Categories

Grupe Minore


129 GRUPE MINORE

COD

DENUMIRE

011

Fortele armate

(Subgrupa majora 01)

Nivelul de instruire: 0 (nedefinit)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 11
ENG      Legislators and senior officials
FRA      Membres de l’Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’Administration publique
GER      Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete

111

Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

(Subgrupa majora 11)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 111
ENG      Legislators and senior government officials
FRA      Membres de l’Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’Administration publique
GER      Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete

114

Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti

(Subgrupa majora 11)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Presedintii si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti reprezinta vointa politica a cetatenilor; apara drepturile si promoveaza interesele organizatiilor pe care le conduc, in fata administratiei si in relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratice; definesc, formuleaza si urmaresc aplicarea politicii organizatiei pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizatii patronale, asociatii profesionale, sportive sau umanitare).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 114
ENG      Senior officials of special-interest organisations
FRA      Dirigeants et cadres supérieurs de partis politiques
GER      Leitende Bedienstete von Interessenorganisationen

121

Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati

(Subgrupa majora 12)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Directorii generali, directorii din unitati economico-sociale mari si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica si coordoneaza activitatea acesteia, cu consultarea organului director in fata caruia raspund de deciziile luate si de rezultatele obtinute, indeplinind si functii de reprezentare a unitatilor respective.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 121
ENG      Directors and chief executives
FRA      Directeurs
GER      Direktoren und Hauptgeschäftsführer

122

Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) Cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari

(Subgrupa majora 12)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii de compartimente cu activitati de productie si sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica si conduc activitatea de productie a bunurilor si prestarilor de servicii, in limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea si formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unitatii pe care o conduc in relatiile de munca cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 122
ENG      Production and operations managers
FRA      Cadres de direction, production et opérations
GER      Produktions- und Operationsleiter

123

Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) Cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

(Subgrupa majora 12)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Alti conducatori de compartimente cu activitati nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta acestuia; reprezinta organizatia in relatiile cu alti conducatori de organizatii, in relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 123
ENG      Other specialist managers
FRA      Autres cadres de direction spécialisés
GER      Sonstige Fachbereichsleiter

131

Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici

(Subgrupa majora 13)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)

Descriere

Conducatorii de unitati economico-sociale mici coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc si infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii si clientii, supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea personalului in subordine pentru desfasurarea sarcinilor specifice.

Nota: Grupele de baza cuprinse in aceasta subgrupa claseaza functiile respective in cele 9 ramuri de activitate.

Sarcinile persoanelor cuprinse in aceste grupe de baza sunt, in general, comune si se regasesc in definirea subgrupei 131, fiind particularizate numai de specificul activitatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 131
ENG      Managers of small enterprises
FRA      Dirigeants et gérants de petites entreprises
GER      Leiter kleiner Unternehmen

211

Fizicieni, chimisti si asimilati

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Fizicienii, chimistii si specialistii asimilati aplica cunostintele stiintifice in domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei si geofizicii; aplica cunostintele dobandite in domeniul prelucrarii industriale, agriculturii, medicinei, navigatiei, explorarii spatiale, exploatarii resurselor de petrol si gaze, altor resurse minerale si apei; in telecomunicatii si alte servicii sau constructii civile; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 211
ENG      Physicists, chemists and related professionals
FRA      Physiciens, chimistes et assimilés
GER      Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler

212

Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Matematicienii, statisticienii si asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode si principii matematice, actuariale si statistice; pregatesc si efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza si le interpreteaza, intocmind rapoarte si comunicari stiintifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 212
ENG      Mathematicians, statisticians and related professionals
FRA      Mathématiciens, statisticiens et assimilés
GER      Mathematiker, Statistiker und verwandte Wissenschaftler

213

Specialisti in informatica

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, in conformitate cu cerintele si optiunile de informatizare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 213
ENG      Computing professionals
FRA      Spécialistes de l’informatique
GER      Informatiker

214

Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora proiecteaza si avizeaza proiecte de constructii, de sistematizare urbana, retele de circulatie rutiera si de amenajare peisagistica; avizeaza si supravegheaza lucrarile de constructii civile si industriale, sistemele electrice si electronice, masinile, echipamentul si instalatiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substante; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale si altor substante minerale utile; intocmesc reprezentari grafice sau fotografice; supravegheaza tehnologia specifica materialelor si produselor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 214
ENG      Architects, engineers and related professionals
FRA      Architectes, ingénieurs et assimilés
GER      Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler

215

Ingineri in industria textila-pielarie si industria alimentara

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industria textila-pielarie si industria alimentara elaboreaza tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielarie si alimentare; colaboreaza cu inginerii mecanici si alti specialisti de profil la montarea si functionarea instalatiilor si masinilor de prelucrare a acestor produse.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

216

Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Inginerii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii elaboreaza si imbunatatesc tehnologii de fabricatie a mobilei, stratificatelor si furnirelor; elaboreaza retetele de fabricatie a amestecurilor de sticla si controleaza regimurile de ardere in cuptoare; intocmesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor de sticla si geamuri; elaboreaza retetele maselor ceramice si a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de portelan, faianta si vitros in faze de biscuit si a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricatie a celulozei si hartiei, precum si parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

221

Specialisti in biologie si agronomie

(Subgrupa majora 22)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii din biologie si agronomie aplica cunostintele dobandite la studiul vietii umane, animale si vegetale, in toate manifestarile sale, inclusiv organe, tesuturi celule, microorganisme si la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; isi dau avizul in activitatile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; intocmesc si sustin comunicari stiintifice si rapoarte de specialitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 221
ENG      Life science professionals
FRA      Spécialistes des sciences de la vie
GER      Biowissenschaftler

222

Medici si asimilati

(Subgrupa majora 22)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Medicii si asimilatii acestora trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane si animalele; avizeaza masurile preventive si curative, intocmesc rapoarte si sustin comunicari cu prilejul manifestarilor stiintifice de specialitate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 222
ENG      Health professionals (except nursing)
FRA      Médecins et assimilés (a l’exception des cadres infirmiers)
GER      Mediziner (ohne Krankenpflege)

231

Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 231
ENG      College, university and higher education teaching professionals
FRA      Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur
GER      Universitäts- und Hochschullehrer

232

Profesori in invatamantul secundar

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii sau formarii profesionale a elevilor din invatamantul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului secundar si desfasoara alte activitati conexe.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 232
ENG      Secondary education teaching professionals
FRA      Professeurs de l’enseignement secondaire
GER      Lehrer des Sekundarbereiches

233

Profesori in invatamantul primar

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau diferite discipline in scolile primare si gradinite si organizeaza activitati educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 233
ENG      Primary and pre-primary education teaching professionals
FRA      Instituteurs de l’enseignement primaire et de maternelle
GER      Wissenschaftliche Lehrer des Primar- und Vorschulbereiches

234

Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor supravegheaza copii, adolescenti sau adulti handicapati fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunostintele elementare; adapteaza programele scolare diferitelor categorii de handicapati care le sunt incredintati; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevazatorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 234
ENG      Special education teaching professionals
FRA      Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés
GER      Wissenschaftliche Sonderschullehrer

235

Alti specialisti in invatamant

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii din invatamant, altii decat cei incadrati in grupele anterioare, efectueaza cercetari asupra metodelor si mijloacelor de pregatire scolara, le actualizeaza si le avizeaza, controleaza activitatea personalului din invatamant si rezultatele obtinute in aplicarea programelor scolare si, daca este cazul, propun unele reforme sau ameliorari de program.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 235
ENG      Other teaching professionals
FRA      Autres spécialistes de l’enseignement
GER      Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte

241

Specialisti cu functii administrative si comerciale

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii cu functii administrative si comerciale studiaza, organizeaza si executa operatii contabile sau operatii legate de politica de personal si orientare profesionala; se consacra activitatii organizatorice in domeniul comercial, publicitar, aplicarii legislatiei in materie de brevete sau de noi intreprinderi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 241
ENG      Business professionals
FRA      Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises
GER      Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkräfte

242

Juristi

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Juristii specialisti in drept efectueaza cercetari asupra problemelor de drept, redacteaza proiecte de acte normative, acorda consultatii juridice, pledeaza sau sustin procese in fata instantelor judecatoresti, judeca si pronunta hotarari judecatoresti; reprezinta Ministerul Public si cer aplicarea legii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 242
ENG      Legal professionals
FRA      Juristes
GER      Juristen

243

Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Arhivistii, bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati dezvolta si conserva colectiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii si institutii similare; cerceteaza colectiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza si le ordoneaza; organizeaza colectiile si expozitiile din muzee, galerii si institutii similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 243
ENG      Archivists, librarians and related information professionals
FRA      Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés
GER      Archiv-, Bibliotheks- und verwandte Informationswissenschaftler

244

Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza cercetari teoretice si aplicative; aplica cunostintele acumulate in filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie si alte stiinte sociale; presteaza servicii cu caracter social in interesul indivizilor si familiilor dintr-o colectivitate; identifica, ofera si aplica solutii in domeniile enuntate; studiaza originea si evolutia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale si colective, asigura traduceri si interpretari din alte limbi.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 244
ENG      Social science and related professionals
FRA      Spécialistes des sciences sociales et humaines
GER      Sozialwissenschaftler und verwandte Berufe

245

Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Scriitorii, artistii creatori si interpretii concep si creeaza opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciaza operele realizate de autori; sculpteaza, picteaza graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpreteaza roluri in diferite reprezentatii, sau le regizeaza.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 245
ENG      Writers and creative or performing artists
FRA      Écrivains et artistes créateurs et interpretes
GER      Schriftsteller, bildende oder darstellende Künstler

246

Membri ai clerului

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Membrii clerului sunt angajati in practici de perpetuare a traditiilor si convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere; in acest sens, oficiaza servicii religioase si isi asuma diverse functii administrative si sociale in cadrul unor comunitati religioase si acorda consultatii spirituale si morale, potrivit religiei profesate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 246
ENG      Religious professionals
FRA      Membres du clergé
GER      Geistliche, Seelsorger

247

Specialisti in administratia publica

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Specialistii din administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica reglementarile legale in vigoare si supravegheaza respectarea acestora, centralizeaza, prelucreaza si analizeaza informatii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaboreaza metodologii, organizeaza instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri si acorda audiente solicitantilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 247
ENG      Public service administrative professionals
FRA      Cadres administratifs des services publics
GER      Wissenschaftliche Verwaltungsfachkräfte des öffentlichen Dienstes

248

Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor fizice si chimice efectueaza cercetari fundamentale si aplicative asupra conceptelor, teoriilor si procedeelor cunoscute, le perfectioneaza sau dezvolta, elaboreaza noi teorii, metode si tehnici.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

249

Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

250

Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare din informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative privind sistemele informatice, elaboreaza si dezvolta programe; elaboreaza metode, tehnici, produse informatice si metodologii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

251

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare a substantelor si a materialelor, de manipulare si servire a instalatiilor, utilajelor si aparatelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

252

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniile textile, pielarie si industrie alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor si fibrelor textile, a pieilor si blanurilor, a materiilor prime agroalimentare, in scopul obtinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial si alimentar.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

253

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul prelucrarii lemnului si materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, exploatarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor si a oxizilor metalici.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

254

Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiintele vietii efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- si microscopice, structura si functionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular si de organism. Studiaza geneza si evolutia solurilor, fiziologia genetica si patologia plantelor si animalelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

255

Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina efectueaza cercetari fundamentale, de laborator si clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee si metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare si eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaboreaza tehnici si procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

256

Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar si control financiar.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

257

Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza cercetari asupra mecanismului legislativ, a sistemului institutional, a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor de actionare a fiecareia dintre ele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

258

Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Descriere

Cercetatorii si asistentii de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza studii si cercetari asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetari asupra factorilor care asigura cresterea economica; elaboreaza studii si cercetari privind dezvoltarea si evolutia societatii, dezvoltarea urbanistica a localitatilor, evolutia alimentatiei, realitatile societatii contemporane.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

311

Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic in domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic si evalueaza eficienta economica a proceselor de productie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 311
ENG      Physical and engineering science technicians
FRA      Techniciens des sciences physiques et techniques
GER      Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte

312

Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Operatorii si tehnicienii de echipamente de calcul si roboti industriali asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente; executa lucrari de instalare, intretinere si reparare a echipamentelor de calcul; pun in functiune roboti industriali, ii programeaza pentru a indeplini operatii speciale si le comanda functionarea.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 312
ENG      Computer associate professionals
FRA      Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques
GER      Datenverarbeitungsfachkräfte

313

Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii de echipamente optice si electronice executa fotografii, manipuleaza si regleaza camerele cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii si montarii de imagini sau sunet; asigura functionarea, intretinerea si repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit si receptioneaza semnale radio.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 313
ENG      Optical and electronic equipment operators
FRA      Techniciens d’appareils optiques et électroniques
GER      Bediener optischer und elektronischer Anlagen

314

Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii de nave maritime, fluviale si aeriene asigura comanda si pilotarea avioanelor si navelor maritime, supravegherea si functionarea motoarelor si instalatiilor mecanice, electrice si electronice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 314
ENG      Ship and aircraft controllers and technicians
FRA      Techniciens des moyens de transport maritime et aérien
GER      Schiffs-, Flugzeugführer und verwandte Berufe

315

Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate controleaza aplicarea reglementarilor in vigoare si a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii si altor riscuri, securitatea muncii, protectia sanatatii muncitorilor si mediului inconjurator, securitatea proceselor de fabricatie a bunurilor si serviciilor produse, utilizate sau puse in vanzare; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor si acorda consultatii in acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza intreprinderile industriale in legatura cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricatie a bunurilor produse, utilizate sau puse in vanzare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 315
ENG      Safety and quality inspectors
FRA      Inspecteurs d’immeubles, de sécurité, d’hygiene et de qualité
GER      Sicherheits- und Qualitätskontrolleure

316

Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din industriile textila, pielarie si alimentara isi desfasoara activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielarie si a produselor alimentare, precum si la aplicarea normelor de munca si alte sarcini privind organizarea muncii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

317

Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii(materiale oxidice)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si maistrii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti in procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei si produselor derivate din celuloza si hartie, a materialelor de constructii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

321

Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati

(Subgrupa majora 32)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii din stiintele vietii, sanatate si asimilatii acestora executa lucrari cu caracter tehnic, fie in cercetarea aplicativa a stiintelor vietii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor si metodelor, cu deosebire in domeniul medicinei, agriculturii sau productiei din industria medicamentelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 321
ENG      Life science technicians and related associate professional
FRA      Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé
GER      Biotechniker und verwandte Berufe

322

Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)

(Subgrupa majora 32)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii si alti lucratori din medicina, in subordinea medicilor si in limitele pregatirii, indeplinesc sarcini de diagnosticare si asistenta in domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat in scop preventiv, cat si curativ; acorda consultatii privind masurile care trebuie intreprinse pentru ameliorarea igienei si salubritatii; stabilesc si aplica metode nutritive si regimuri alimentare; examineaza pacienti si prescriu tratamente in functie de afectiunile sau infirmitatile constatate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 322
ENG      Health associate professionals (except nursing)
FRA      Professions intermédiaires de la médecine moderne (a l’exception du personnel infirmier)
GER      Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege)

323

Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti

(Subgrupa majora 32)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Surorile medicale, moasele si laborantele ii asista pe medici, in aplicarea masurilor preventive si curative si fac fata urgentelor in absenta acestora; ofera ingrijiri si sfaturi bolnavilor, ranitilor, handicapatilor fizici si mental, precum si altor persoane a caror stare necesita ingrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor si instruiesc mamele cu privire la ingrijirea sugarilor si copiilor mici; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 323
ENG      Nursing and midwifery associate professionals
FRA      Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)
GER      Nicht-wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte

331

Invatatori

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Invatatorii din invatamantul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activitati educative pentru elevii din primul grad scolar.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 331
ENG      Primary education teaching associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’enseignement primaire
GER      Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Primarbereiches

332

Educatoare

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Educatoarele din invatamantul prescolar pregatesc si organizeaza activitati destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultatilor fizice, mentale si sociale ale copiilor aflati sub varsta scolara.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 332
ENG      Pre-primary education teaching associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’enseignement préprimaire
GER      Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Vorschulbereiches

333

Instructori-educatori in unitati de handicapati

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Instructorii-educatori din unitatile de handicapati predau si adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii – grupe speciale de handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 333
ENG      Special education teaching associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’éducation des handicapés
GER      Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkräfte

334

Alt personal in invatamant

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Alt personal din invatamant se ocupa cu invatarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., indeplinind si alte activitati cum ar fi cea de secretariat.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 334
ENG      Other teaching associate professionals
FRA      Autres professions intermédiaires de l’enseignement
GER      Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte

341

Agenti in activitatea financiara si comerciala

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii din activitatea financiara si comerciala cumpara si vand titluri de valoare, plaseaza polite de asigurare, vand marfuri, materiale si instalatii tehnice in contul producatorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati si coordoneaza vanzarea la licitatie a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 341
ENG      Finance and sales associate professionals
FRA      Professions intermédiaires des finances et de la vente
GER      Finanz- und Verkaufsfachkräfte

342

Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Agentii comerciali si mijlocitorii de afaceri pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii intreprinderilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 342
ENG      Business services agents and trade brokers
FRA      Agents commerciaux et courtiers
GER      Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handelsmakler

343

Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Functionarii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; examineaza si fac rezumatul proceselor verbale si documentelor juridice; tin evidenta completa a operatiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza si prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 343
ENG      Administrative associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de la gestion administrative
GER      Verwaltungsfachkräfte

344

Inspectori si agenti financiari

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii si agentii financiari aplica reglementarile in vigoare in limitele frontierelor nationale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licente sau autorizatii de calatorie, de export sau import de marfuri, de infiintare a unei societati, de construire a imobilelor si de exercitare a altor activitati sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licente sau autorizatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 344
ENG      Customs, tax and related government associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de l’administration publique des douanes et des impôts, et assimilées
GER      Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkräfte der öffentlichen Verwaltung

345

Inspectori de politie si detectivi

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise si circumstantele in care s-au produs acestea, in vederea identificarii vinovatilor; centralizeaza informatiile referitoare la persoane si intreprinderi in scopul impiedicarii comiterii de crime sau delicte; supravegheaza persoanele suspecte din intreprinderi, magazine si alte locuri publice, actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 345
ENG      Police inspectors and detectives
FRA      Inspecteurs de la police judiciaire et détectives
GER      Polizeikommissare und Detektive

346

Asistenti sociali

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Asistentii sociali acorda ajutor indivizilor si familiilor cu probleme personale si sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacitatii de integrare sociala a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 346
ENG      Social work associate professionals
FRA      Professions intermédiaires du travail social
GER      Sozialpflegerische Berufe

347

Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Tehnicienii in domeniul creatiei artistice, spectacolelor si sportului desfasoara activitate de conceptie in domeniul productiei industriale si comerciale si realizeaza decoratiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune si spectacole; canta sau danseaza in localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobatie; participa la competitii sportive.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 347
ENG      Artistic, entertainment and sports associate professionals
FRA      Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport
GER      Künstlerische, Unterhaltungs- und Sportberufe

348

Personal laic din culte

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 348
ENG      Religious associate professionals
FRA      Assistants laics des cultes
GER      Ordensbrüder/-schwestern und Seelsorgehelfer

349

Tehnicieni in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)

Descriere

Grupa minora introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie, activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea serviciilor specifice destinate clientilor, informeaza clientela asupra particularitatilor serviciilor ofertate, furnizeaza diverse servicii solicitate de clienti, organizeaza activitatea la locul lor de munca.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

411

Secretari si operatori la masini de scris si de calcul

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Secretarii si operatorii la masini de scris si de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hartie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date in masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc si transcriu corespondenta si documentele, respectand dispozitiile interne.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 411
ENG      Secretaries and keyboard-operating clerks
FRA      Secrétaires et opérateurs sur clavier
GER      Sekretärinnen, Maschinenschreibkräfte und verwandte Berufe

412

Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii din serviciile de evidenta contabila si financiara realizeaza operatii financiare si contabile; calculeaza salariile; realizeaza operatiuni de casa si plati in numerar; culeg, colationeaza date contabile; financiare si alte date numerice; realizeaza operatiuni financiare la banci sau institutii financiare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 412
ENG      Numerical clerks
FRA      Employés des services comptables et financiers
GER      Angestellte im Rechnungs-, Statistik- und Finanzwesen

413

Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii in evidenta materialelor, productiei si in transporturi inregistreaza marfurile produse si introduse in stoc, precum si marfurile comandate si expediate; inregistreaza receptia, introducerea in stoc si distribuirea materiilor si materialelor destinate productiei; calculeaza cantitatile de materii si materiale necesare la anumite date si colaboreaza la stabilirea si controlul necesitatilor de productie; tin registrul de evidenta a transportului de pasageri si de marfuri si coordoneaza orarele de circulatie ale acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 413
ENG      Material-recording and transport clerks
FRA      Employés d’approvisionnement, d’ordonnancement et des transports
GER      Materialverwaltungs- und Transportangestellte

414

Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii din biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilatii acestora tin registre de preturi de achizitie si restituire a cartilor; claseaza si arhiveaza documente; inregistreaza, triaza si distribuie corespondenta la birourile de posta si in cadrul intreprinderilor; colationeaza si corecteaza erorile de tipar.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 414
ENG      Library, mail and related clerks
FRA      Employés de bibliotheque, de service du courrier et assimilés
GER      Bibliotheks-, Post- und verwandte Angestellte

419

Alti functionari de birou

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 419
ENG      Other office clerks
FRA      Autres employés de bureau
GER      Sonstige Büroangestellte

421

Casieri, operatori la ghiseu si asimilati

(Subgrupa majora 42)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora incaseaza sumele platite de clienti pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clientii bancilor sau birourilor de posta in cadrul operatiilor de casa sau serviciilor postale; incaseaza pariurile in timpul manifestatiilor sportive si platesc sumele ce revin castigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela si asigura imprumuturi banesti pentru obiectele amanetate; incaseaza creante sau alte varsaminte.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 421
ENG      Cashiers, tellers and related clerks
FRA      Caissiers, guichetiers et assimilés
GER      Kassierer, Schalter- und andere Angestellte

422

Functionari la receptie si de informare a clientelei

(Subgrupa majora 42)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Functionarii la receptie si de informare a clientelei stabilesc itinerarii si asigura rezervarea de locuri pentru transport si cazare pentru clienti; furnizeaza informatii solicitate de clienti; realizeaza programari in contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale si dentare; asigura servicii telefonice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 422
ENG      Client information clerks
FRA      Employés de réception et d’information de la clientele
GER      Kundeninformationsangestellte

423

Functionari in servicii publice comunitare

(Subgrupa majora 42)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Grupa minora a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

511

Insotitori de zbor si organizatori de activitati turistice

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Denumirea modificata prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era ‘Insotitori de zbor si ghizi’.

Insotitorii de zbor si stewardesele asigura confortul si securitatea pasagerilor carora le furnizeaza informatii legate de calatorie si le servesc mici gustari si bauturi racoritoare; insotesc persoane sau grupuri de persoane in voiaj, excursii sau excursii turistice si ofera explicatii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 511
ENG      Travel attendants and related workers
FRA      Agents d’accompagnement et assimilés
GER      Reisebegleiter und verwandte Berufe

512

Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine, pensiuni etc.

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Administratorii si lucratorii operativi din restaurante organizeaza si conduc activitatea personalului de serviciu, supravegheaza ordinea in institutii, verifica cumpararea, depozitarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare, pregatesc alimente, servesc gustari si bauturi, supravegheaza muncitorii din subordine.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 512
ENG      Housekeeping and restaurant services workers
FRA      Intendants et personnel des services de restauration
GER      Dienstleistungsberufe im hauswirtschaftlichen Bereich und im Gaststättengewerbe

513

Personal de ingrijire si asimilat

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Personalul de ingrijire si asimilatii acestuia ofera ingrijiri copiilor, supravegheaza copiii scolari, presteaza servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte institutii de profil, ingrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialistii veterinari, farmacistii si alti specialisti in exercitarea profesiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 513
ENG      Personal care and related workers
FRA      Personnel soignant et assimilé
GER      Pflege- und verwandte Berufe

514

Alti lucratori in servicii pentru populatie

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii din serviciile directe catre populatie indeplinesc sarcini care vizeaza supravegherea si ingrijirea garderobei, servicii de igiena personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, masaj); imbalsamare si funeralii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 514
ENG      Other personal services workers
FRA      Autre personnel des services directs aux particuliers
GER      Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe

516

Personal de paza si ordine publica

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Personalul de paza si ordine publica asigura protectia persoanelor si bunurilor contra riscurilor de incendii si alte riscuri, urmaresc respectarea legii si mentinerea ordinii, aplica legea si reglementarile legale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 516
ENG      Protective services workers
FRA      Personnel des services de protection et de sécurité
GER      Sicherheitsbedienstete

521

Manechine si asimilati

(Subgrupa majora 52)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii pentru a le prezenta clientilor in saloane de creatie, magazine sau cu prilejul unor manifestari special organizate – parada modei -, pozeaza ca modele pentru creatii artistice, fotografii, sculpturi si filme publicitare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 521
ENG      Fashion and other models
FRA      Mannequins et autres modeles
GER      Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle

522

Vanzatori in magazine si piete

(Subgrupa majora 52)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Vanzatorii din magazine si piete vand marfuri – cu ridicata si amanuntul iar in cazul aparaturii, prezinta si probeaza calitatea si modul de functionare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 522
ENG      Shop, stall and market salespersons and demonstrators
FRA      Vendeurs et démonstrateurs en magasin, a l’étal et sur les marchés
GER      Ladenverkäufer, Verkaufs-, Marktstandverkäufer und Vorführer

611

Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale si vitei-de-vie.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 611
ENG      Market gardeners and crop growers
FRA      Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures
GER      Gärtner und Ackerbauern

612

Crescatori de animale

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Crescatorii de animale se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor si altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de matase etc., obtinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora si comercializarea lor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 612
ENG      Animal producers and related workers
FRA      Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage
GER      Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe

613

Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor; executa lucrarile necesare unei exploatari agricole mixte – policultura si cresterea animalelor – si obtinerii de produse destinate livrarii en-gros sau vanzarii cu amanuntul pe piata. Sarcinile acestora constau in: stabilirea suprafetelor destinate diferitelor culturi, speciilor si numarului de animale de crescut; achizitionarea semintelor, ingrasamintelor si furajelor; pregatirea solului, insamantarea si recoltarea produselor agricole; cresterea si intretinerea animalelor si obtinerea diverselor produse animaliere; intretinerea constructiilor, masinilor si instalatiilor agricole; depozitarea si prelucrarea produselor; livrarea en-gros si vanzarea pe piata a acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 613
ENG      Crop and animal producers
FRA      Agriculteurs et ouvriers qualifiés sur exploitation sans orientation dominante
GER      Ackerbauern und Tierzüchter/-halter

614

Lucratori forestieri si asimilati

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii forestieri si asimilatii acestora se ocupa cu intretinerea exploatarilor forestiere, stabilirea si marcarea arborilor de taiat, estimarea volumului de lemn si taierea arborilor; transformarea lemnului in carbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalatii simple; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiunile de stingere a incendiilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 614
ENG      Forestry and related workers
FRA      Professions du forestage et assimilées
GER      Forstarbeitskräfte und verwandte Berufe

615

Pescari si vanatori

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Pescarii si vanatorii cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluste); vaneaza si captureaza mamifere, pasari s.a.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 615
ENG      Fishery workers, hunters and trappers
FRA      Pecheurs, chasseurs et trappeurs
GER      Fischer, Jäger und Fallensteller

711

Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Minerii, artificierii, taietorii si cioplitorii in piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatari de suprafata, incarca si amorseaza explozibilul, taie si fasoneaza pietre pentru constructii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 711
ENG      Miners, shotfirers, stone cutters and carvers
FRA      Mineurs, carriers, boutefeux et tailleurs de pierre
GER      Bergleute, Sprengmeister, Steinbearbeiter und Steinbildhauer

712

Muncitori constructori si asimilati

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Muncitorii constructori si asimilatii acestora executa lucrari de zidarie si tamplarie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operatiilor specifice necesita cunostinte legate de duritatea si rezistenta materialelor folosite si de tehnologia constructiilor; cunostintele se dobandesc fie prin scoala profesionala, fie prin cursuri de calificare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 712
ENG      Building frame and related trades workers
FRA      Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés
GER      Baukonstruktions- und verwandte Berufe

713

Muncitori constructori la lucrari de finisare

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Muncitorii constructori la lucrari de finisare executa acoperisuri, montari de parchete, turnari si finisari de mozaicuri; instaleaza si monteaza tevi si izolatii termice si acustice; executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 713
ENG      Building finishers and related trades workers
FRA      Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés
GER      Ausbau- und verwandte Berufe

714

Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Muncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrari de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale cladirilor, curata fatadele cladirilor si cosurile industriale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 714
ENG      Painters, building structure cleaners and related trades workers
FRA      Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés
GER      Maler, Gebäudereiniger und verwandte Berufe

721

Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii si alti lucratori in constructii metalice

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Persoanele avand aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza si taie piese metalice; confectioneaza si repara articole din tabla; monteaza, intretin si repara structuri metalice grele si de ridicat, funiculare si alte instalatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 721
ENG      Metal moulders, welders, sheet-metal workers, structural-metal preparers, and related trades workers
FRA      Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et assimilés
GER      Former (für Metallguß), Schweißer, Blechkaltverformer, Baumetallverformer und ver- wandte Berufe

722

Forjori, matriteri, reglori si asimilati

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Forjorii, matriterii si asimilatii acestora realizeaza lucrari de prelucrare a fierului, otelului si altor metale prin procedee de ciocanire (lovire), forjare, presare, trefilare, in vederea fabricarii si repararii de utilaje si echipamente; regleaza masini-unelte, profileaza si rectifica suprafete metalice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 722
ENG      Blacksmiths, tool-makers and related trades workers
FRA      Forgerons, outilleurs et assimilés
GER      Grobschmiede, Werkzeugmacher und verwandte Berufe

723

Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Mecanicii, montatorii si reparatorii de masini si utilaje ajusteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, vehicule, masini agricole si industriale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 723
ENG      Machinery mechanics and fitters
FRA      Mécaniciens et ajusteurs de machines
GER      Maschinenmechaniker und -schlosser

724

Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electrotehnice si electronice executa operatii de montaj, instalare, reglare si reparare a aparatelor electrice si electronice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 724
ENG      Electrical and electronic equipment mechanics and fitters
FRA      Mécaniciens et ajusteurs d’appareils électriques et électroniques
GER      Elektro- und Elektronikmechaniker und -monteure

731

Lucratori in mecanica fina si asimilati

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii din mecanica fina si asimilatii acestora confectioneaza, repara instrumente si aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii si efectueaza operatii de precizie in metal si alte materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 731
ENG      Precision workers in metal and related materials
FRA      Mécaniciens de précision sur métaux et matériaux similaires
GER      Präzisionsarbeiter für Metall und verwandte Werkstoffe

732

Olari, sticlari si lucratori asimilati

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Olarii, sticlarii si lucratorii asimilati prelucreaza si produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pamant ars, portelan, caramizi, sticla; graveaza motive ornamentale si decoreaza articole de sticla si ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte si firme (tablite).

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 732
ENG      Potters, glass-makers and related trades workers
FRA      Potiers, souffleurs de verre et assimilés
GER      Töpfer, Glasmacher und verwandte Berufe

733

Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii meseriasi executanti de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale produc, prin metode traditionale, articole de uz personal, casnic si obiecte decorative; pregatesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile si alte materiale; asambleaza si decoreaza obiecte; impletesc, tricoteaza, brodeaza; realizeaza dantele; confectioneaza incaltaminte traditionala, posete, curele si alte accesorii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 733
ENG      Handicraft workers in wood, textile, leather and related materials
FRA      Ouvriers des métiers d’artisanat sur bois, sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires
GER      Kunsthandwerker für Holz, Textilien, Leder und verwandte Materialien

734

Lucratori poligrafi si asimilati

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii poligrafi aleg si aranjeaza caracterele de tiparit manual, manual mecanic sau cu masini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi si cilindri de tiparire; imprima pe hartie sau alti suporti; leaga si finiseaza carti.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 734
ENG      Craft printing and related trades workers
FRA      Artisans et ouvriers de l’imprimerie et assimilés
GER      Druckhandwerker und verwandte Berufe

741

Meseriasi si lucratori in industria alimentara

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Meseriasii si lucratorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana si subproduse; prelucreaza carnea si pestele; prepara paine si produse de patiserie, produse lactate; prelucreaza tutunul si produsele din tutun; conserva fructe si legume.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 741
ENG      Food processing and related trades workers
FRA      Artisans et ouvriers de l’alimentation et assimilés
GER      Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung und verwandte Berufe

742

Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Meseriasii si lucratorii la tratarea si prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea si repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete si diverse articole: pipe, schiuri, saboti si alte articole de sport; regleaza si coordoneaza masini de sculptat in lemn si executa obiecte de uz gospodaresc: perii, bidinele, cosuri si altele similare prin impletirea nuielelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 742
ENG      Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers
FRA      Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et assimilés
GER      Holzbearbeiter, Möbeltischler und verwandte Berufe

743

Lucratori in industria textila si confectii

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii in textile executa, manual sau mecanic, operatii de filatura, tesatorie si tricotat.
Lucratorii din confectii textile si blanuri confectioneaza si repara articole vestimentare si palarii din textile si blanuri, manual sau cu ajutorul unor masini; produc, croiesc si cos tesaturi pentru mobila si saltele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 743
ENG      Textile, garment and related trades workers
FRA      Artisans et ouvriers des métiers du textile et de l’habillement et assimilés
GER      Textil-, Bekleidungs- und verwandte Berufe

744

Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei executa operatii de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obtinerea semifabricatelor necesare confectionarii incaltamintei din piele, a articolelor de marochinarie etc., cu exceptia hainelor, palariilor si manusilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 744
ENG      Pelt, leather and shoemaking trades workers
FRA      Artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la chaussure
GER      Fell-, Lederverarbeiter und Schuhmacher

811

Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera de extractie si preparare a substantelor minerale utile

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de exploatare miniera, petroliera si de extractie si preparare a minereurilor conduc si supravegheaza functionarea agregatelor si instalatiilor pentru saparea lucrarilor miniere, forarii de puturi in exploatarea petroliera, extragere a carbunilor si minereurilor din mina, precum si operatiile de preparare in vederea concentrarii substantei utile.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 811
ENG      Mining and mineral-processing-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations d’exploitation miniere et d’extraction des minéraux
GER      Bediener von bergbaulichen und Mineralaufbereitungsanlagen

812

Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de producere si prelucrare a metalului conduc si supravegheaza cuptoare pentru topirea, turnarea si laminarea metalelor, instalatiile de tratament termic a metalelor si trefilarea acestora.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 812
ENG      Metal-processing plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de transformation des métaux
GER      Verfahrensanlagenbediener in der Metallerzeugung und Metallumformung

813

Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei si ceramicii conduc si supravegheaza cuptoare si alte instalatii pentru fabricarea sticlei si a articolelor din sticla si ceramica, pentru fabricarea produselor refractare si abrazive.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 813
ENG      Glass, ceramics and related plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de verrerie et de céramique et assimilés
GER      Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung sowie verwandte Anlagen-bediener

814

Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru transformarea lemnului in semifabricate necesare fabricarii produselor din lemn, a fabricarii pastei de hartie si a hartiei.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 814
ENG      Wood-processing- and papermaking-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations pour le travail du bois et la fabrication du papier
GER      Bediener von Anlagen zur Holzaufbereitung und Papierherstellung

815

Operatori la instalatiile de prelucrare chimica

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru fragmentare, macinare si malaxare, tratare termica, fierbere si separare chimica, distilare si rafinare a petrolului si gazelor naturale si alte prelucrari chimice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 815
ENG      Chemical-processing-plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de traitement chimique
GER      Bediener chemischer Verfahrensanlagen

816

Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza masini si instalatii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalatii pentru tratarea apei, incineratoare si instalatii similare; conduc si intretin cazanele la masini de navigat si alte tipuri de masini cu vapori si cazane de locomotive.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 816
ENG      Power-production and related plant operators
FRA      Conducteurs d’installations de production d’énergie et assimilés
GER      Bediener von Energieerzeugungs- und verwandten Anlagen

817

Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la liniile de montaj automat si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 817
ENG      Industrial robot operators
FRA      Conducteurs de robots industriels
GER      Bediener von Industrierobotern

821

Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile pentru prelucrarea metalelor conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate prelucrarii suprafetelor exterioare a pieselor metalice prin aschiere; operatorii pe masinile pentru fabricarea produselor minerale conduc si supravegheaza masini si utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos si altele, precum si fabricarea produselor de azbociment.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 821
ENG      Metal- and mineral-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines a travailler les métaux et les produits minéraux
GER      Maschinenbediener für Metall- und Mineralerzeugnisse

822

Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc si supravegheaza utilaje si instalatii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, munitiei chimice si substantelor explozive, materialelor fotografice si tratarea chimica a metalelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 822
ENG      Chemical-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques
GER      Maschinenbediener für chemische Erzeugnisse

823

Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la instalatiile si utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc si mase plastice conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxare si amestecare a cauciucului si materialelor din cauciuc, pentru obtinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum si producerea de articole din mase plastice.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 823
ENG      Rubber- and plastic-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc et en matieres plastiques
GER      Maschinenbediener für Gummi- und Kunststofferzeugnisse

824

Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 824
ENG      Wood-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines a bois
GER      Maschinenbediener für Holzerzeugnisse

825

Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele din tipografii si legatorii conduc si supravegheaza diverse tipuri de masini de imprimat, reproducere, legatorie si gofrat carti; conduc masini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 825
ENG      Printing-, binding- and paper-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines d’imprimerie, de machines a relier et de machines de papeterie
GER      Maschinenbediener für Druck-, Buchbinde- und Papiererzeugnisse

826

Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile si utilajele de fabricare a produselor si articolelor din textile, blanuri si piele conduc si supravegheaza utilajele pentru pregatirea fibrelor pentru filatura, razboaie de tesatorie si tricotaje, masini pentru confectionarea imbracamintei si a altor articole din textile, piele, blanuri si alte materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 826
ENG      Textile-, fur- and leather-products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir
GER      Maschinenbediener für Textil-, Pelz- und Ledererzeugnisse

827

Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc masini si utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui in vederea vanzarii sau prelucrarii, fabricarii produselor conservate sau semiconservate din carne si peste; prelucrarea laptelui si obtinerea produselor lactate; macinarea si prelucrarea mirodeniilor si produselor similare; fabricarea painii, produselor de panificatie si cofetarie; prelucrarea conservelor si semiconservelor din legume si fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei si pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului si bauturilor spirtoase, sucurilor si altor bauturi racoritoare; prelucrarea tutunului si produselor din tutun.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 827
ENG      Food and related products machine operators
FRA      Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes
GER      Maschinenbediener zur Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln

828

Asamblori de masini, echipamente si alte produse

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Asamblorii executa operatii de montaj-asamblare a pieselor si reperelor masinilor, subansamblelor, ansamblelor si echipamentelor, potrivit documentatiei tehnice stabilite. Operatiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executand o anumita operatie de montaj.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 828
ENG      Assemblers
FRA      Ouvriers de l’assemblage
GER      Montierer

829

Alti operatori la masini si asamblori

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa minora conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de diferite insemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le inchid sau asambleaza dupa procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 829
ENG      Other machine operators not elsewhere classified
FRA      Autres conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage
GER      Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt

831

Mecanici de locomotiva si asimilati

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operatiile de manevra, de primire si expediere a trenului si actioneaza semnalizatoarele si dispozitivele care permit sau opresc circulatia feroviara.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 831
ENG      Locomotive engine drivers and related workers
FRA      Conducteurs de locomotives et assimilés
GER      Lokomotivführer und verwandte Berufe

832

Conducatori auto

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conducatorii auto conduc, potrivit regulilor de circulatie, autovehicule de capacitati diferite, in transportul de marfuri si persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme si camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane si masini de tonaj mare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 832
ENG      Motor vehicle drivers
FRA      Conducteurs de véhicules a moteur
GER      Kraftfahrzeugführer

833

Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Conducatorii de masini agricole si alte masini de carat si ridicat conduc, intretin si supravegheaza masini agricole si forestiere, masini si utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale si diferite instalatii de transportat marfuri paletizate.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 833
ENG      Agricultural and other mobile plant operators
FRA      Conducteurs de matériels mobiles agricoles et d’autres engins mobiles
GER      Führer von Landmaschinen und anderen mobilen Anlagen

834

Marinari, navigatori si asimilati

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 834
ENG      Ships’ deck crews and related workers
FRA      Matelots de pont et assimilés
GER      Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe

835

Lucratori portuari

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

Descriere

Lucratorii portuari manipuleaza marfurile, manevreaza sculele si dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa in functie de ambalaj sau greutate / unitate, conduc, intretin si supravegheaza instalatii de incarcare / descarcare la bordul navei si cheu si utilaje portuare

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

911

Vanzatori ambulanti si asimilati

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Vanzatorii ambulanti si asimilatii acestora se ocupa cu vanzarea produselor alimentare, bauturilor si altor produse, pe strada si in alte locuri publice; vanzarea marfurilor in contul tertilor, la domiciliu, sau prin comanda telefonica.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 911
ENG      Street vendors and related workers
FRA      Vendeurs ambulants et assimilés
GER      Straßenhändler und verwandte Berufe

912

Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diverse servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 912
ENG      Shoe cleaning and other street services elementary occupations
FRA      Cireurs de chaussures et autres travailleurs des petits métiers des rues
GER      Schuhputzer und sonstige auf der Straße ausgeübte einfache Dienstleistungstätigkeiten

913

Personal casnic, spalatorese si asimilati

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Personalul casnic, spalatoresele si asimilatii acestora executa diferite lucrari la domiciliul clientilor, in hoteluri, cladiri administrative, spitale si alte institutii, precum si la bordul avioanelor, in trenuri, autocare, tramvaie si alte vehicule similare, in scopul mentinerii interioarelor si mobilierului in stare de curatenie sau realizeaza spalarea si calcarea rufelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 913
ENG      Domestic and related helpers, cleaners and launderers
FRA      Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs
GER      Haushaltshilfen und verwandte Hilfskräfte, Reinigungspersonal und Wäscher

914

Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Ingrijitori de cladiri, spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri Intretin imobile de locuit, hoteluri, cladiri administrative, bisericile si alte cladiri, asigurand curatenia acestora; spala vehicule si geamurile imobilelor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 914
ENG      Building caretakers, window and related cleaners
FRA      Personnel du service d’immeuble, laveurs de vitres et assimilés
GER      Hausmeister, Fensterputzer und verwandtes Reinigungspersonal

915

Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Personalul de manipulare si supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii si asimilatii acestora se ocupa cu livrarea coletelor, mesajelor si altor articole in institutii, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietatilor particulare; incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica, gaze sau apa.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 915
ENG      Messengers, porters, doorkeepers and related workers
FRA      Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés
GER      Boten, Träger, Pförtner und verwandte Berufe

916

Muncitori necalificati in servicii publice

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in servicii publice, se ocupa cu inlaturarea gunoaielor din fata imobilelor, din curti, de pe strazi si din alte locuri publice; maturarea strazilor, parcurilor si altor locuri publice; conservarea si inhumarea ramasitelor pamantesti.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 916
ENG      Garbage collectors and related labourers
FRA      Éboueurs et manoeuvres assimilés
GER      Müllsammler und verwandte Berufe

921

Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit

(Subgrupa majora 92)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit realizeaza lucrari simple in agricultura, silvicultura si pescuit cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea, descarcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea si stropirea, culegerea fructelor, legumelor si altor plante; hranirea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermei; curatarea si popularea padurilor; curatarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor s.a.; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple referitoare la vanatoare.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 921
ENG      Agricultural, fishery and related labourers
FRA      Manoeuvres de l’agriculture, de la peche et assimilés
GER      Landwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte Hilfsarbeiter

931

Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari publice

(Subgrupa majora 93)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in industria miniera, constructii si lucrari publice realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, ridicarea, incarcarea, descarcarea si transportarea materialelor; curatarea minelor, carierelor si santierelor abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului pe santierele de lucrari publice, constructii baraje si cladiri.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 931
ENG      Mining and construction labourers
FRA      Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics
GER      Hilfsarbeiter im Bergbau und Baugewerbe

932

Muncitori necalificati in industria prelucratoare

(Subgrupa majora 93)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati, in industria prelucratoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: asamblarea manuala a pieselor, ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea sau spalarea materiilor prime sau produselor in intreprinderi; ambalarea manuala a produselor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 932
ENG      Manufacturing labourers
FRA      Manoeuvres des industries manufacturieres
GER      Hilfsarbeiter in der Fertigung

933

Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri

(Subgrupa majora 93)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Muncitorii necalificati si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tractiune animala, biciclete s.a., pentru transportarea marfurilor si pasagerilor; incarcarea sau descarcarea marfurilor.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 933
ENG      Transport labourers and freight handlers
FRA      Manoeuvres des transports et manutentionnaires
GER      Transport- und Frachtarbeiter

941

Ucenici

(Subgrupa majora 94)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)

Descriere

Introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta

129 GRUPE MINORE

COD

DENUMIRE

011 Fortele armate

(Subgrupa majora 01)

Nivelul de instruire: 0 (nedefinit)
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 11
ENG Legislators and senior officials
FRA Membres de l’Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’Administration publique
GER Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete
111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

(Subgrupa majora 11)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 111
ENG Legislators and senior government officials
FRA Membres de l’Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’Administration publique
GER Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete
114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti

(Subgrupa majora 11)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Descriere
Presedintii si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti reprezinta vointa politica a cetatenilor; apara drepturile si promoveaza interesele organizatiilor pe care le conduc, in fata administratiei si in relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratice; definesc, formuleaza si urmaresc aplicarea politicii organizatiei pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizatii patronale, asociatii profesionale, sportive sau umanitare).
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 114
ENG Senior officials of special-interest organisations
FRA Dirigeants et cadres supérieurs de partis politiques
GER Leitende Bedienstete von Interessenorganisationen
121 Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati

(Subgrupa majora 12)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Descriere
Directorii generali, directorii din unitati economico-sociale mari si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica si coordoneaza activitatea acesteia, cu consultarea organului director in fata caruia raspund de deciziile luate si de rezultatele obtinute, indeplinind si functii de reprezentare a unitatilor respective.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 121
ENG Directors and chief executives
FRA Directeurs
GER Direktoren und Hauptgeschäftsführer
122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) Cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari

(Subgrupa majora 12)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Descriere
Conducatorii de compartimente cu activitati de productie si sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica si conduc activitatea de productie a bunurilor si prestarilor de servicii, in limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea si formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unitatii pe care o conduc in relatiile de munca cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 122
ENG Production and operations managers
FRA Cadres de direction, production et opérations
GER Produktions- und Operationsleiter
123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) Cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

(Subgrupa majora 12)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Descriere
Alti conducatori de compartimente cu activitati nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta acestuia; reprezinta organizatia in relatiile cu alti conducatori de organizatii, in relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 123
ENG Other specialist managers
FRA Autres cadres de direction spécialisés
GER Sonstige Fachbereichsleiter
131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici

(Subgrupa majora 13)

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Descriere
Conducatorii de unitati economico-sociale mici coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc si infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii si clientii, supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea personalului in subordine pentru desfasurarea sarcinilor specifice.

Nota: Grupele de baza cuprinse in aceasta subgrupa claseaza functiile respective in cele 9 ramuri de activitate.

Sarcinile persoanelor cuprinse in aceste grupe de baza sunt, in general, comune si se regasesc in definirea subgrupei 131, fiind particularizate numai de specificul activitatii.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 131
ENG Managers of small enterprises
FRA Dirigeants et gérants de petites entreprises
GER Leiter kleiner Unternehmen
211 Fizicieni, chimisti si asimilati

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Fizicienii, chimistii si specialistii asimilati aplica cunostintele stiintifice in domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei si geofizicii; aplica cunostintele dobandite in domeniul prelucrarii industriale, agriculturii, medicinei, navigatiei, explorarii spatiale, exploatarii resurselor de petrol si gaze, altor resurse minerale si apei; in telecomunicatii si alte servicii sau constructii civile; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 211
ENG Physicists, chemists and related professionals
FRA Physiciens, chimistes et assimilés
GER Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler
212 Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Matematicienii, statisticienii si asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode si principii matematice, actuariale si statistice; pregatesc si efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza si le interpreteaza, intocmind rapoarte si comunicari stiintifice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 212
ENG Mathematicians, statisticians and related professionals
FRA Mathématiciens, statisticiens et assimilés
GER Mathematiker, Statistiker und verwandte Wissenschaftler
213 Specialisti in informatica

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Specialistii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, in conformitate cu cerintele si optiunile de informatizare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 213
ENG Computing professionals
FRA Spécialistes de l’informatique
GER Informatiker
214 Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora proiecteaza si avizeaza proiecte de constructii, de sistematizare urbana, retele de circulatie rutiera si de amenajare peisagistica; avizeaza si supravegheaza lucrarile de constructii civile si industriale, sistemele electrice si electronice, masinile, echipamentul si instalatiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substante; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale si altor substante minerale utile; intocmesc reprezentari grafice sau fotografice; supravegheaza tehnologia specifica materialelor si produselor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 214
ENG Architects, engineers and related professionals
FRA Architectes, ingénieurs et assimilés
GER Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler
215 Ingineri in industria textila-pielarie si industria alimentara

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Inginerii din industria textila-pielarie si industria alimentara elaboreaza tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielarie si alimentare; colaboreaza cu inginerii mecanici si alti specialisti de profil la montarea si functionarea instalatiilor si masinilor de prelucrare a acestor produse.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
216 Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)

(Subgrupa majora 21)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Inginerii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii elaboreaza si imbunatatesc tehnologii de fabricatie a mobilei, stratificatelor si furnirelor; elaboreaza retetele de fabricatie a amestecurilor de sticla si controleaza regimurile de ardere in cuptoare; intocmesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor de sticla si geamuri; elaboreaza retetele maselor ceramice si a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de portelan, faianta si vitros in faze de biscuit si a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricatie a celulozei si hartiei, precum si parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
221 Specialisti in biologie si agronomie

(Subgrupa majora 22)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Specialistii din biologie si agronomie aplica cunostintele dobandite la studiul vietii umane, animale si vegetale, in toate manifestarile sale, inclusiv organe, tesuturi celule, microorganisme si la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; isi dau avizul in activitatile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; intocmesc si sustin comunicari stiintifice si rapoarte de specialitate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 221
ENG Life science professionals
FRA Spécialistes des sciences de la vie
GER Biowissenschaftler
222 Medici si asimilati

(Subgrupa majora 22)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Medicii si asimilatii acestora trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane si animalele; avizeaza masurile preventive si curative, intocmesc rapoarte si sustin comunicari cu prilejul manifestarilor stiintifice de specialitate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 222
ENG Health professionals (except nursing)
FRA Médecins et assimilés (a l’exception des cadres infirmiers)
GER Mediziner (ohne Krankenpflege)
231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 231
ENG College, university and higher education teaching professionals
FRA Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur
GER Universitäts- und Hochschullehrer
232 Profesori in invatamantul secundar

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii sau formarii profesionale a elevilor din invatamantul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului secundar si desfasoara alte activitati conexe.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 232
ENG Secondary education teaching professionals
FRA Professeurs de l’enseignement secondaire
GER Lehrer des Sekundarbereiches
233 Profesori in invatamantul primar

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau diferite discipline in scolile primare si gradinite si organizeaza activitati educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 233
ENG Primary and pre-primary education teaching professionals
FRA Instituteurs de l’enseignement primaire et de maternelle
GER Wissenschaftliche Lehrer des Primar- und Vorschulbereiches
234 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor supravegheaza copii, adolescenti sau adulti handicapati fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunostintele elementare; adapteaza programele scolare diferitelor categorii de handicapati care le sunt incredintati; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevazatorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 234
ENG Special education teaching professionals
FRA Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés
GER Wissenschaftliche Sonderschullehrer
235 Alti specialisti in invatamant

(Subgrupa majora 23)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Specialistii din invatamant, altii decat cei incadrati in grupele anterioare, efectueaza cercetari asupra metodelor si mijloacelor de pregatire scolara, le actualizeaza si le avizeaza, controleaza activitatea personalului din invatamant si rezultatele obtinute in aplicarea programelor scolare si, daca este cazul, propun unele reforme sau ameliorari de program.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 235
ENG Other teaching professionals
FRA Autres spécialistes de l’enseignement
GER Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte
241 Specialisti cu functii administrative si comerciale

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Specialistii cu functii administrative si comerciale studiaza, organizeaza si executa operatii contabile sau operatii legate de politica de personal si orientare profesionala; se consacra activitatii organizatorice in domeniul comercial, publicitar, aplicarii legislatiei in materie de brevete sau de noi intreprinderi.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 241
ENG Business professionals
FRA Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises
GER Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkräfte
242 Juristi

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Juristii specialisti in drept efectueaza cercetari asupra problemelor de drept, redacteaza proiecte de acte normative, acorda consultatii juridice, pledeaza sau sustin procese in fata instantelor judecatoresti, judeca si pronunta hotarari judecatoresti; reprezinta Ministerul Public si cer aplicarea legii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 242
ENG Legal professionals
FRA Juristes
GER Juristen
243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Arhivistii, bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati dezvolta si conserva colectiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii si institutii similare; cerceteaza colectiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza si le ordoneaza; organizeaza colectiile si expozitiile din muzee, galerii si institutii similare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 243
ENG Archivists, librarians and related information professionals
FRA Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés
GER Archiv-, Bibliotheks- und verwandte Informationswissenschaftler
244 Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Specialistii in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza cercetari teoretice si aplicative; aplica cunostintele acumulate in filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie si alte stiinte sociale; presteaza servicii cu caracter social in interesul indivizilor si familiilor dintr-o colectivitate; identifica, ofera si aplica solutii in domeniile enuntate; studiaza originea si evolutia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale si colective, asigura traduceri si interpretari din alte limbi.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 244
ENG Social science and related professionals
FRA Spécialistes des sciences sociales et humaines
GER Sozialwissenschaftler und verwandte Berufe
245 Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Scriitorii, artistii creatori si interpretii concep si creeaza opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciaza operele realizate de autori; sculpteaza, picteaza graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpreteaza roluri in diferite reprezentatii, sau le regizeaza.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 245
ENG Writers and creative or performing artists
FRA Écrivains et artistes créateurs et interpretes
GER Schriftsteller, bildende oder darstellende Künstler
246 Membri ai clerului

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Membrii clerului sunt angajati in practici de perpetuare a traditiilor si convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere; in acest sens, oficiaza servicii religioase si isi asuma diverse functii administrative si sociale in cadrul unor comunitati religioase si acorda consultatii spirituale si morale, potrivit religiei profesate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 246
ENG Religious professionals
FRA Membres du clergé
GER Geistliche, Seelsorger
247 Specialisti in administratia publica

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Specialistii din administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica reglementarile legale in vigoare si supravegheaza respectarea acestora, centralizeaza, prelucreaza si analizeaza informatii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaboreaza metodologii, organizeaza instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri si acorda audiente solicitantilor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 247
ENG Public service administrative professionals
FRA Cadres administratifs des services publics
GER Wissenschaftliche Verwaltungsfachkräfte des öffentlichen Dienstes
248 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor fizice si chimice efectueaza cercetari fundamentale si aplicative asupra conceptelor, teoriilor si procedeelor cunoscute, le perfectioneaza sau dezvolta, elaboreaza noi teorii, metode si tehnici.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
249 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica

(Subgrupa majora 24)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
250 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare din informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative privind sistemele informatice, elaboreaza si dezvolta programe; elaboreaza metode, tehnici, produse informatice si metodologii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
251 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare a substantelor si a materialelor, de manipulare si servire a instalatiilor, utilajelor si aparatelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
252 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniile textile, pielarie si industrie alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor si fibrelor textile, a pieilor si blanurilor, a materiilor prime agroalimentare, in scopul obtinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial si alimentar.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
253 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul prelucrarii lemnului si materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, exploatarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor si a oxizilor metalici.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
254 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiintele vietii efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- si microscopice, structura si functionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular si de organism. Studiaza geneza si evolutia solurilor, fiziologia genetica si patologia plantelor si animalelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
255 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina efectueaza cercetari fundamentale, de laborator si clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee si metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare si eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaboreaza tehnici si procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
256 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar si control financiar.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
257 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza cercetari asupra mecanismului legislativ, a sistemului institutional, a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor de actionare a fiecareia dintre ele.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
258 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste

(Subgrupa majora 25)

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Descriere
Cercetatorii si asistentii de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza studii si cercetari asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetari asupra factorilor care asigura cresterea economica; elaboreaza studii si cercetari privind dezvoltarea si evolutia societatii, dezvoltarea urbanistica a localitatilor, evolutia alimentatiei, realitatile societatii contemporane.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
311 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic in domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic si evalueaza eficienta economica a proceselor de productie.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 311
ENG Physical and engineering science technicians
FRA Techniciens des sciences physiques et techniques
GER Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte
312 Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Operatorii si tehnicienii de echipamente de calcul si roboti industriali asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente; executa lucrari de instalare, intretinere si reparare a echipamentelor de calcul; pun in functiune roboti industriali, ii programeaza pentru a indeplini operatii speciale si le comanda functionarea.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 312
ENG Computer associate professionals
FRA Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques
GER Datenverarbeitungsfachkräfte
313 Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii de echipamente optice si electronice executa fotografii, manipuleaza si regleaza camerele cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii si montarii de imagini sau sunet; asigura functionarea, intretinerea si repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit si receptioneaza semnale radio.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 313
ENG Optical and electronic equipment operators
FRA Techniciens d’appareils optiques et électroniques
GER Bediener optischer und elektronischer Anlagen
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii de nave maritime, fluviale si aeriene asigura comanda si pilotarea avioanelor si navelor maritime, supravegherea si functionarea motoarelor si instalatiilor mecanice, electrice si electronice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 314
ENG Ship and aircraft controllers and technicians
FRA Techniciens des moyens de transport maritime et aérien
GER Schiffs-, Flugzeugführer und verwandte Berufe
315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Inspectorii pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate controleaza aplicarea reglementarilor in vigoare si a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii si altor riscuri, securitatea muncii, protectia sanatatii muncitorilor si mediului inconjurator, securitatea proceselor de fabricatie a bunurilor si serviciilor produse, utilizate sau puse in vanzare; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor si acorda consultatii in acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza intreprinderile industriale in legatura cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricatie a bunurilor produse, utilizate sau puse in vanzare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 315
ENG Safety and quality inspectors
FRA Inspecteurs d’immeubles, de sécurité, d’hygiene et de qualité
GER Sicherheits- und Qualitätskontrolleure
316 Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii din industriile textila, pielarie si alimentara isi desfasoara activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielarie si a produselor alimentare, precum si la aplicarea normelor de munca si alte sarcini privind organizarea muncii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
317 Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii(materiale oxidice)

(Subgrupa majora 31)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii si maistrii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti in procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei si produselor derivate din celuloza si hartie, a materialelor de constructii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
321 Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati

(Subgrupa majora 32)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii din stiintele vietii, sanatate si asimilatii acestora executa lucrari cu caracter tehnic, fie in cercetarea aplicativa a stiintelor vietii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor si metodelor, cu deosebire in domeniul medicinei, agriculturii sau productiei din industria medicamentelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 321
ENG Life science technicians and related associate professional
FRA Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé
GER Biotechniker und verwandte Berufe
322 Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)

(Subgrupa majora 32)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii si alti lucratori din medicina, in subordinea medicilor si in limitele pregatirii, indeplinesc sarcini de diagnosticare si asistenta in domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat in scop preventiv, cat si curativ; acorda consultatii privind masurile care trebuie intreprinse pentru ameliorarea igienei si salubritatii; stabilesc si aplica metode nutritive si regimuri alimentare; examineaza pacienti si prescriu tratamente in functie de afectiunile sau infirmitatile constatate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 322
ENG Health associate professionals (except nursing)
FRA Professions intermédiaires de la médecine moderne (a l’exception du personnel infirmier)
GER Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege)
323 Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti

(Subgrupa majora 32)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Surorile medicale, moasele si laborantele ii asista pe medici, in aplicarea masurilor preventive si curative si fac fata urgentelor in absenta acestora; ofera ingrijiri si sfaturi bolnavilor, ranitilor, handicapatilor fizici si mental, precum si altor persoane a caror stare necesita ingrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor si instruiesc mamele cu privire la ingrijirea sugarilor si copiilor mici; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavilor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 323
ENG Nursing and midwifery associate professionals
FRA Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)
GER Nicht-wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte
331 Invatatori

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Invatatorii din invatamantul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activitati educative pentru elevii din primul grad scolar.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 331
ENG Primary education teaching associate professionals
FRA Professions intermédiaires de l’enseignement primaire
GER Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Primarbereiches
332 Educatoare

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Educatoarele din invatamantul prescolar pregatesc si organizeaza activitati destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultatilor fizice, mentale si sociale ale copiilor aflati sub varsta scolara.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 332
ENG Pre-primary education teaching associate professionals
FRA Professions intermédiaires de l’enseignement préprimaire
GER Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Vorschulbereiches
333 Instructori-educatori in unitati de handicapati

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Instructorii-educatori din unitatile de handicapati predau si adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii – grupe speciale de handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 333
ENG Special education teaching associate professionals
FRA Professions intermédiaires de l’éducation des handicapés
GER Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkräfte
334 Alt personal in invatamant

(Subgrupa majora 33)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Alt personal din invatamant se ocupa cu invatarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., indeplinind si alte activitati cum ar fi cea de secretariat.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 334
ENG Other teaching associate professionals
FRA Autres professions intermédiaires de l’enseignement
GER Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte
341 Agenti in activitatea financiara si comerciala

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Agentii din activitatea financiara si comerciala cumpara si vand titluri de valoare, plaseaza polite de asigurare, vand marfuri, materiale si instalatii tehnice in contul producatorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati si coordoneaza vanzarea la licitatie a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 341
ENG Finance and sales associate professionals
FRA Professions intermédiaires des finances et de la vente
GER Finanz- und Verkaufsfachkräfte
342 Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Agentii comerciali si mijlocitorii de afaceri pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii intreprinderilor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 342
ENG Business services agents and trade brokers
FRA Agents commerciaux et courtiers
GER Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handelsmakler
343 Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Functionarii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; examineaza si fac rezumatul proceselor verbale si documentelor juridice; tin evidenta completa a operatiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza si prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 343
ENG Administrative associate professionals
FRA Professions intermédiaires de la gestion administrative
GER Verwaltungsfachkräfte
344 Inspectori si agenti financiari

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Inspectorii si agentii financiari aplica reglementarile in vigoare in limitele frontierelor nationale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licente sau autorizatii de calatorie, de export sau import de marfuri, de infiintare a unei societati, de construire a imobilelor si de exercitare a altor activitati sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licente sau autorizatii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 344
ENG Customs, tax and related government associate professionals
FRA Professions intermédiaires de l’administration publique des douanes et des impôts, et assimilées
GER Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkräfte der öffentlichen Verwaltung
345 Inspectori de politie si detectivi

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise si circumstantele in care s-au produs acestea, in vederea identificarii vinovatilor; centralizeaza informatiile referitoare la persoane si intreprinderi in scopul impiedicarii comiterii de crime sau delicte; supravegheaza persoanele suspecte din intreprinderi, magazine si alte locuri publice, actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 345
ENG Police inspectors and detectives
FRA Inspecteurs de la police judiciaire et détectives
GER Polizeikommissare und Detektive
346 Asistenti sociali

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Asistentii sociali acorda ajutor indivizilor si familiilor cu probleme personale si sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacitatii de integrare sociala a acestora.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 346
ENG Social work associate professionals
FRA Professions intermédiaires du travail social
GER Sozialpflegerische Berufe
347 Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Tehnicienii in domeniul creatiei artistice, spectacolelor si sportului desfasoara activitate de conceptie in domeniul productiei industriale si comerciale si realizeaza decoratiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune si spectacole; canta sau danseaza in localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobatie; participa la competitii sportive.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 347
ENG Artistic, entertainment and sports associate professionals
FRA Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport
GER Künstlerische, Unterhaltungs- und Sportberufe
348 Personal laic din culte

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 348
ENG Religious associate professionals
FRA Assistants laics des cultes
GER Ordensbrüder/-schwestern und Seelsorgehelfer
349 Tehnicieni in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement

(Subgrupa majora 34)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Descriere
Grupa minora introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie, activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea serviciilor specifice destinate clientilor, informeaza clientela asupra particularitatilor serviciilor ofertate, furnizeaza diverse servicii solicitate de clienti, organizeaza activitatea la locul lor de munca.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
411 Secretari si operatori la masini de scris si de calcul

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Secretarii si operatorii la masini de scris si de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hartie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date in masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc si transcriu corespondenta si documentele, respectand dispozitiile interne.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 411
ENG Secretaries and keyboard-operating clerks
FRA Secrétaires et opérateurs sur clavier
GER Sekretärinnen, Maschinenschreibkräfte und verwandte Berufe
412 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Functionarii din serviciile de evidenta contabila si financiara realizeaza operatii financiare si contabile; calculeaza salariile; realizeaza operatiuni de casa si plati in numerar; culeg, colationeaza date contabile; financiare si alte date numerice; realizeaza operatiuni financiare la banci sau institutii financiare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 412
ENG Numerical clerks
FRA Employés des services comptables et financiers
GER Angestellte im Rechnungs-, Statistik- und Finanzwesen
413 Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Functionarii in evidenta materialelor, productiei si in transporturi inregistreaza marfurile produse si introduse in stoc, precum si marfurile comandate si expediate; inregistreaza receptia, introducerea in stoc si distribuirea materiilor si materialelor destinate productiei; calculeaza cantitatile de materii si materiale necesare la anumite date si colaboreaza la stabilirea si controlul necesitatilor de productie; tin registrul de evidenta a transportului de pasageri si de marfuri si coordoneaza orarele de circulatie ale acestora.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 413
ENG Material-recording and transport clerks
FRA Employés d’approvisionnement, d’ordonnancement et des transports
GER Materialverwaltungs- und Transportangestellte
414 Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Functionarii din biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilatii acestora tin registre de preturi de achizitie si restituire a cartilor; claseaza si arhiveaza documente; inregistreaza, triaza si distribuie corespondenta la birourile de posta si in cadrul intreprinderilor; colationeaza si corecteaza erorile de tipar.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 414
ENG Library, mail and related clerks
FRA Employés de bibliotheque, de service du courrier et assimilés
GER Bibliotheks-, Post- und verwandte Angestellte
419 Alti functionari de birou

(Subgrupa majora 41)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 419
ENG Other office clerks
FRA Autres employés de bureau
GER Sonstige Büroangestellte
421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati

(Subgrupa majora 42)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora incaseaza sumele platite de clienti pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clientii bancilor sau birourilor de posta in cadrul operatiilor de casa sau serviciilor postale; incaseaza pariurile in timpul manifestatiilor sportive si platesc sumele ce revin castigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela si asigura imprumuturi banesti pentru obiectele amanetate; incaseaza creante sau alte varsaminte.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 421
ENG Cashiers, tellers and related clerks
FRA Caissiers, guichetiers et assimilés
GER Kassierer, Schalter- und andere Angestellte
422 Functionari la receptie si de informare a clientelei

(Subgrupa majora 42)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Functionarii la receptie si de informare a clientelei stabilesc itinerarii si asigura rezervarea de locuri pentru transport si cazare pentru clienti; furnizeaza informatii solicitate de clienti; realizeaza programari in contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale si dentare; asigura servicii telefonice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 422
ENG Client information clerks
FRA Employés de réception et d’information de la clientele
GER Kundeninformationsangestellte
423 Functionari in servicii publice comunitare

(Subgrupa majora 42)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Grupa minora a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
511 Insotitori de zbor si organizatori de activitati turistice

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Denumirea modificata prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era ‘Insotitori de zbor si ghizi’.

Insotitorii de zbor si stewardesele asigura confortul si securitatea pasagerilor carora le furnizeaza informatii legate de calatorie si le servesc mici gustari si bauturi racoritoare; insotesc persoane sau grupuri de persoane in voiaj, excursii sau excursii turistice si ofera explicatii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.

Corespondenta ISCO88(COM)*1: 511
ENG Travel attendants and related workers
FRA Agents d’accompagnement et assimilés
GER Reisebegleiter und verwandte Berufe
512 Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine, pensiuni etc.

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Administratorii si lucratorii operativi din restaurante organizeaza si conduc activitatea personalului de serviciu, supravegheaza ordinea in institutii, verifica cumpararea, depozitarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare, pregatesc alimente, servesc gustari si bauturi, supravegheaza muncitorii din subordine.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 512
ENG Housekeeping and restaurant services workers
FRA Intendants et personnel des services de restauration
GER Dienstleistungsberufe im hauswirtschaftlichen Bereich und im Gaststättengewerbe
513 Personal de ingrijire si asimilat

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Personalul de ingrijire si asimilatii acestuia ofera ingrijiri copiilor, supravegheaza copiii scolari, presteaza servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte institutii de profil, ingrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialistii veterinari, farmacistii si alti specialisti in exercitarea profesiei.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 513
ENG Personal care and related workers
FRA Personnel soignant et assimilé
GER Pflege- und verwandte Berufe
514 Alti lucratori in servicii pentru populatie

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii din serviciile directe catre populatie indeplinesc sarcini care vizeaza supravegherea si ingrijirea garderobei, servicii de igiena personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, masaj); imbalsamare si funeralii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 514
ENG Other personal services workers
FRA Autre personnel des services directs aux particuliers
GER Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe
516 Personal de paza si ordine publica

(Subgrupa majora 51)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Personalul de paza si ordine publica asigura protectia persoanelor si bunurilor contra riscurilor de incendii si alte riscuri, urmaresc respectarea legii si mentinerea ordinii, aplica legea si reglementarile legale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 516
ENG Protective services workers
FRA Personnel des services de protection et de sécurité
GER Sicherheitsbedienstete
521 Manechine si asimilati

(Subgrupa majora 52)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii pentru a le prezenta clientilor in saloane de creatie, magazine sau cu prilejul unor manifestari special organizate – parada modei -, pozeaza ca modele pentru creatii artistice, fotografii, sculpturi si filme publicitare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 521
ENG Fashion and other models
FRA Mannequins et autres modeles
GER Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle
522 Vanzatori in magazine si piete

(Subgrupa majora 52)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Vanzatorii din magazine si piete vand marfuri – cu ridicata si amanuntul iar in cazul aparaturii, prezinta si probeaza calitatea si modul de functionare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 522
ENG Shop, stall and market salespersons and demonstrators
FRA Vendeurs et démonstrateurs en magasin, a l’étal et sur les marchés
GER Ladenverkäufer, Verkaufs-, Marktstandverkäufer und Vorführer
611 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale si vitei-de-vie.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 611
ENG Market gardeners and crop growers
FRA Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures
GER Gärtner und Ackerbauern
612 Crescatori de animale

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Crescatorii de animale se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor si altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de matase etc., obtinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora si comercializarea lor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 612
ENG Animal producers and related workers
FRA Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage
GER Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe
613 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor; executa lucrarile necesare unei exploatari agricole mixte – policultura si cresterea animalelor – si obtinerii de produse destinate livrarii en-gros sau vanzarii cu amanuntul pe piata. Sarcinile acestora constau in: stabilirea suprafetelor destinate diferitelor culturi, speciilor si numarului de animale de crescut; achizitionarea semintelor, ingrasamintelor si furajelor; pregatirea solului, insamantarea si recoltarea produselor agricole; cresterea si intretinerea animalelor si obtinerea diverselor produse animaliere; intretinerea constructiilor, masinilor si instalatiilor agricole; depozitarea si prelucrarea produselor; livrarea en-gros si vanzarea pe piata a acestora.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 613
ENG Crop and animal producers
FRA Agriculteurs et ouvriers qualifiés sur exploitation sans orientation dominante
GER Ackerbauern und Tierzüchter/-halter
614 Lucratori forestieri si asimilati

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii forestieri si asimilatii acestora se ocupa cu intretinerea exploatarilor forestiere, stabilirea si marcarea arborilor de taiat, estimarea volumului de lemn si taierea arborilor; transformarea lemnului in carbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalatii simple; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiunile de stingere a incendiilor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 614
ENG Forestry and related workers
FRA Professions du forestage et assimilées
GER Forstarbeitskräfte und verwandte Berufe
615 Pescari si vanatori

(Subgrupa majora 61)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Pescarii si vanatorii cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluste); vaneaza si captureaza mamifere, pasari s.a.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 615
ENG Fishery workers, hunters and trappers
FRA Pecheurs, chasseurs et trappeurs
GER Fischer, Jäger und Fallensteller
711 Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Minerii, artificierii, taietorii si cioplitorii in piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatari de suprafata, incarca si amorseaza explozibilul, taie si fasoneaza pietre pentru constructii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 711
ENG Miners, shotfirers, stone cutters and carvers
FRA Mineurs, carriers, boutefeux et tailleurs de pierre
GER Bergleute, Sprengmeister, Steinbearbeiter und Steinbildhauer
712 Muncitori constructori si asimilati

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Muncitorii constructori si asimilatii acestora executa lucrari de zidarie si tamplarie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operatiilor specifice necesita cunostinte legate de duritatea si rezistenta materialelor folosite si de tehnologia constructiilor; cunostintele se dobandesc fie prin scoala profesionala, fie prin cursuri de calificare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 712
ENG Building frame and related trades workers
FRA Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés
GER Baukonstruktions- und verwandte Berufe
713 Muncitori constructori la lucrari de finisare

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Muncitorii constructori la lucrari de finisare executa acoperisuri, montari de parchete, turnari si finisari de mozaicuri; instaleaza si monteaza tevi si izolatii termice si acustice; executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 713
ENG Building finishers and related trades workers
FRA Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés
GER Ausbau- und verwandte Berufe
714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati

(Subgrupa majora 71)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Muncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrari de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale cladirilor, curata fatadele cladirilor si cosurile industriale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 714
ENG Painters, building structure cleaners and related trades workers
FRA Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés
GER Maler, Gebäudereiniger und verwandte Berufe
721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii si alti lucratori in constructii metalice

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Persoanele avand aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza si taie piese metalice; confectioneaza si repara articole din tabla; monteaza, intretin si repara structuri metalice grele si de ridicat, funiculare si alte instalatii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 721
ENG Metal moulders, welders, sheet-metal workers, structural-metal preparers, and related trades workers
FRA Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et assimilés
GER Former (für Metallguß), Schweißer, Blechkaltverformer, Baumetallverformer und ver- wandte Berufe
722 Forjori, matriteri, reglori si asimilati

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Forjorii, matriterii si asimilatii acestora realizeaza lucrari de prelucrare a fierului, otelului si altor metale prin procedee de ciocanire (lovire), forjare, presare, trefilare, in vederea fabricarii si repararii de utilaje si echipamente; regleaza masini-unelte, profileaza si rectifica suprafete metalice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 722
ENG Blacksmiths, tool-makers and related trades workers
FRA Forgerons, outilleurs et assimilés
GER Grobschmiede, Werkzeugmacher und verwandte Berufe
723 Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Mecanicii, montatorii si reparatorii de masini si utilaje ajusteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, vehicule, masini agricole si industriale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 723
ENG Machinery mechanics and fitters
FRA Mécaniciens et ajusteurs de machines
GER Maschinenmechaniker und -schlosser
724 Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice

(Subgrupa majora 72)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electrotehnice si electronice executa operatii de montaj, instalare, reglare si reparare a aparatelor electrice si electronice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 724
ENG Electrical and electronic equipment mechanics and fitters
FRA Mécaniciens et ajusteurs d’appareils électriques et électroniques
GER Elektro- und Elektronikmechaniker und -monteure
731 Lucratori in mecanica fina si asimilati

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii din mecanica fina si asimilatii acestora confectioneaza, repara instrumente si aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii si efectueaza operatii de precizie in metal si alte materiale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 731
ENG Precision workers in metal and related materials
FRA Mécaniciens de précision sur métaux et matériaux similaires
GER Präzisionsarbeiter für Metall und verwandte Werkstoffe
732 Olari, sticlari si lucratori asimilati

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Olarii, sticlarii si lucratorii asimilati prelucreaza si produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pamant ars, portelan, caramizi, sticla; graveaza motive ornamentale si decoreaza articole de sticla si ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte si firme (tablite).
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 732
ENG Potters, glass-makers and related trades workers
FRA Potiers, souffleurs de verre et assimilés
GER Töpfer, Glasmacher und verwandte Berufe
733 Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii meseriasi executanti de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale produc, prin metode traditionale, articole de uz personal, casnic si obiecte decorative; pregatesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile si alte materiale; asambleaza si decoreaza obiecte; impletesc, tricoteaza, brodeaza; realizeaza dantele; confectioneaza incaltaminte traditionala, posete, curele si alte accesorii.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 733
ENG Handicraft workers in wood, textile, leather and related materials
FRA Ouvriers des métiers d’artisanat sur bois, sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires
GER Kunsthandwerker für Holz, Textilien, Leder und verwandte Materialien
734 Lucratori poligrafi si asimilati

(Subgrupa majora 73)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii poligrafi aleg si aranjeaza caracterele de tiparit manual, manual mecanic sau cu masini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi si cilindri de tiparire; imprima pe hartie sau alti suporti; leaga si finiseaza carti.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 734
ENG Craft printing and related trades workers
FRA Artisans et ouvriers de l’imprimerie et assimilés
GER Druckhandwerker und verwandte Berufe
741 Meseriasi si lucratori in industria alimentara

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Meseriasii si lucratorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana si subproduse; prelucreaza carnea si pestele; prepara paine si produse de patiserie, produse lactate; prelucreaza tutunul si produsele din tutun; conserva fructe si legume.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 741
ENG Food processing and related trades workers
FRA Artisans et ouvriers de l’alimentation et assimilés
GER Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung und verwandte Berufe
742 Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Meseriasii si lucratorii la tratarea si prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea si repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete si diverse articole: pipe, schiuri, saboti si alte articole de sport; regleaza si coordoneaza masini de sculptat in lemn si executa obiecte de uz gospodaresc: perii, bidinele, cosuri si altele similare prin impletirea nuielelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 742
ENG Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers
FRA Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et assimilés
GER Holzbearbeiter, Möbeltischler und verwandte Berufe
743 Lucratori in industria textila si confectii

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii in textile executa, manual sau mecanic, operatii de filatura, tesatorie si tricotat.
Lucratorii din confectii textile si blanuri confectioneaza si repara articole vestimentare si palarii din textile si blanuri, manual sau cu ajutorul unor masini; produc, croiesc si cos tesaturi pentru mobila si saltele.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 743
ENG Textile, garment and related trades workers
FRA Artisans et ouvriers des métiers du textile et de l’habillement et assimilés
GER Textil-, Bekleidungs- und verwandte Berufe
744 Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei

(Subgrupa majora 74)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei executa operatii de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obtinerea semifabricatelor necesare confectionarii incaltamintei din piele, a articolelor de marochinarie etc., cu exceptia hainelor, palariilor si manusilor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 744
ENG Pelt, leather and shoemaking trades workers
FRA Artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la chaussure
GER Fell-, Lederverarbeiter und Schuhmacher
811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera de extractie si preparare a substantelor minerale utile

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile de exploatare miniera, petroliera si de extractie si preparare a minereurilor conduc si supravegheaza functionarea agregatelor si instalatiilor pentru saparea lucrarilor miniere, forarii de puturi in exploatarea petroliera, extragere a carbunilor si minereurilor din mina, precum si operatiile de preparare in vederea concentrarii substantei utile.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 811
ENG Mining and mineral-processing-plant operators
FRA Conducteurs d’installations d’exploitation miniere et d’extraction des minéraux
GER Bediener von bergbaulichen und Mineralaufbereitungsanlagen
812 Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile de producere si prelucrare a metalului conduc si supravegheaza cuptoare pentru topirea, turnarea si laminarea metalelor, instalatiile de tratament termic a metalelor si trefilarea acestora.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 812
ENG Metal-processing plant operators
FRA Conducteurs d’installations de transformation des métaux
GER Verfahrensanlagenbediener in der Metallerzeugung und Metallumformung
813 Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei si ceramicii conduc si supravegheaza cuptoare si alte instalatii pentru fabricarea sticlei si a articolelor din sticla si ceramica, pentru fabricarea produselor refractare si abrazive.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 813
ENG Glass, ceramics and related plant operators
FRA Conducteurs d’installations de verrerie et de céramique et assimilés
GER Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung sowie verwandte Anlagen-bediener
814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru transformarea lemnului in semifabricate necesare fabricarii produselor din lemn, a fabricarii pastei de hartie si a hartiei.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 814
ENG Wood-processing- and papermaking-plant operators
FRA Conducteurs d’installations pour le travail du bois et la fabrication du papier
GER Bediener von Anlagen zur Holzaufbereitung und Papierherstellung
815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru fragmentare, macinare si malaxare, tratare termica, fierbere si separare chimica, distilare si rafinare a petrolului si gazelor naturale si alte prelucrari chimice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 815
ENG Chemical-processing-plant operators
FRA Conducteurs d’installations de traitement chimique
GER Bediener chemischer Verfahrensanlagen
816 Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza masini si instalatii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalatii pentru tratarea apei, incineratoare si instalatii similare; conduc si intretin cazanele la masini de navigat si alte tipuri de masini cu vapori si cazane de locomotive.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 816
ENG Power-production and related plant operators
FRA Conducteurs d’installations de production d’énergie et assimilés
GER Bediener von Energieerzeugungs- und verwandten Anlagen
817 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

(Subgrupa majora 81)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la liniile de montaj automat si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 817
ENG Industrial robot operators
FRA Conducteurs de robots industriels
GER Bediener von Industrierobotern
821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la masinile pentru prelucrarea metalelor conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate prelucrarii suprafetelor exterioare a pieselor metalice prin aschiere; operatorii pe masinile pentru fabricarea produselor minerale conduc si supravegheaza masini si utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos si altele, precum si fabricarea produselor de azbociment.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 821
ENG Metal- and mineral-products machine operators
FRA Conducteurs de machines a travailler les métaux et les produits minéraux
GER Maschinenbediener für Metall- und Mineralerzeugnisse
822 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc si supravegheaza utilaje si instalatii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, munitiei chimice si substantelor explozive, materialelor fotografice si tratarea chimica a metalelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 822
ENG Chemical-products machine operators
FRA Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques
GER Maschinenbediener für chemische Erzeugnisse
823 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la instalatiile si utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc si mase plastice conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxare si amestecare a cauciucului si materialelor din cauciuc, pentru obtinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum si producerea de articole din mase plastice.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 823
ENG Rubber- and plastic-products machine operators
FRA Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc et en matieres plastiques
GER Maschinenbediener für Gummi- und Kunststofferzeugnisse
824 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 824
ENG Wood-products machine operators
FRA Conducteurs de machines a bois
GER Maschinenbediener für Holzerzeugnisse
825 Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la masinile si utilajele din tipografii si legatorii conduc si supravegheaza diverse tipuri de masini de imprimat, reproducere, legatorie si gofrat carti; conduc masini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 825
ENG Printing-, binding- and paper-products machine operators
FRA Conducteurs de machines d’imprimerie, de machines a relier et de machines de papeterie
GER Maschinenbediener für Druck-, Buchbinde- und Papiererzeugnisse
826 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la masinile si utilajele de fabricare a produselor si articolelor din textile, blanuri si piele conduc si supravegheaza utilajele pentru pregatirea fibrelor pentru filatura, razboaie de tesatorie si tricotaje, masini pentru confectionarea imbracamintei si a altor articole din textile, piele, blanuri si alte materiale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 826
ENG Textile-, fur- and leather-products machine operators
FRA Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir
GER Maschinenbediener für Textil-, Pelz- und Ledererzeugnisse
827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc masini si utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui in vederea vanzarii sau prelucrarii, fabricarii produselor conservate sau semiconservate din carne si peste; prelucrarea laptelui si obtinerea produselor lactate; macinarea si prelucrarea mirodeniilor si produselor similare; fabricarea painii, produselor de panificatie si cofetarie; prelucrarea conservelor si semiconservelor din legume si fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei si pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului si bauturilor spirtoase, sucurilor si altor bauturi racoritoare; prelucrarea tutunului si produselor din tutun.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 827
ENG Food and related products machine operators
FRA Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes
GER Maschinenbediener zur Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln
828 Asamblori de masini, echipamente si alte produse

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Asamblorii executa operatii de montaj-asamblare a pieselor si reperelor masinilor, subansamblelor, ansamblelor si echipamentelor, potrivit documentatiei tehnice stabilite. Operatiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executand o anumita operatie de montaj.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 828
ENG Assemblers
FRA Ouvriers de l’assemblage
GER Montierer
829 Alti operatori la masini si asamblori

(Subgrupa majora 82)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa minora conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de diferite insemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le inchid sau asambleaza dupa procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 829
ENG Other machine operators not elsewhere classified
FRA Autres conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage
GER Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt
831 Mecanici de locomotiva si asimilati

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operatiile de manevra, de primire si expediere a trenului si actioneaza semnalizatoarele si dispozitivele care permit sau opresc circulatia feroviara.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 831
ENG Locomotive engine drivers and related workers
FRA Conducteurs de locomotives et assimilés
GER Lokomotivführer und verwandte Berufe
832 Conducatori auto

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Conducatorii auto conduc, potrivit regulilor de circulatie, autovehicule de capacitati diferite, in transportul de marfuri si persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme si camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane si masini de tonaj mare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 832
ENG Motor vehicle drivers
FRA Conducteurs de véhicules a moteur
GER Kraftfahrzeugführer
833 Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Conducatorii de masini agricole si alte masini de carat si ridicat conduc, intretin si supravegheaza masini agricole si forestiere, masini si utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale si diferite instalatii de transportat marfuri paletizate.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 833
ENG Agricultural and other mobile plant operators
FRA Conducteurs de matériels mobiles agricoles et d’autres engins mobiles
GER Führer von Landmaschinen und anderen mobilen Anlagen
834 Marinari, navigatori si asimilati

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 834
ENG Ships’ deck crews and related workers
FRA Matelots de pont et assimilés
GER Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe
835 Lucratori portuari

(Subgrupa majora 83)

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Descriere
Lucratorii portuari manipuleaza marfurile, manevreaza sculele si dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa in functie de ambalaj sau greutate / unitate, conduc, intretin si supravegheaza instalatii de incarcare / descarcare la bordul navei si cheu si utilaje portuare
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
911 Vanzatori ambulanti si asimilati

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Vanzatorii ambulanti si asimilatii acestora se ocupa cu vanzarea produselor alimentare, bauturilor si altor produse, pe strada si in alte locuri publice; vanzarea marfurilor in contul tertilor, la domiciliu, sau prin comanda telefonica.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 911
ENG Street vendors and related workers
FRA Vendeurs ambulants et assimilés
GER Straßenhändler und verwandte Berufe
912 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diverse servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 912
ENG Shoe cleaning and other street services elementary occupations
FRA Cireurs de chaussures et autres travailleurs des petits métiers des rues
GER Schuhputzer und sonstige auf der Straße ausgeübte einfache Dienstleistungstätigkeiten
913 Personal casnic, spalatorese si asimilati

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Personalul casnic, spalatoresele si asimilatii acestora executa diferite lucrari la domiciliul clientilor, in hoteluri, cladiri administrative, spitale si alte institutii, precum si la bordul avioanelor, in trenuri, autocare, tramvaie si alte vehicule similare, in scopul mentinerii interioarelor si mobilierului in stare de curatenie sau realizeaza spalarea si calcarea rufelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 913
ENG Domestic and related helpers, cleaners and launderers
FRA Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs
GER Haushaltshilfen und verwandte Hilfskräfte, Reinigungspersonal und Wäscher
914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Ingrijitori de cladiri, spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri Intretin imobile de locuit, hoteluri, cladiri administrative, bisericile si alte cladiri, asigurand curatenia acestora; spala vehicule si geamurile imobilelor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 914
ENG Building caretakers, window and related cleaners
FRA Personnel du service d’immeuble, laveurs de vitres et assimilés
GER Hausmeister, Fensterputzer und verwandtes Reinigungspersonal
915 Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Personalul de manipulare si supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii si asimilatii acestora se ocupa cu livrarea coletelor, mesajelor si altor articole in institutii, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietatilor particulare; incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica, gaze sau apa.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 915
ENG Messengers, porters, doorkeepers and related workers
FRA Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés
GER Boten, Träger, Pförtner und verwandte Berufe
916 Muncitori necalificati in servicii publice

(Subgrupa majora 91)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Muncitorii necalificati, in servicii publice, se ocupa cu inlaturarea gunoaielor din fata imobilelor, din curti, de pe strazi si din alte locuri publice; maturarea strazilor, parcurilor si altor locuri publice; conservarea si inhumarea ramasitelor pamantesti.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 916
ENG Garbage collectors and related labourers
FRA Éboueurs et manoeuvres assimilés
GER Müllsammler und verwandte Berufe
921 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit

(Subgrupa majora 92)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Muncitorii necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit realizeaza lucrari simple in agricultura, silvicultura si pescuit cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea, descarcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea si stropirea, culegerea fructelor, legumelor si altor plante; hranirea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermei; curatarea si popularea padurilor; curatarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor s.a.; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple referitoare la vanatoare.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 921
ENG Agricultural, fishery and related labourers
FRA Manoeuvres de l’agriculture, de la peche et assimilés
GER Landwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte Hilfsarbeiter
931 Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari publice

(Subgrupa majora 93)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Muncitorii necalificati, in industria miniera, constructii si lucrari publice realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, ridicarea, incarcarea, descarcarea si transportarea materialelor; curatarea minelor, carierelor si santierelor abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului pe santierele de lucrari publice, constructii baraje si cladiri.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 931
ENG Mining and construction labourers
FRA Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics
GER Hilfsarbeiter im Bergbau und Baugewerbe
932 Muncitori necalificati in industria prelucratoare

(Subgrupa majora 93)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Muncitorii necalificati, in industria prelucratoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: asamblarea manuala a pieselor, ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea sau spalarea materiilor prime sau produselor in intreprinderi; ambalarea manuala a produselor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 932
ENG Manufacturing labourers
FRA Manoeuvres des industries manufacturieres
GER Hilfsarbeiter in der Fertigung
933 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri

(Subgrupa majora 93)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Muncitorii necalificati si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tractiune animala, biciclete s.a., pentru transportarea marfurilor si pasagerilor; incarcarea sau descarcarea marfurilor.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: 933
ENG Transport labourers and freight handlers
FRA Manoeuvres des transports et manutentionnaires
GER Transport- und Frachtarbeiter
941 Ucenici

(Subgrupa majora 94)

Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Descriere
Introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.
Corespondenta ISCO88(COM)*1: – inexistenta
Download PDF

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>