfatuiesc clientii in alegerea vinurilor, servesc la bar bauturi alcoolice si nealcoolice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5123
ENG      Waiters, waitresses and bartenders
FRA      Serveurs et barmen
GER      Kellner und Barkeeper

5131

Ingrijitoare de copii

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 513)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Ingrijitoarele de copii supravegheaza toaleta, hranirea si joaca acestora, ii insoteste la scoala sau in activitatile recreative, isi asuma pentru o perioada variabila de timp responsabilitati de ingrijire si educare a unor copii aflati in dificultate care nu pot beneficia de acestea in cadrul familiei biologice. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5131
ENG      Child-care workers
FRA      Gardes d’enfants
GER      Kinderbetreuer

5132

Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 513)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Infirmierele si ingrijitoarele din institutiile de ocrotire sociala si sanitara isi desfasoara activitatea in preajma medicilor, asistentilor medicali, moaselor si dentistilor si se ocupa, in principal, de pregatirea pacientilor in vederea examinarii sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregatirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentistilor, hranirea pacientilor imobilizati la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregatirea si aplicarea aparatului gipsat; supravegheaza starea de igiena a spatiilor balneare si de tratament.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5132
ENG      Institution-based personal care workers
FRA      Aides-soignants en institution
GER      Pflegekräfte in Institutionen

5133

Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 513)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Ingrijitoarea la domiciliu ofera servicii de ingrijire personala la domiciliul bolnavilor dependenti, care nu se pot autoservi (infirmi, batrani).

Denumirea grupei de baza a fost modificata prin Ordinul nr.559/2112/1996 al MMPS/CNS, din ‘Ingrijitoare la domiciliu’ in ‘Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu’

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5133
ENG      Home-based personal care workers
FRA      Aides-soignants a domicile
GER      Haus- und Familienpfleger

5139

Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 513)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Personalul de ingrijire si asimilat acestuia care nu se regaseste in subgrupa 513, presteaza activitati de calificare simpla pe langa specialisti de nivel intermediar.

Mediatorul social acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul-tinta, pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, actioneaza pentru a pastra legatura dintre autoritatile locale si beneficiari, se adapteaza situatiilor pentru a aplana conflicte, tinand seama de obiceiuri si de traditii etnice

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5139
ENG      Personal care and related workers not elsewhere classified
FRA      Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs
GER      Pflege- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt

5141

Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 514)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Coaforii, frizerii, cosmeticienii si asimilatii acestora executa tunsori, ondulatii, tratamente cosmetice, machiaj, curatat unghii la maini si la picioare si alte servicii destinate clientilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5141
ENG      Hairdressers, barbers, beauticians and related workers
FRA      Coiffeurs, spécialistes des soins de beauté et assimilés
GER      Friseure, Kosmetiker und verwandte Berufe

5142

Valeti, cameriste si insotitori

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 514)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Valetii, cameristele si insotitorii acompaniaza si fac diferite servicii patronilor lor; ingrijesc garderoba si obiectele personale ale acestora, le citesc sau ii servesc in calitate de partener in activitati sportive.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5142
ENG      Companions and valets
FRA      Personnel de compagnie et valets de chambre
GER      Gesellschafter und Zofen/Kammerdiener

5143

Agenti de pompe funebre si imbalsamatori

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 514)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Agentii de pompe funebre si imbalsamatorii organizeaza, conduc si rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5143
ENG      Undertakers and embalmers
FRA      Agents de pompes funebres et embaumeurs
GER      Leichenbestatter und Einbalsamierer

5149

Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 514)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii din serviciile pentru populatie care nu se regasesc in grupele de baza anterioare, primesc clientii in restaurante, baruri si cabarete de noapte unde le organizeaza petrecerea agreabila a timpului; se deplaseaza la locurile infectate sau infestate unde actioneaza cu substante dezinfectante, dezinsectante si deratizante pentru eradicarea acestor focare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5149
ENG      Other personal services workers not elsewhere classified
FRA      Autre personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs
GER      Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe, anderweitig nicht genannt

5161

Servicii voluntare/private pentru situatii de urgenta

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 516)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Denumirea anterioara a grupei era Pompieri, fiind modificata prin Ordinul 397/2008 MMFES si Ordinul 451/2008 INS.

Descrierea acestei grupe de baza a fost modificata si ea prin aceste Ordine, astfel:

Structuri specializate in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva situatiilor de urgenta.

Descrierea anterioara era: Pompierii previn si combat producerea si extinderea incendiilor, salveaza persoane, bunuri si marfuri in timpul si dupa stingerea incendiilor si accidentelor grave, produse in locuinte, intreprinderi, avioane cazute sau defectate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5161
ENG      Fire-fighters
FRA      Pompiers
GER      Feuerwehrleute

5163

Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 516)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii din penitenciare supravegheaza detinutii in inchisoare sau case de reeducare si mentin disciplina; perchezitioneaza detinutii la sosire si le depoziteaza obiectele de valoare, ii insotesc la celula; executa ronduri periodice in cladire si supravegheaza detinutii in timpul activitatii, meselor, plimbarilor si inspecteaza diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5163
ENG      Prison guards
FRA      Gardiens de prison
GER      Gefängnisaufseher

5169

Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 51, Grupa minora 516)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Personalul de paza si ordine publica care nu se regaseste in grupele de baza anterioare din grupa minora 516, indeplineste sarcini care vizeaza, in principal, patrularea in cladiri si incinte pentru a preveni intrarea ilegala in aceste locuri, furturile, actele de violenta si, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte si pentru a intimida pe eventualii agresori.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5169
ENG      Protective services workers not elsewhere classified
FRA      Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs
GER      Sicherheitsbedienstete, anderweitig nicht genannt

5210

Manechine si asimilati

(Subgrupa majora 52, Grupa minora 521)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii in scopul vanzarii acestora sau pozeaza ca modele pentru publicitate sau pentru creatii artistice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5210
ENG      Fashion and other models
FRA      Mannequins et autres modeles
GER      Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle

5220

Vanzatori in magazine si piete

(Subgrupa majora 52, Grupa minora 522)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Vanzatorii din magazine si piete vand clientilor marfuri – in comertul cu ridicata si amanuntul – si probeaza calitatea marfurilor si modul de functionare a aparaturii expuse spre vanzare.
Vanzatorii de produse naturiste trebuie sa cunoasca produsele pe care le promoveaza si le vand, sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare, sa stie sa promoveze marfa atat prin expunere vizibila, cat si prin sugestii privind gama de produse, sa aiba cunostinte in domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei si igieno-cosmeticii

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 5220
ENG      Shop, stall and market salespersons and demonstrators
FRA      Vendeurs et démonstrateurs en magasin
GER      Ladenverkäufer, Verkaufs-, Marktstandverkäufer und Vorführer

6111

Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 611)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Agricultorii si lucratorii calificati in culturi de camp si legumicultura realizeaza lucrari agricole de pregatire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea si recoltarea culturilor de camp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafata culturilor si asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte s.a.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6111
ENG      Field crop and vegetable growers
FRA      Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures de plein champ et maraîcheres
GER      Feldfrucht- und Gemüseanbauer

6112

Arboricultori si floricultori

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 611)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Arboricultorii si floricultorii realizeaza lucrari agricole de: pregatire a pamantului, insamantare, plantare si intretinere de arbori si arbusti, cultivare a plantelor pentru flori si recoltare a produselor din pepiniere, bulbi si samanta; cultiva flori, arbori, arbusti si alte plante ornamentale pentru parcuri sau gradini publice si plante medicinale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6112
ENG      Gardeners, horticultural and nursery growers
FRA      Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’horticulture et des pépinieres
GER      Gärtner, Saat- und Pflanzenzüchter

6115

Viticultori si pomicultori

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 611)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Viticultorii si pomicultorii realizeaza lucrari de pregatire a solului; asigura semintele si ingrasamintele necesare; stabilesc varietatile pomicole si viticole de cultivat, le planteaza, intretin si recolteaza; se ocupa cu depozitarea si prelucrarea produselor pomicole si viticole.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

6121

Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crescatorii-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor si altor animale pentru productia de carne, lapte, blana, piele s.a.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6121
ENG      Dairy and livestock producers
FRA      Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage de bétail et d’autres animaux domestiques et de la production laitiere
GER      Milchviehhalter und Nutztierzüchter

6122

Crescatori de pasari si fazanieri

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crescatorii de pasari si fazanierii se ocupa cu cresterea si ingrijirea pasarilor de curte pentru vanzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum si cu cresterea si ingrijirea fazanilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6122
ENG      Poultry producers
FRA      Aviculteurs et ouvriers qualifiés de l’aviculture
GER      Geflügelzüchter

6123

Apicultori si sericicultori

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Apicultorii si sericicultorii se ocupa cu cresterea si ingrijirea albinelor in vederea producerii de miere si polenizarii culturilor precum si cu cresterea si ingrijirea viermilor de matase in scopul obtinerii gogosilor de matase.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

6124

Crescatori – ingrijitori de cabaline

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crescatorii-ingrijitori de cabaline se ocupa cu cresterea, ingrijirea si dresarea cailor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

6125

Crescatori de animale mici

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crescatorii de animale mici se ocupa cu cresterea, selectionarea si inmultirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare si valorificarea lor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

6126

Crescatori ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crescatorii ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive se ocupa cu asigurarea factorilor de mediu, hranire si adaptare a diferitelor specii de animale si pasari salbatice conform conditiilor naturale din arealul din care provin, asigura curatirea custilor si a zonelor in care sunt tinute captiv.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

6129

Crescatori de animale destinate vanzarii neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 612)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

In aceasta grupa sunt clasificati crescatorii care sunt implicati in cresterea si ingrijirea de mamifere si pasari salbatice, serpi, melci si de alte reptile si diferite insecte si animale destinate testelor de laborator, vanzare sau livrare regulata catre cumparatorii en-gros, gradini zoologice, circuri sau piete.
Pot fi deasemenea clasificati ingrijitorii sau dresorii de animale din rezervatii, grajduri, gradini zoologice, circuri, institutii de cercetare adaposturi pentru animale si institutii similare.
In aceste cazuri sarcinile vor include: cumpararea si organizarea spatiilor si echipamentelor, cumpararea animalelor, cresterea, hranirea si ingrijirea lor, pastrarea rasei, protejarea animalelor mai ales cele din rezervatie, dresarea animalelor pentru curse, circ sau similar. (introdusa grupa de baza si descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6129
ENG      Animal producers and related workers not elsewhere classified
FRA      Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage et assimilés non classés ailleurs
GER      Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt

6130

Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 613)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, arborilor si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6130
ENG      Crop and animal producers
FRA      Agriculteurs et ouvriers qualifiés sur exploitation sans orientation dominante
GER      Ackerbauern und Tierzüchter/-halter

6141

Lucratori forestieri

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 614)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii forestieri se ocupa cu intretinerea si conservarea fondului forestier, reperarea si marcarea arborilor de taiat si estimarea volumului de lemn; taierea, fasonarea si depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiuni de stingere a incendiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6141
ENG      Forestry workers and loggers
FRA      Exploitants et ouvriers forestiers
GER      Waldarbeiter und Holzfäller

6142

Preparatori mangal

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 614)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Preparatorii de mangal realizeaza lucrari de transformare a lemnului in carbune sau extractia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor traditionale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6142
ENG      Charcoal burners and related workers
FRA      Charbonniers en charbon de bois et ouvriers assimilés
GER      Köhler und verwandte Berufe

6151

Lucratori in culturi acvatice

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 615)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii in culturi acvatice cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica si pregatesc in vederea expedierii; curata, congeleaza sau sareaza cantitatile de peste.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6151
ENG      Aquatic life cultivation workers
FRA      Aquaculteurs et ouvriers de l’aquaculture
GER      Züchter von Wasserlebewesen

6152

Pescari in ape interioare si de coasta

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 615)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Pescarii in ape interioare si de coasta se ocupa cu capturarea pestilor si altor specii acvatice in apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregatirea si repararea plaselor si altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port si locurile de pescuit; instalarea si manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantitatilor de peste.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6152
ENG      Inland and coastal waters fishery workers
FRA      Pecheurs de la peche côtiere et en eaux intérieures
GER      Binnen- und Küstenfischer

6153

Pescari in mari si oceane

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 615)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Pescarii in mari si oceane se ocupa cu capturarea pestilor din mari si oceane in echipajele navale de pescuit; pregatirea si repararea plaselor si altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port si locurile de pescuit; instalarea si manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantitatilor de peste.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6153
ENG      Deep-sea fishery workers
FRA      Pecheurs de la peche en haute mer
GER      Hochseefischer

6154

Paznici de vanatoare (inlocuieste Vanatori, revenindu-se astfel la denumirea anterioara)

(Subgrupa majora 61, Grupa minora 615)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Modificata mai intai prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS din ‘Paznici de vanatoare’ in ‘Vanatori’, apoi prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS din ‘Vanatori’ in ‘Paznici de vanatoare’. Descrierea modificata prin aceste ultime doua Ordine este:

Paznicii de vanatoare se ocupa cu asigurarea pazei si cu gospodarirea fondurilor de vanatoare, cu paza, ocrotirea si ingrijirea animalelor salbatice din fondurile de vanatoare, cu asigurarea si distribuirea hranei complementare speciilor de vanat din fondurile de vanatoare, cu desfasurarea de activitati agricole pentru asigurarea hranei vanatului, cu combaterea daunatorilor cu par si cu pene ai speciilor de vanat, cu prevenirea si descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea si mentinerea in stare de functionare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor vanatoresti.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 6154
ENG      Hunters and trappers
FRA      Chasseurs et trappeurs
GER      Jäger und Fallensteller

7111

Mineri si lucratori in cariera

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 711)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Minerii si lucratorii in cariera executa operatii de extragere a carbunelui, minereului, mineralelor solide si rocilor din mine subterane si de suprafata (granit, calcar, ardezie, silex etc.). Salvatorii minieri intreprind actiuni de salvare sau de asigurare a securitatii minerilor prinsi in subteran, protejeaza patrimoniul unitatii miniere de avariile produse de incendii, surpari, reinstaureaza conditiile de siguranta pentru o buna functionare a minei (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS. Consideram ca aceste ordine contin o eroare deoarece fac referire la codul grupei de baza 5113, care este de fapt rezervat Ghizilor, cand ar fi trebuit sa faca referire la 7111; completarea descrierii se repeta de aceasta data corect si la finalul ordinelor)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7111
ENG      Miners and quarry workers
FRA      Mineurs et carriers
GER      Bergleute und Steinbrecher

7112

Artificieri

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 711)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Artificierii executa lucrari de amplasare si detonare a explozivului pentru fragmentarea si dislocarea carbunelui, minereurilor si rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum si normele de protectie a muncii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7112
ENG      Shotfirers and blasters
FRA      Boutefeux
GER      Sprengmeister

7113

Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 711)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Spargatorii, taietorii si cioplitorii in piatra executa lucrari de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare si polizare a formelor necesare pentru constructii, taiere si gravare de inscriptii sau motive decorative pe placile finisate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7113
ENG      Stone splitters, cutters and carvers
FRA      Fendeurs et tailleurs de pierre, ciseleurs
GER      Steinspalter, -bearbeiter und Steinbildhauer

7121

Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 712)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Muncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrari de constructii si reparatii de locuinte si alte anexe gospodaresti din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundatia si cladesc constructia din materialele respective.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7121
ENG      Builders
FRA      Ouvriers utilisant des techniques et matériaux traditionnels
GER      Bauhandwerker

7122

Zidari

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 712)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Zidarii executa lucrari de zidarie, adica construiesc si repara fundatii, pereti, cosuri inalte, cuptoare, cladiri etc., prin imbinarea caramizilor, pietrelor sau materialelor similare dupa anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7122
ENG      Bricklayers and stonemasons
FRA      Maçons
GER      Maurer, Bausteinmetzen

7123

Constructori in beton armat si asimilati

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 712)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Constructorii in beton armat executa, in principal, operatii privind construirea structurilor si lucrarilor din beton armat; executa turnarea betonului in cofraje, montarea fierului beton, cimenteaza fantani si deschiderile din pereti; repara suprafete din beton si similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7123
ENG      Concrete placers, concrete finishers and related workers
FRA      Ouvriers du travail du béton, maçons ragréeurs et assimilés
GER      Betonierer, Betonoberflächenfertigmacher und verwandte Berufe

7124

Dulgheri

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 712)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Dulgherii construiesc, monteaza si instaleaza diferite structuri din lemn pe santierele de constructii, ajusteaza, asambleaza, imbina, finiseaza, incadreaza usi, ferestre, pereti despartitori din lemn in interiorul constructiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa constructii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7124
ENG      Carpenters and joiners
FRA      Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment
GER      Zimmerer, Bautischler

7129

Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 712)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Muncitorii incadrati in aceasta grupa practica meserii de constructii si intretinere a drumurilor si podurilor, cailor ferate si liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse in grupele de mai sus.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7129
ENG      Building frame and related trades workers not elsewhere classified
FRA      Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés non classés ailleurs
GER      Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt

7131

Constructori de acoperisuri

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Constructorii de acoperisuri executa lucrari de acoperire a constructiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie si alte materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7131
ENG      Roofers
FRA      Couvreurs et zingueurs
GER      Dachdecker

7132

Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Parchetarii executa lucrari de pregatire, monteaza si finiseaza parchete in interiorul cladirilor; linolistii croiesc, fixeaza si lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna si finiseaza mozaicuri; faiantarii pregatesc peretii, aplica si imbina placile de faianta.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7132
ENG      Floor layers and tile setters
FRA      Poseurs de revetements de sol et carreleurs
GER      Fußboden- und Fliesenleger

7133

Ipsosari

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Ipsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafetele peretilor cu un strat subtire de pasta de ipsos, profiluri interioare si exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornise etc.), cu ajutorul sabloanelor; monteaza profile, prefabricate, lucrari de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7133
ENG      Plasterers
FRA      Plâtriers
GER      Stukkateure

7134

Montatori de izolatii termice si acustice

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Montatorii de izolatii termice si acustice executa lucrari pentru asigurarea izolarii termice si acustice in constructii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a peretilor, planseelor, teraselor, conductelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7134
ENG      Insulation workers
FRA      Monteurs en isolation thermique et acoustique
GER      Isolierer

7135

Geamgii

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Geamgiii aleg panourile de sticla, taie, masoara si monteaza sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereti despartitori, tablouri; realizeaza vitralii si panouri decorative.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7135
ENG      Glaziers
FRA      Vitriers
GER      Glaser

7136

Instalatori si montatori de tevi

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Instalatorii si montatorii de tevi executa lucrari de montaj de instalatii sanitare, gaze, incalzire centrala, ventilare si conditionare, alimentare cu apa, retele exterioare si instalatii frigorifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7136
ENG      Plumbers and pipe fitters
FRA      Plombiers et tuyauteurs
GER      Klempner, Rohrinstallateure

7137

Electricieni in constructii

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 713)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Electricienii in constructii traseaza instalatiile electrice; executa lucrari in vederea sustinerii diverselor piese ale acestora; monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.); executa legaturile, conexiunile si racordurile electrice; repara si intretin aceste instalatii.nd,aco

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7137
ENG      Building and related electricians
FRA      Électriciens du bâtiment et assimilés
GER      Bau- und verwandte Elektriker

7141

Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 714)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Meseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrari de varuire, zugraveli, vopsitorie pe peretii cladirilor, lemn, metal; aplica tapete de hartie sau material plastic pe peretii tencuiti sau din beton.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7141
ENG      Painters and related workers
FRA      Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints
GER      Maler, Tapezierer und verwandte Berufe

7143

Curatitori de fatade si cosari

(Subgrupa majora 71, Grupa minora 714)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Curatitorii de fatade curata fatadele din pietre taiate, caramizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa in interiorul cosurilor industriale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7143
ENG      Building structure cleaners
FRA      Ravaleurs de façades et ramoneurs
GER      Gebäudereiniger und Schornsteinfeger

7211

Turnatori, formatori, miezuitori

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 721)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Meseriasii specializati ca turnatori, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare si miezurile, dupa care executa operatiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7211
ENG      Metal moulders and coremakers
FRA      Mouleurs et noyauteurs de fonderie
GER      Former und Kernmacher (für Metallguß)

7212

Sudori si debitatori autogeni

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 721)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Sudorii si debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee) prin taiere, topire; asambleaza piese metalice prin fuziune.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7212
ENG      Welders and flame cutters
FRA      Soudeurs et oxycoupeurs
GER      Schweißer und Brennschneider

7213

Tinichigii-cazangii

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 721)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Tinichigiii traseaza repere pe tabla in vederea decuparii si fasonarii; realizeaza si repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate avand ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Monteaza si repara piese din tabla pentru vehicule si avioane.
Cazangiii fabrica si repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente si similare).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7213
ENG      Sheet-metal workers
FRA      Tôliers-chaudronniers
GER      Blechkaltverformer

7214

Constructori si montatori de structuri metalice

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 721)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Constructorii si montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza si nituiesc elemente metalice pentru incorporarea lor in cladiri, nave.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7214
ENG      Structural-metal preparers and erectors
FRA      Charpentiers métalliers et monteurs de charpentes métalliques
GER      Baumetallverformer und Metallbaumonteure

7215

Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 721)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat monteaza instalatii de ridicat; instaleaza si intretin cabluri metalice si fire pe santiere (de constructii, foraj puturi petrol si gaze), la bordul navelor si avioanelor. Concret, leaga, repara si ajusteaza legatura firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea in functiune a diferitelor tipuri de funiculare si platforme mobile pentru transport persoane si materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7215
ENG      Riggers and cable splicers
FRA      Gréeurs et épisseurs de câbles
GER      Verspannungsmonteure und Seilspleißer

7216

Scafandri si alti lucratori subacvatici

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 721)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Scafandrii si lucratorii similari executa lucrari sub apa necesare instalarii si repararii podurilor, pilonilor si fundatiei pentru constructii portuare; verifica starea navelor aflate la apa si a instalatiilor subacvatice, semnaleaza prin imersiune, situatia navelor naufragiate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7216
ENG      Underwater workers
FRA      Scaphandriers et hommes-grenouilles
GER      Taucher

7221

Forjori, stantatori si presatori

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 722)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Forjorii, stantatorii, presatorii si matriterii executa operatii de schimbare a formei si dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul masinilor universale de forjat sau specializate, prin incalzire prealabila. In procesul de executie, meseriasii cu aceste calificari folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de indoire, refulare etc., obtinand piese de diverse tipodimensiuni, complexitati si greutati.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7221
ENG      Blacksmiths, hammer-smiths and forging-press workers
FRA      Forgerons, estampeurs et conducteurs de presses a forger
GER      Grobschmiede, Hammerschmiede und Schmiedepresser

7222

Sculeri

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 722)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Sculerii SDV prelucreaza dispozitive verificatoare si matrite pentru care executa operatii de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; in functie de specificul materialului folosesc diferite masini unelte ca: freze, strunguri, raboteze si altele, pentru a asigura functionarea cu precizie a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7222
ENG      Tool-makers and related workers
FRA      Outilleurs et assimilés
GER      Werkzeugmacher und verwandte Berufe

7223

Reglori si reglori conductori de masini unelte

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 722)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Reglorii executa toate reglarile mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalatii, mecanisme, automate sau masini si agregate care functioneaza ca linie complexa. Principalele operatii ce se executa in cadrul reglajului sunt montarea si demontarea sculelor si dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustari in vederea reglarii, reglarea mecanismelor de pornire-oprire si siguranta in functionare, asigurarea functionarii in regimul optim de functionare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7223
ENG      Machine-tool setters and setter-operators
FRA      Régleurs et régleurs-conducteurs de machines-outils
GER      Werkzeugmaschineneinrichter und Einrichter/Bediener

7224

Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 722)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii la masini de polizat, rectificat si ascutit conduc masini fixe sau portabile de polizat si rectificat, de ascutire a uneltelor de taiat; repara, ajusteaza si ascut lamele de taiat si dintii metalici ai cilindrilor de la masinile de cardat textile. Principalele operatii de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea si ascutirea de scule si instrumente.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7224
ENG      Metal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners
FRA      Meuleurs, polisseurs et affuteurs
GER      Metallschleifer, Metallpolierer und Werkzeugschärfer

7231

Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 723)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Mecanicii, montatorii si reparatorii de autovehicule executa operatii de ajustare, instalare, intretinere si reparare a motoarelor de autovehicule. Inlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate si regleaza mecanisme de directie, franare, oprire-pornire si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7231
ENG      Motor vehicle mechanics and fitters
FRA      Mécaniciens et ajusteurs de véhicules a moteur
GER      Kraftfahrzeugmechaniker und -schlosser

7232

Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 723)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Mecanicii, montatorii si reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examineaza, incearca, intretin si repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranta, inlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune functionari a motoarelor de avion.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7232
ENG      Aircraft engine mechanics and fitters
FRA      Mécaniciens et ajusteurs de moteurs d’avion
GER      Flugmotorenmechaniker und -schlosser

7233

Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 723)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Muncitorii calificati din aceasta grupa executa operatii de instalare, montare, intretinere si reparare a motoarelor agricole si industriale, a echipamentelor mecanice, cu exceptia celor de autovehicule si avioane.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7233
ENG      Agricultural- or industrial-machinery mechanics and fitters
FRA      Mécaniciens et ajusteurs de machines agricoles et industrielles
GER      Landmaschinen- oder Industriemaschinenmechaniker und -schlosser

7241

Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente electrice si energetice

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 724)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Electromecanicii din aceasta grupa de baza monteaza, regleaza si repara aparate si echipamente electrice si energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda si distributie, instrumente sau componente electrice la masini agricole si industriale, autovehicule, aeronave, precum si partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7241
ENG      Electrical mechanics fitters and services
FRA      Mécaniciens, ajusteurs et réparateurs d’appareils électriques
GER      Elektromechaniker, -monteure und Service-Fachkräfte

7242

Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 724)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Electronistii, montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electronice regleaza, intretin si repara echipamente de calcul, echipamente de inregistrare si transmisie sunet si imagine si alte componente electronice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7242
ENG      Electronics mechanics, fitters and servicers
FRA      Mécaniciens, ajusteurs et réparateurs d’appareils électroniques
GER      Elektronikmechaniker, -monteure und Service-Fachkräfte

7244

Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 724)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Electromecanicii montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice monteaza, intretin si repara instalatii telefonice si telegrafice din centralele telefonice si alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7244
ENG      Telegraph and telephone installers and servicers
FRA      Monteurs et réparateurs d’installations télégraphiques et téléphoniques
GER      Telefon- und Telegrapheninstallateure und -wartungspersonal

7245

Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane

(Subgrupa majora 72, Grupa minora 724)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Electricienii, montatorii si reparatorii de linii electrice instaleaza si repara linii electrice aeriene si subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice si pentru tractiune electrica.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7245
ENG      Electrical line installers, repairers and cable jointers
FRA      Monteurs et réparateurs de lignes électriques
GER      Elektrokabel-, Elektroleitungsmonteure und -wartungspersonal

7311

Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 731)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Confectionerii si reparatorii de instrumente si aparate de precizie executa, regleaza si repara aparate si instrumente optice utilizate in aviatie, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice si dentare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7311
ENG      Precision-instrument makers and repairers
FRA      Mécaniciens-réparateurs d’instruments de précision
GER      Präzisionsinstrumentenmacher und -instandsetzer

7312

Confectioneri si acordori de instrumente muzicale

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 731)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Confectionerii si acordorii de instrumente muzicale sunt meseriasi specializati in confectionarea, acordarea si repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percutie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice si materii prime care sa corespunda din punct de vedere calitativ.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7312
ENG      Musical-instrument makers and tuners
FRA      Facteurs et accordeurs d’instruments de musique
GER      Musikinstrumentenmacher und -stimmer

7313

Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 731)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Giuvaergiii si ceilalti lucratori de precizie in metal si alte materiale confectioneaza obiecte de arta si podoaba prin prelucrarea metalului pretios; fixeaza si incrusteaza in metale pretioase sau comune pietre pretioase, sintetice sau din sticla; prelucreaza si confectioneaza obiecte de uz casnic, tacamuri si obiecte de galanterie, dupa modele; slefuiesc pietre pretioase naturale sau sintetice. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7313
ENG      Jewellery and precious-metal workers
FRA      Joailliers et orfevres
GER      Schmuckwarenhersteller und Edelmetallbearbeiter

7321

Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 732)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Olarii si formatorii in ceramica si materiale abrazive confectioneaza articole din pamant ars, faianta si portelan, forme in argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olarit; executa turnarea manuala in forme a caramizilor si tiglelor; realizeaza articole din materiale ceramice prin presare manuala; produc obiecte abrazive prin turnarea si presarea amestecului abraziv.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7321
ENG      Abrasive wheel formers, potters and related workers
FRA      Potiers et assimilés (produits céramiques et abrasifs)
GER      Töpfer und verwandte Berufe

7322

Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 732)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Sticlarii executa operatii de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuala a sticlei incalzite, indoire, turnare si presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei si a lentilelor, taierea sticlei in foi cu ajutorul uneltelor manuale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7322
ENG      Glass-makers, cutters, grinders and finishers
FRA      Souffleurs, mouleurs, tailleurs, meuleurs et polisseurs de verre
GER      Glasmacher, -schneider, -schleifer und -polierer

7323

Gravori pe sticla

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 732)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Gravorii pe sticla executa manual sau mecanic operatii de gravare de inscriptii sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substante erodante.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7323
ENG      Glass engravers and etchers
FRA      Graveurs sur verre
GER      Glasgraveure und -ätzer

7324

Pictori, decoratori pe sticla si ceramica

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 732)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Pictorii, decoratorii pe sticla si ceramica picteaza cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acopera sticla de oglinda cu solutii de argint.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7324
ENG      Glass, ceramics and related decorative painters
FRA      Peintres-décorateurs sur verre et céramique, et assimilés
GER      Glas-, Keram- und verwandte Dekormaler

7331

Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 733)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din lemn si alte materiale prelucreaza si modeleaza materiile prime si produc vase, cani, cosuri, palarii de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare si ortopedice etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7331
ENG      Handicraft workers in wood and related materials
FRA      Ouvriers des métiers d’artisanat sur bois et sur des matériaux similaires
GER      Kunsthandwerker für Holz und verwandte Materialien

7332

Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale piele si materiale similare din textile,

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 733)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din textile, piele si materiale similare produc tesaturi, imbracaminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregatesc si vopsesc pieile.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7332
ENG      Handicraft workers in textile, leather and related materials
FRA      Ouvriers des métiers d’artisanat sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires
GER      Kunsthandwerker für Textilien, Leder und verwandte Materialien

7341

Zetari si linotipisti

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 734)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Zetarii si linotipistii culeg textul manual sau manual-mecanic, formeaza spaltul, corecteaza textul in spalt, formeaza paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac si impart elementele componente ale formei de zat dupa imprimare sau matritare si retopesc elementele formei de text. Linotipistii culeg textul prin claviere, iar turnarea randurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7341
ENG      Compositors, typesetters and related workers
FRA      Compositeurs typographes et assimilés
GER      Schriftsetzer und verwandte Berufe

7342

Stereotipari si galvanotipisti

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 734)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Stereotiparii si galvanotipistii confectioneaza clisee de imprimerie tipografica, utilizand procedee de stereotipie si galvanoplastie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7342
ENG      Stereotypers and electrotypers
FRA      Stéréotypeurs et clicheurs-galvanoplastes
GER      Stereotypeure und Galvanoplastiker

7343

Gravori de imprimerie si fotogravori

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 734)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Gravorii si fotogravorii traseaza desene pe suprafata peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafete de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice si placi metalice; executa, partial sau total, lucrarile necesare confectionarii cilindrilor prin procedee de fotogravare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7343
ENG      Printing engravers and etchers
FRA      Graveurs d’imprimerie et photograveurs
GER      Klischeehersteller und -ätzer

7344

Personal de fotografiere si asimilat

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 734)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Fotografii si personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de constructie speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retuseaza manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; monteaza manual negative si diapozitive in conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7344
ENG      Photographic and related workers
FRA      Personnel de la photographie et assimilés
GER      Fotolaboranten

7345

Legatori si lucratori inruditi

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 734)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Legatorii si lucratorii inruditii executa lucrari complexe de brosare si legatorie, confectionare de ambalaje din hartie si carton (cutii, pungi, saci etc.).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7345
ENG      Bookbinders and related workers
FRA      Relieurs et assimilés
GER      Buchbinder und verwandte Berufe

7346

Imprimatori pe matase, lemn si textile

(Subgrupa majora 73, Grupa minora 734)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Imprimatorii pe matase, lemn si textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hartie, metal, textile si alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7346
ENG      Silk-screen, block and craft textile printers
FRA      Imprimeurs sérigraphes, a la planche et sur textile
GER      Sieb-, Druckstock- und Textildrucker

7411

Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 741)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Macelarii, ciontolitorii si transatorii de carne taie animalele pe linie, in banda; transeaza, dezoseaza si sorteaza carnea pe calitati; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregatesc si ambaleaza carnea si produsele derivate pentru vanzare.
Lucratorii in prelucrarea pestelui transeaza pestele, il curata de intestine, il pregatesc pentru vanzare sau il conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7411
ENG      Butchers, fishmongers and related food preparers
FRA      Bouchers, poissonniers et assimilés
GER      Fleischer, Fischhändler und verwandte Berufe

7412

Brutari, patiseri si cofetari

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 741)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Brutarii fabrica paine si produse de panificatie prin transformarea fainii si adausurilor respective. Patiserii si cofetarii prepara aluaturile, cremele si compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza si glaseaza produsele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7412
ENG      Bakers, pastry-cooks and confectionery makers
FRA      Boulangers, pâtissiers et confiseurs
GER      Bäcker, Konditoren und Süßwarenhersteller

7413

Lucratori in fabricarea produselor lactate

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 741)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de branzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, incheaga laptele si il toarna in forme sau malaxoare pentru obtinerea produsului finit.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7413
ENG      Dairy-products workers
FRA      Ouvriers de la fabrication des produits laitiers
GER      Molkereiwarenhersteller

7414

Lucratori in conservarea fructelor si legumelor

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 741)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii la conservarea fructelor si legumelor conserva fructe si legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extractie de sucuri si uleiuri.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7414
ENG      Fruit, vegetable and related preservers
FRA      Ouvriers de la conserverie de fruits, de légumes et assimilés
GER      Obst-, Gemüse- und verwandte Konservierer

7415

Degustatori si controlori de calitate de mancaruri si bauturi

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 741)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Degustatorii si controlorii de calitate a mancarurilor si bauturilor testeaza si gusta alimente si bauturi in diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7415
ENG      Food and beverage tasters and graders
FRA      Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons
GER      Nahrungsmittel- und Getränkekoster und -klassierer

7416

Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 741)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea si prelucrarea acestora pentru obtinerea tigaretelor si a tutunului de pipa.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7416
ENG      Tobacco preparers and tobacco products makers
FRA      Ouvriers de la préparation du tabac et de la fabrication des produits du tabac
GER      Tabakaufbereiter und Tabakwarenhersteller

7421

Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 742)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii din activitatea de pregatire si tratare a lemnului executa operatii de uscare-aburire a materialului lemnos in vederea asigurarii umiditatii si plasticitatii, in scopul prelucrarii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7421
ENG      Wood treaters
FRA      Ouvriers du traitement du bois
GER      Holztrockner und -konservierer

7422

Tamplari si lucratori asimilati

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 742)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Tamplarii si asimilatii acestora produc, decoreaza si repara mobila si alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, incleiaza, ajusteaza si finiseaza; produc si repara vehicule si alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) si alte articole de sport.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7422
ENG      Cabinetmakers and related workers
FRA      Ébénistes, menuisiers et assimilés
GER      Möbeltischler und verwandte Berufe

7423

Reglori-montatori masini de prelucrat lemn

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 742)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Reglorii-montatori de masini pentru prelucrat lemn monteaza si regleaza aceste masini in vederea executarii operatiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire si sculptura.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7423
ENG      Woodworking machine setters and setter-operators
FRA      Régleurs et régleurs-conducteurs de machines a bois
GER      Holzbearbeitungsmaschineneinrichter und Einrichter/Bediener

7424

Impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 742)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Impletitorii de cosuri, confectionerii de perii si asimilatii acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodaresc si utilitate personala, din rachita, rafie, trestie, stuf si alte materiale pe care le pregatesc in prealabil.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7424
ENG      Basketry weavers, brush makers and related workers
FRA      Vanniers, brossiers et assimilés
GER      Korbflechter, Bürstenmacher und verwandte Berufe

7431

Filatori

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Filatorii clasifica fibrele textile dupa criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc si piaptana in vederea obtinerii firelor de tesut sau tricotat.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7431
ENG      Fibre preparers
FRA      Préparateurs de fibres
GER      Spinnvorbereiter

7432

Tesatori si tricotori

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Tesatorii si tricotorii fileaza (torc) si bobineaza firele, tes stofe, covoare, dantele si alte articole, manual sau pe masini cu comanda manuala.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7432
ENG      Weavers, knitters and related workers
FRA      Tisserands, tricoteurs et assimilés
GER      Weber, Stricker, Wirker und verwandte Berufe

7433

Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Croitorii, palarierii si modistele confectioneaza, dupa comanda, si retuseaza articole de imbracaminte, rochii si alte articole vestimentare din tesaturi si alte materiale (cu exceptia blanurilor); confectioneaza palarii sau participa la unele operatii de confectionare a acestor articole de imbracaminte.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7433
ENG      Tailors, dressmakers and hatters
FRA      Tailleurs, couturiers, chapeliers et modistes
GER      Herren-, Damenschneider und Hutmacher

7434

Blanari si asimilati

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Blanarii confectioneaza, repara si reconditioneaza haine din blana, dupa modele si schite, in serie sau pe baza de comanda. Operatiile pe care le executa constau in alegerea, intinderea, taierea si imbinarea partilor croite pentru realizarea produsului finit.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7434
ENG      Furriers and related workers
FRA      Fourreurs et assimilés
GER      Kürschner und verwandte Berufe

7435

Mesteri, croitori in textile si piele

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Confectionerii de articole vestimentare din textile si pielarie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile si piele; executa tipare dupa masurile clientului, croiesc, cos, efectueaza probe; daca este cazul, supravegheaza si indruma meseriasii din subordine; concep si confectioneaza palarii la cererea clientilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7435
ENG      Textile, leather and related pattern-makers and cutters
FRA      Patronniers et coupeurs du textile, du cuir et assimilés
GER      Schnittmustermacher und Zuschneider (Textilien, Leder u.ä.)

7436

Lucratori in broderie si asimilati

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Broderii si asimilatii acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operatii de decorare pe diferite materiale, confectii sau lenjerie; stopeaza sau remaiaza tesaturi, confectii si alte articole similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7436
ENG      Sewers, embroiderers and related workers
FRA      Couseurs, brodeurs et assimilés
GER      Näher, Sticker und verwandte Berufe

7437

Tapiteri si asimilati

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 743)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Tapiterii si asimilatii acestora executa operatii de tapitare a mobilei, decoratiuni interioare din textile si piele; confectioneaza huse si lucrari de tapiterie pentru autovehicule, trenuri si alte mijloace de transport.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7437
ENG      Upholsterers and related workers
FRA      Tapissiers et assimilés
GER      Polsterer und verwandte Berufe

7441

Tabacari si pielari

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 744)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Tabacarii si pielarii executa operatii de transformare a pieilor crude (in piele gelatina prin cenuserire cu diferite solutii chimice, tratare cu solutii tanante, finisare prin vopsire cu coloranti, ungere, intindere, uscare, slefuire etc.) in piele cu calitatile necesare prelucrarii in produse finite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7441
ENG      Pelt dressers, tanners and fellmongers
FRA      Tanneurs, peaussiers et mégissiers
GER      Rauchwarenzurichter, Gerber und Fellzurichter

7442

Cizmari si mestesugari

(Subgrupa majora 74, Grupa minora 744)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Cizmarii si mestesugarii in lucrari de cizmarie confectioneaza si repara incaltaminte din piele si inlocuitori, articole de marochinarie si voiaj, alte confectii din piele si inlocuitori, dupa comanda.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 7442
ENG      Shoe-makers and related workers
FRA      Artisans et ouvriers de la chaussure et assimilés
GER      Schuhmacher und verwandte Berufe

8111

Operatori la instalatii si utilaje miniere

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 811)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile si utilajele miniere conduc si supravegheaza masini si instalatii miniere in executarea lucrarilor miniere orizontale si verticale, forari de gauri in mina sau cariere pentru impuscari; conduc si supravegheaza combine de extractie continua in abataje.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8111
ENG      Mining plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de mine
GER      Bediener von bergbaulichen Maschinen und Anlagen

8112

Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 811)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de preparare a minereurilor si rocilor conduc si supravegheaza instalatii de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere in vederea imbogatirii acestora in substante utile prin sfaramare, clasare, prajire, flotare si aplicarea diferitilor reactivi pentru usurarea proceselor tehnologice urmatoare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8112
ENG      Mineral-ore and stone-processing-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de préparation des minerais et de la roche
GER      Bediener von Erz- und Gesteinsaufbereitungsanlagen

8113

Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 811)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de foraj si sondele de extractie a titeiului monteaza si supravegheaza instalatii de foraj pentru executarea puturilor; instaleaza si conduc sondele pentru aducerea la suprafata a titeiului si gazelor naturale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8113
ENG      Well drillers and borers and related workers
FRA      Foreurs, sondeurs de puits et assimilés
GER      Tiefbohrer und verwandte Berufe

8121

Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 812)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnalistii si otelarii conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru prima topire a minereurilor, in vederea obtinerii metalelor feroase si neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare si alte instalatii specifice pentru producerea otelului si fontei speciale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8121
ENG      Ore and metal furnace operators
FRA      Conducteurs de fours a minerais et de fours de premiere fusion des métaux
GER      Ofenbediener (Erzschmelzen, Metallumformung und -veredlung)

8122

Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 812)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la cuptoarele si instalatiile pentru turnarea si laminarea metalelor conduc si supravegheaza cuptoare si instalatii in care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obtinerea prin turnare si laminare a diferitelor profiluri.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8122
ENG      Metal melters, casters and rolling-mill operators
FRA      Conducteurs de fours de deuxieme fusion des métaux, couleurs de fonderie et conducteurs de laminoirs
GER      Metallschmelzer, Metallgießer und Walzwerker

8123

Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 812)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de tratament termic al metalelor conduc si supravegheaza instalatiile care modifica proprietatile fizice ale obiectelor din metal prin topire, racire si tratament chimic; conduc cuptoare pentru calirea obiectelor din otel sau asigurarea duritatii necesare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8123
ENG      Metal heat-treating-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de traitement thermique des métaux
GER      Metallhärter, Metallvergüter

8124

Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 812)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de trefilare a metalelor conduc si supravegheaza masini si instalatii de trefilare si intindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor si tevilor, tuburilor si produselor similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8124
ENG      Metal drawers and extruders
FRA      Tréfileurs et étireurs de métaux
GER      Metallzieher, Preßzieher

8131

Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 813)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la cuptoarele si instalatiile de sticla si ceramica conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, calire pentru cresterea duritatii, laminare in folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8131
ENG      Glass and ceramics kiln and related machine operators
FRA      Conducteurs de fours de verrerie et de céramique, et conducteurs de machines assimilés
GER      Glasschmelz-, Kerambrennofenbediener und verwandte Berufe

8139

Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 813)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de obtinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din carbune si grafit conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din carbune si grafit; conduc instalatiile de amestec, coacere si recoacere si finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din carbune (grafit).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8139
ENG      Glass, ceramics and related plant operators not elsewhere classified
FRA      Conducteurs d’installations de verrerie et de céramique et assimilés non classés ailleurs
GER      Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung sowie verwandte Anlagenbediener, anderweitig nicht genannt

8141

Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 814)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru taierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor si a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8141
ENG      Wood-processing-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations pour le travail du bois
GER      Bediener von Holzaufbereitungsanlagen

8142

Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 814)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de fabricare a pastei de hartie conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru producerea pastei de hartie, care executa operatii de maruntire a lemnului, paielor, stufului si altor materiale similare, pre cum si de spalare, albire si amestecare, in vederea obtinerii pastei de hartie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8142
ENG      Paper-pulp plant operators
FRA      Conducteurs d’installations pour la fabrication de la pâte a papier
GER      Bediener von Anlagen zur Papierbreiherstellung

8143

Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 814)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masinile si instalatiile pentru prelucrarea hartiei, prin executarea operatiilor de deshidratare a pastei de hartie, de finisare a hartiei, mucavalei si cartonului si de innobilare a hartiei; sorteaza hartia si cartonul pe calitati, grosime si culoare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8143
ENG      Papermaking-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations pour la fabrication du papier
GER      Bediener von Papierherstellungsanlagen

8151

Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 815)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica conduc si supravegheaza masinile si instalatiile de macinare, concasare si de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate in alte procese chimice si conexe.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8151
ENG      Crushing-, grinding- and chemical-mixing-machinery operators
FRA      Conducteurs d’installations de fragmentation et de broyage, et d’installations de malaxage chimique
GER      Bediener von Brechmaschinen, Mahlwerken und Mischanlagen

8152

Operatori la aparatele de tratament termic in chimie

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 815)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la aparatele de tratament termic in chimie conduc si supravegheaza instalatiile destinate arderii si coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietati particulare sau pentru a le supune unor transformari chimice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8152
ENG      Chemical-heat-treating-plant operators
FRA      Conducteurs d’appareils de traitement thermique de la chimie
GER      Bediener von Warmbehandlungsanlagen

8153

Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 815)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la aparatele de filtrare si separare chimica conduc si supravegheaza aparate de filtrare si separare a produselor chimice si substantelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8153
ENG      Chemical-filtering- and separating-equipment operators
FRA      Conducteurs d’appareils de filtrage et de séparation chimiques
GER      Bediener von Filtrier- und Trennvorrichtungen

8154

Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor)

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 815)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor naturale) conduc si supravegheaza aparate si instalatii destinate rafinarii de produse chimice lichide brute, disocierii in elementele lor componente sau concentrarii solutiilor si substantelor in suspensie, precum si a altor procedee chimice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8154
ENG      Chemical-still and reactor operators (except petroleum and natural gas)
FRA      Conducteurs d’appareils de distillation et de réacteurs chimiques (traitement du pétrole et du gaz naturel excepté)
GER      Destillations- und Reaktionsgefäßbediener (ausgenommen Erdöl und Erdgas)

8155

Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 815)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale conduc si supravegheaza instalatii destinate rafinarii, distilarii si tratarii petrolului, produselor si subproduselor petroliere sau gazului metan, pana la obtinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8155
ENG      Petroleum- and natural-gas-refining-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel
GER      Bediener von Erdöl- und Erdgasraffinieranlagen

8159

Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 815)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificati in grupele de baza anterioare, conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru tratarea solutiilor chimice cu agenti de spalare, pentru transformarea carbunelui in cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de ingrasaminte sau pentru extragerea si tratarea substantelor radioactive.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8159
ENG      Chemical-processing-plant operators not elsewhere classified
FRA      Conducteurs d’installations de traitement chimique non classés ailleurs
GER      Bediener chemischer Verfahrensanlagen, anderweitig nicht genannt

8161

Operatori la instalatiile de producere a energiei

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 816)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza instalatiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum si distributia energiei produse.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8161
ENG      Power-production plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de production d’énergie
GER      Bediener von Energieerzeugungsanlagen

8162

Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 816)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Fochistii la masini mobile cu abur si cazane de locomotive conduc si supravegheaza masinile care folosesc pentru miscare forta aburului, masinile instalate pe vapoare, locomotive si altele similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8162
ENG      Steam-engine and boiler operators
FRA      Chauffeurs de machines a vapeur et de chaudieres
GER      Bediener von Dampfmaschinen und -kesseln

8163

Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 816)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la incineratoare, instalatiile de tratare a apei si asimilatii acestora conduc si supravegheaza instalatii speciale de incinerare (deseuri, resturi menajere etc.), instalatii de filtrare a apei potabile si epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalatii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalatii de ventilare si instalatii pentru producerea frigului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8163
ENG      Incinerator, water-treatment and related plant operators
FRA      Conducteurs d’incinérateurs, d’installations de traitement de l’eau et assimilés
GER      Bediener von Verbrennungs-, Wasserbehandlungs- und verwandten Anlagen

8170

Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

(Subgrupa majora 81, Grupa minora 817)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la liniile de montaj automate si semiautomate si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8170
ENG      Industrial robot operators
FRA      Conducteurs de robots industriels
GER      Bediener von Industrierobotern

8211

Operatori prelucratori la masini unelte

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 821)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii prelucratori la masini-unelte conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate executarii unui ansamblu de operatii de prelucrare prin aschiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafetelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8211
ENG      Machine-tool operators
FRA      Conducteurs de machines-outils
GER      Werkzeugmaschinenbediener

8212

Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 821)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si instalatiile pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale conduc si supravegheaza instalatii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment si a altor produse minerale, in cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de macinare, amestecare, calcinare in cuptoare, instalatii de granulare, instalatii de cicloane.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8212
ENG      Cement and other mineral products machine operators
FRA      Conducteurs de machines a fabriquer du ciment et d’autres produits minéraux
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung von Zement und verwandten Mineralien

8221

Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 822)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice conduc si supravegheaza instalatii de macinat, incalzire, amestecare, sfaramare, de umplere si sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenti si produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului si cadentele operatiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8221
ENG      Pharmaceutical-and toiletry-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten und Toilettenartikeln

8222

Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 822)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile de fabricare a munitiei chimice si explozivilor conduc si supravegheaza masini si instalatii de amestecare, deshidratare, macinare, uscare, cernere, malaxare si alte operatii pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante si altor materiale pirotehnice; conduc si supravegheaza masini de incarcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8222
ENG      Ammunition- and explosive-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de munitions et d’explosifs
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung von Munition und explosiven Stoffen

8223

Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 822)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de tratare chimica a metalelor conduc si supravegheaza instalatii si dispozitive de curatire a obiectelor din metale si tratarea acestora, in vederea protejarii impotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare in bai de calire la cald, captusire cu pelicule protectoare si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8223
ENG      Metal finishing-, plating- and coating-machine operators
FRA      Conducteurs de machines de traitement superficiel des métaux
GER      Bediener von Metalloberflächenbearbeitungs- und -beschichtungsmaschinen

8224

Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 822)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de fabricare a produselor fotografice conduc si supravegheaza masini si agregate pentru fabricarea filmelor si hartiei fotografice, de acoperire si argintare a placilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor si placilor fotografice pentru obtinerea negativelor sau diapozitivelor, developare si reducere a dimensiunilor fotografiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8224
ENG      Photographic-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de produits photographiques
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung photographischer Erzeugnisse

8229

Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 822)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru producerea sodei si produselor clorosodice, saruri, carbonati, esteri, solventi si alte produse chimice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8229
ENG      Chemical-products machine operators not elsewhere classified
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques non classés ailleurs
GER      Maschinenbediener für chemische Erzeugnisse, anderweitig nicht genannt

8231

Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 823)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxat si amestecare a cauciucului si ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, panzei gumate, dimensionarea acestora si vulcanizarea lor pe masini de vulcanizare; conduc si supravegheaza operatiile de retapare a pneurilor uzate si fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8231
ENG      Rubber-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung von Gummierzeugnissen

8232

Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 823)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc si supravegheaza masini si utilaje de inductie, extindere si sudare, prese, masini de vacuum, valturi, calandre, granulatoare, malaxoare si altele, pentru obtinerea materialelor plastice folosite in producerea de placi, bare, tevi si alte articole similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8232
ENG      Plastic-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en matieres plastiques
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung von Kunststofferzeugnissen

8240

Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 824)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat si strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, al binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8240
ENG      Wood-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines a bois
GER      Bediener von Holzbearbeitungsmaschinen

8251

Operatori la masinile si utilajele de imprimat

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 825)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele de imprimat conduc si supravegheaza diferite tipuri de prese cu cilindru si platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura si masini de imprimare a desenelor pe hartie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8251
ENG      Printing-machine operators
FRA      Conducteurs de machines d’imprimerie
GER      Druckmaschinenbediener

8252

Operatori la masinile si utilajele de legat carti

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 825)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele de legat carti conduc si supravegheaza masini de legat carti si prese de gofrat desene, titluri sau alte inscriptionari pe copertile de carton ale publicatiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8252
ENG      Book-binding-machine operators
FRA      Conducteurs de machines a relier
GER      Buchbindemaschinenbediener

8253

Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 825)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile de papetarie conduc si supravegheaza masini care taie si pliaza carton pentru confectionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie si pliaza hartie pentru confectionarea de plicuri, saci, sacose si alte articole similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8253
ENG      Paper-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines de papeterie
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung von Papiererzeugnissen

8261

Operatori la utilajele de filatura

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la utilajele de filatura conduc si supravegheaza masini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curata, scamoseaza fibrele, le transforma in scame, executa operatii de filare pana la obtinerea firelor finite din bumbac, in, canepa, lana, matase si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8261
ENG      Fibre-preparing-, spinning- and winding-machine operators
FRA      Conducteurs de machines a préparer les fibres, a filer et a bobiner
GER      Bediener von Spinnvorbereitungs-, Spinn- und Spulmaschinen

8262

Operatori la masini de tesut si tricotat

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile de tesut si tricotat conduc si supravegheaza masini de tesut si tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, imbracaminte, ciorapi si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8262
ENG      Weaving- and knitting-machine operators
FRA      Conducteurs de métiers mécaniques a tisser et a tricoter
GER      Bediener von Web-, Strick- und Wirkmaschinen

8263

Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masini de cusut conduc si supravegheaza masini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea imbracamintei si a altor articole din textile, piele sau blana; conduc si supravegheaza masini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8263
ENG      Sewing-machine operators
FRA      Conducteurs de machines a piquer
GER      Nähmaschinenbediener

8264

Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la utilajele si instalatiile de finisare textila conduc si supravegheaza masini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curatare uscata a textilelor sau a articolelor din blana sau piele, eliminarea impuritatilor sau excedentului de agenti chimici si cauciuc natural sau executa alte tratamente de finisare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8264
ENG      Bleaching-, dyeing- and cleaning-machine operators
FRA      Conducteurs de machines a blanchir, a teindre et a nettoyer
GER      Bediener von Bleich-, Färbe- und Reinigungsmaschinen

8265

Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor conduc si supravegheaza masini pentru indepartarea grasimilor si altor reziduuri de pe piei inainte de apretare: tunderea blanurilor, vopsirea, intinderea si netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor in solutii si aplicarea de apret in vederea transformarii acestora in piele tabacita, aplicarea vopselelor si colorantilor corespunzatori.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8265
ENG      Fur- and leather-preparing-machine operators
FRA      Conducteurs de machines a préparer les fourrures et le cuir
GER      Bediener von Pelz- und Ledervorbereitungsmaschinen

8266

Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la utilajele si instalatiile din industria incaltamintei conduc si supravegheaza masini ce realizeaza tipare si decupeaza parti componente pe care le imbina prin coasere sau lipire si finiseaza incaltamintea; conduc si supravegheaza masini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, posete, centuri, articole de marochinarie si alte obiecte similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8266
ENG      Shoemaking- and related machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication des chaussures et assimilés
GER      Maschinenbediener für die Herstellung von Schuhen und anderen Lederwaren

8269

Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale similare

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 826)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale inlocuitoare conduc si supravegheaza masini destinate fabricarii palariilor din textile, piele sau blana, confectionarii industriale a articolelor tehnice din piele si inlocuitori, articolelor de sport si protectie din piele si inlocuitori si alte articole similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8269
ENG      Textile-, fur- and leather-products machine operators not elsewhere classified
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir, non classés ailleurs
GER      Maschinenbediener für Textil-, Pelz- und Ledererzeugnisse, anderweitig nicht genannt

8271

Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele pentru prelucrarea carnii si pestelui conduc si supravegheaza instalatii pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui, prelucrarea carnii si pestelui in produse conservate, mezeluri, afumaturi din carne si peste.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8271
ENG      Meat- and fish-processing-machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la préparation des viandes et du poisson
GER      Bediener von Fleisch- und Fischverarbeitungsmaschinen

8272

Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru omogenizarea si pasteurizarea laptelui, producerea smantanii, laptelui praf, untului, branzeturilor si altor produse lactate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8272
ENG      Dairy-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication des produits laitiers
GER      Bediener von Milchverarbeitungsmaschinen

8273

Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile de macinat cereale si mirodenii conduc si supravegheaza masini de macinat, pisat, amestecat si prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8273
ENG      Grain- and spice-milling-machine operators
FRA      Conducteurs de machines a moudre les céréales et les épices
GER      Bediener von Getreide- und Gewürzmühlen

8274

Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si produselor zaharoase conduc masini si utilaje pentru producerea painii, produselor de patiserie, pastelor fainoase, a ciocolatei si altor produse zaharoase.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8274
ENG      Baked-goods, cereal- and chocolate-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la production d’articles de boulangerie-pâtisserie, d’articles a base de céréales et d’articles de chocolaterie
GER      Bediener von Maschinen zur Herstellung von Backwaren, Getreide- und Schokoladeerzeugnissen

8275

Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare conduc si supravegheaza masini pentru: extragerea sucurilor din fructe si legume, prin stoarcere; extragerea si rafinarea uleiului din seminte, nuci, migdale si fructe oleaginoase; fabricarea margarinei si produselor similare; deshidratarea, fierberea si conservarea fructelor si legumelor sau congelarea lor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8275
ENG      Fruit-, vegetable- and nut-processing-machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour le traitement des fruits, des légumes, des noix et des amandes
GER      Bediener von Obst-, Gemüse- und Nußverarbeitungsmaschinen

8276

Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la utilajele de producere si rafinare a zaharului conduc si supravegheaza instalatii pentru prelucrarea sfeclei de zahar, obtinerea zaharului brut si rafinarea acestuia, precum si pentru prelucrarea mierii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8276
ENG      Sugar production machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la production du sucre
GER      Bediener von Zuckerherstellungsmaschinen

8277

Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si ceaiului conduc masini si utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate si amestecarea diferitelor sorturi de ceai; prajirea boabelor de cafea si amestecarea cu cacao, radacini de cicoare; obtinerea de surogate prin macinare si amestecare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8277
ENG      Tea-, coffee- and cocoa-processing-machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour le traitement du thé, du café et du cacao
GER      Bediener von Tee-, Kaffee- und Kakaoverarbeitungsmaschinen

8278

Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi conduc si supravegheaza instalatii pentru: fermentarea si distilarea orzului si altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea si fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obtinerea bauturilor alcoolice si a altor bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor din fructe si legume.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8278
ENG      Brewers, wine and other beverage machine operators
FRA      Conducteurs de machines de brasserie et de machines pour la fabrication du vin et d’autres boissons
GER      Brauer, Bediener von Wein- und sonstigen Getränkeherstellungsmaschinen

8279

Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 827)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la utilajele de producere a tutunului si produselor din tutun conduc si supravegheaza instalatii pentru prelucrarea tutunului, fabricarea tigaretelor si altor produse din tutun.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8279
ENG      Tobacco production machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la production du tabac
GER      Bediener von Tabakaufbereitungs- und Tabakwarenherstellungsmaschinen

8281

Montatori in constructii mecanice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Montatorii in constructii mecanice asambleaza intr-o anumita ordine piesele prelucrate pentru a obtine un anumit produs, masina, aparat sau masina-unealta, potrivit documentatiei tehnice si tehnologice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8281
ENG      Mechanical-machinery assemblers
FRA      Monteurs en construction mécanique
GER      Montierer (von mechanischen Bauteilen)

8282

Montatori de masini si echipamente electrotehnice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Montatorii de masini si echipamente electrotehnice pregatesc si asambleaza reperele subansamblelor si ansamblelor componente in conformitate cu documentatia tehnica si tehnologica.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8282
ENG      Electrical-equipment assemblers
FRA      Monteurs en appareillages électriques
GER      Montierer (von elektrischen Einrichtungen)

8283

Asamblori de echipamente electronice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Asamblorii de echipamente electronice executa lucrari de montare-asamblare, reglare si depanare pentru aparatele si instalatiile electronice, televizoare, calculatoare si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8283
ENG      Electronic-equipment assemblers
FRA      Monteurs d’appareils électriques
GER      Montierer (von elektronischen Einrichtungen)

8284

Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Asamblorii de produse si articole din metal, cauciuc si material plastic executa operatii de asamblare, de specializare redusa, a pieselor din metal, cauciuc si material plastic la diferite produse: jucarii, articole de sport, biciclete si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8284
ENG      Metal-, rubber- and plastic-products assemblers
FRA      Assembleurs d’articles en métal, en caoutchouc et en matieres plastiques
GER      Montierer von Metall-, Gummi- und Kunststofferzeugnissen

8285

Asamblori de produse si articole din lemn

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Asamblorii de produse si articole din lemn asambleaza piese si elemente din lemn si materiale similare pentru confectionarea diferitelor produse, dupa procedee specifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8285
ENG      Wood and related products assemblers
FRA      Assembleurs d’articles en bois et en matieres similaires
GER      Montierer von Holzwaren und verwandten Erzeugnissen

8286

Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Asamblorii de produse si articole din carton, textile si materiale similare asambleaza piese sau elemente din carton, textile, piele, sau materiale similare, dupa procedee specifice, pentru realizarea diferitelor produse din carton, textile, piele etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8286
ENG      Paperboard, textile and related products assemblers
FRA      Assembleurs d’articles en carton, en textile et en matieres similaires
GER      Montierer von Pappe-, Textil- und verwandten Erzeugnissen

8287

Montatori de subansamble

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 828)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Montatorii de subansamble executa operatii de montaj a subansamblelor dupa o tehnologie stabilita in raport cu complexitatea aparaturii sau instalatiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8287
ENG      Composite products assemblers
FRA      Assembleurs d’articles de plusieurs matieres
GER      Montierer von Erzeugnissen aus unterschiedlichen Materialien

8290

Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 82, Grupa minora 829)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de insemne si inchiderii ambalajelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8290
ENG      Other machine operators not elsewhere classified
FRA      Autres conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage
GER      Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt

8311

Mecanici de locomotiva

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 831)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Mecanicii de locomotiva conduc si supravegheaza diferite tipuri de locomotive, asigura revizia generala a locomotivei, functionarea corecta a mecanismelor, instalatiilor, aparatelor atat la plecare cat si in timpul mersului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8311
ENG      Locomotive engine drivers
FRA      Conducteurs de locomotives
GER      Lokomotivführer

8312

Franari, acari si agenti de manevra

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 831)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Franarii actioneaza franele si sabotii de mana pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie, asigura acrosarea materialului rulant in gari de triaj, conform graficului de incarcare, descarcare si formare a trenurilor; regleaza miscarea trenurilor pe caile de rulare din mine si cariere.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8312
ENG      Railway brakers, signallers and shunters
FRA      Serre-freins, aiguilleurs et agents de manoeuvre
GER      Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener und Rangierer

8321

Conducatori de motociclete

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 832)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conducatorii de motociclete conduc pe drumurile publice, potrivit regulilor de circulatie, motociclete cu atas si motoscutere cu care transporta diferite marfuri sau materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8321
ENG      Motorcycle drivers
FRA      Conducteurs de motocycles
GER      Motorradfahrer

8322

Soferi de autoturisme si camionete

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 832)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Soferii de autoturisme si camionete asigura buna functionare a autoturismului sau camionetei; le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulatie si transporta persoane sau diferite materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8322
ENG      Car, taxi and van drivers
FRA      Chauffeurs de taxi et conducteurs d’automobiles et de camionnettes
GER      Personenkraftwagen-, Taxi- und Kleinlastkraftwagenfahrer

8323

Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 832)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conducatorii de autobuze, troleibuze si tramvaie asigura buna functionare a autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului inainte de plecarea in cursa si in timpul mersului; transporta persoane sau bunuri in interiorul localitatilor sau intre localitati si respecta regulile de circulatie, in timpul deplasarii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8323
ENG      Bus and tram drivers
FRA      Conducteurs d’autobus et de tramways
GER      Busfahrer und Straßenbahnführer

8324

Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 832)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Soferii de autocamioane si masini de mare tonaj asigura buna functionare a autovehiculului inainte de plecare in cursa si in timpul cursei, respecta regulile de deplasare pe drumurile publice si transporta marfuri pe distante diferite.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8324
ENG      Heavy truck and lorry drivers
FRA      Conducteurs de poids lourds et de camions
GER      Fahrer schwerer Lastkraftwagen

8331

Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 833)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Tractoristii si alti conducatori de masini agricole si forestiere conduc, intretin si supravegheaza tractoare si diferite tipuri de masini agricole si forestiere, destinate executarii de lucrari agricole sau forestiere. Asigura functionarea corecta a utilajelor din dotare pentru executarea lucrarilor de producere a plantelor de camp sau asigurarea functionarii corecte a instalatiilor din zootehnie corespunzatoare activitatii desfasurate (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8331
ENG      Motorised farm and forestry plant operators
FRA      Conducteurs de matériels motorisés agricoles et forestiers
GER      Führer von motorisierten land- und forstwirtschaftlichen Maschinen

8332

Conducatori de masini si utilaje terasiere

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 833)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc, intretin si supravegheaza instalatii, agregate si utilaje destinate executarii de terasamente, prepararii si turnarii betonului si mixturilor asfaltice: excavatoare, greifere, buldozere, screpere, gredere, nivelatoare, maiuri mecanice, betoniere, malaxoare si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8332
ENG      Earth-moving and related plant operators
FRA      Conducteurs d’engins de terrassement et de matériels similaires
GER      Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen

8333

Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 833)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane conduc, intretin si supravegheaza masini pentru transport pe orizontala si verticala, avand cunostinte despre functionarea si capacitatea de sarcina a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8333
ENG      Crane, hoist and related plant operators
FRA      Conducteurs de grues, d’engins de levage divers et de matériels similaires
GER      Kranführer, Aufzugsmaschinisten und Bediener verwandter Hebeeinrichtungen

8334

Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 833)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de transport marfuri paletizate conduc electrocare, stivuitoare, tractoare, elevatoare si altele, pentru transporturi interioare de conteinere, baloti, cutii in interiorul unitatii, in depozite si gari.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8334
ENG      Lifting-truck operators
FRA      Conducteurs de chariots élévateurs
GER      Hubkarrenführer

8340

Marinari, navigatori si asimilati

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 834)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Marinarii, navigatorii si asimilatii indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 8340
ENG      Ships’ deck crews and related workers
FRA      Matelots de pont et assimilés
GER      Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe

8350

Docheri, mecanizatori si conducatori de utilaje portuare

(Subgrupa majora 83, Grupa minora 835)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Docherii, docherii mecanizatori si conducatorii de utilaje portuare manipuleaza marfurile, manevreaza sculele si dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa in functie de ambalaj sau greutate / unitate, conduc, intretin si supravegheaza instalatii de incarcare / descarcare / transport si manipulare a marfurilor.

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

9111

Vanzatori ambulanti

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 911)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Vanzatorii ambulanti prepara si vand produse alimentare: preparate calde sau reci, legume, fructe, inghetata si diverse bauturi, pe strada sau in alte locuri publice: gari, cinematografe, teatre si incaseaza contravaloarea acestora; vand ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transporta la locul de vanzare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9111
ENG      Street vendors
FRA      Vendeurs ambulants
GER      Straßenhändler

9113

Vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 911)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Vanzatorii la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon primesc comenzi telefonice in contul unei case de comenzi, noteaza adresele clientilor si livreaza produse la domiciliul acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9113
ENG      Door-to-door and telephone salespersons
FRA      Vendeurs de porte en porte et vendeurs au téléphone
GER      Hausierer und Telefonverkäufer

9120

Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 912)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diferite servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9120
ENG      Shoe cleaning and other street services elementary occupations
FRA      Cireurs de chaussures et autres petits métiers des rues
GER      Schuhputzer und sonstige auf der Straße ausgeübte einfache Dienstleistungstätigkeiten

9131

Menajere

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 913)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Menajerele se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, curatarea, lustruirea si spalarea podelelor, mobilei sau geamurilor si reconditionarea lenjeriei si a altor articole; prepararea, servirea mesei si spalarea veselei; cumpararea alimentelor si a altor articole de menaj.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9131
ENG      Domestic helpers and cleaners
FRA      Aides de ménage et nettoyeurs domestiques
GER      Haushaltshilfen und Reinigungspersonal in Privathaushalten

9132

Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 913)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Femeile de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, spalarea si lustruirea podelelor, mobilei sau geamurilor in cladiri, autocare, autobuze, tramvaie, trenuri si avioane; curatarea camerelor, schimbarea lenjeriei de pat, a prosoapelor, sapunurilor si altor articole; curatarea bucatariilor, spalarea veselei etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9132
ENG      Helpers and cleaners in offices, hotels and other establishments
FRA      Aides et nettoyeurs dans les bureaux, les hôtels et autres établissements
GER      Hilfskräfte und Reinigungspersonal in Büros, Hotels und sonstigen Einrich-tungen

9133

Spalatorese si calcatorese

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 913)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Spalatoresele si calcatoresele se ocupa cu spalarea si calcarea lenjeriei, imbracamintei, tesaturilor, articolelor de blana si articolelor similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9133
ENG      Hand-launderers and pressers
FRA      Laveurs et repasseurs de linge a la main
GER      Handwäscher und Handbügler

9141

Ingrijitori de cladiri

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 914)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Ingrijitorii de cladiri mentin ordinea si curatenia imobilelor de locuit, hotelurilor, cladirilor administrative, bisericilor si altor cladiri.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9141
ENG      Building caretakers
FRA      Personnel du service d’immeuble
GER      Hausmeister, Hauswarte und verwandte Berufe

9142

Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 914)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri se ocupa cu spalarea si curatarea vehiculelor, vitrinelor si geamurilor cladirilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9142
ENG      Vehicle, window and related cleaners
FRA      Laveurs de véhicules, de vitres et assimilés
GER      Fahrzeugreiniger, Fensterputzer und verwandtes Reinigungspersonal

9151

Personal de manipulare si supraveghere bagaje

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 915)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Personalul de manipulare si supraveghere bagaje se ocupa cu transportarea si distribuirea coletelor, mesajelor si altor articole in cadrul institutiilor, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9151
ENG      Messengers, package and luggage porters and deliverers
FRA      Messagers, porteurs de colis ou de bagages, livreurs
GER      Boten, Paket-, Gepäckträger und -austräger

9152

Portari, paznici si asimilati

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 915)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Portarii, paznicii si asimilatii acestora asigura paza imobilelor de locuit sau altor cladiri; supravegheaza zonele de parcare a autoturismelor sau proprietatile particulare, in scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului si incendiilor, controleaza biletele de intrare la teatru, cinema, circ si alte locuri similare; introduc persoanele in sali de tribunal, sali de sport, stadioane s.a.; se ocupa de garderobe si toalete in locuri publice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9152
ENG      Doorkeepers, watchpersons and related workers
FRA      Portiers, gardiens et assimilés
GER      Pförtner, Wachpersonal und verwandte Berufe

9153

Cititori de contoare si incasatori

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 915)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Cititorii de contoare si incasatorii se ocupa cu incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica si gaze, apa si aparatelor de taxat din parcarile autovehiculelor, efectueaza cantarirea marfurilor, materiilor prime, materialelor, la intrarea si iesirea din magazie, sectie, depozit, unitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9153
ENG      Vending-machine money collectors, meter readers and related workers
FRA      Encaisseurs de distributeurs automatiques a prépaiement, releveurs de compteurs et assimilés
GER      Automatenkassierer, Zählerableser und verwandte Berufe

9161

Gunoieri si maturatori

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 916)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Gunoierii si maturatorii colecteaza si inlatura gunoaiele din cladiri, din curtile imobilelor, de pe strazi si din alte locuri publice; matura si curata strazile, parcurile, aeroporturile, garile si locurile similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9161
ENG      Garbage collectors
FRA      Éboueurs
GER      Müllsammler

9162

Muncitori necalificati in servicii publice, neclasificati in grupele de baza anterioare

(Subgrupa majora 91, Grupa minora 916)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Alti muncitori necalificati, in servicii publice, se ocupa cu conservarea, incinerarea si inhumarea ramasitelor pamantesti umane si animale, curatirea si desfundarea canalelor, haznalelor, pomparea lichidelor din puturi colectoare, lucrari de salubrizare a localitatii etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9162
ENG      Sweepers and related labourers
FRA      Balayeurs et manoeuvres assimilés
GER      Straßenkehrer und verwandte Berufe

9211

Muncitori necalificati in agricultura

(Subgrupa majora 92, Grupa minora 921)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in agricultura realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea si descarcarea produselor; strangerea fanului in capite; stropirea si plivirea; culegerea fructelor, recoltarea legumelor si altor produse; hranirea, adaparea, tesalarea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9211
ENG      Farm-hands and labourers
FRA      Aides et manoeuvres agricoles
GER      Landwirtschaftliche Hilfsarbeiter

9212

Muncitori necalificati in silvicultura

(Subgrupa majora 92, Grupa minora 921)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati in silvicultura realizeaza lucrari simple de exploatare si populare a padurilor: saparea de gropi, plantarea, curatarea, taierea si stivuirea lemnului.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9212
ENG      Forestry labourers
FRA      Manoeuvres forestiers
GER      Forstwirtschaftliche Hilfsarbeiter

9213

Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare

(Subgrupa majora 92, Grupa minora 921)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in pescuit si vanatoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: curatarea apelor si hranirea pestilor si scoicilor de cultura, recoltarea algelor marine; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple legate de vanatoare; executarea lucrarilor de ingrijire a unei populatii de pesti, intretinerea corecta a bazinelor si distribuirea hranei (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9213
ENG      Fishery, hunting and trapping labourers
FRA      Manoeuvres pecheurs, chasseurs et trappeurs
GER      Hilfsarbeiter in Fischerei, Jagd und Fallenstellerei

9311

Muncitori necalificati in mine si cariere

(Subgrupa majora 93, Grupa minora 931)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in mine si cariere, executa lucrari simple cum sunt: inlaturarea structurilor din lemn si metal din minele si carierele abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului si nisipului din cariere la suprafata, inlaturarea diferitelor obstacole etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9311
ENG      Mining and quarrying labourers
FRA      Manoeuvres des mines et des carrieres
GER      Hilfsarbeiter im Bergbau und Steinbruch

9312

Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

(Subgrupa majora 93, Grupa minora 931)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, poduri si baraje executa lucrari simple cum sunt: saparea santurilor, imprastierea pietrisului, nisipului si altor materiale similare si executarea altor lucrari de intretinere a cailor ferate si drumurilor; transportarea caramizilor si mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe santierele de constructie a barajelor, podurilor etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9312
ENG      Construction and maintenance labourers: roads, dams and similar constructions
FRA      Manoeuvres de chantier de travaux publics et d’entretien: routes, barrages et ouvrages similaires
GER      Bau- und Instandhaltungshilfsarbeiter (Straßen, Dämme und ähnliche Bauwerke)

9313

Muncitori necalificati in constructia de locuinte

(Subgrupa majora 93, Grupa minora 931)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in constructia de locuinte, executa lucrari simple cum sunt: curatarea caramizilor recuperate din constructii si executarea altor lucrari simple pe santierele de demolare; transportarea caramizilor si mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe santierele de constructii de locuinte.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9313
ENG      Building construction labourers
FRA      Manoeuvres du bâtiment
GER      Bauhilfsarbeiter (Gebäude)

9320

Muncitori necalificati in industria prelucratoare

(Subgrupa majora 93, Grupa minora 932)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati din industria prelucratoare realizeaza operatii simple cum sunt: sortarea manuala a produselor si pieselor; asamblarea simpla a pieselor; ambalarea manuala a materiilor prime sau produselor in cutii, saci, lazi si alte ambalaje sau recipiente, in vederea transportarii sau stocarii lor; ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea si spalarea materiilor prime sau produselor, in intreprinderi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9320
ENG      Manufacturing labourers
FRA      Manoeuvres des industries manufacturieres
GER      Hilfsarbeiter in der Fertigung

9330

Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri

(Subgrupa majora 93, Grupa minora 933)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati in transporturi si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: incarcarea sau descarcarea marfurilor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tractiune animala; inhamarea animalelor; incasarea pretului de transport; efectuarea de mici reparatii in scopul mentinerii vehiculelor in stare de functionare; ambalarea mobilelor, aparaturii casnice sau de birou pentru transportarea dintr-un loc in altul; transportarea marfurilor pentru incarcarea sau descarcarea in/din camioane, vapoare sau avioane; incarcarea si descarcarea de cereale, carbune, nisip, utilizand benzi transportoare; incarcarea si descarcarea de petrol, gaze lichefiate si alte lichide, utilizand conducte si tevi racordate la cisterne si rezervoare; transportarea si aranjarea marfurilor in depozite, magazine etc; spalarea si curatarea cisternelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 9330
ENG      Transport labourers and freight handlers
FRA      Manoeuvres des transports et manutentionnaires
GER      Transport- und Frachtarbeiter

9411

Ucenici

(Subgrupa majora 94, Grupa minora 941)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Ucenicul munceste si se pregateste profesional in baza unui contract de ucenicie la locul de munca; indeplineste sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care ii permit formarea competentelor specifice calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca, in conformitate cu programa de pregatire profesionala prin ucenicie la locul de munca.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

Download PDF

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>